تعبیر خواب ماهی در خواب به روایت ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب ماهی در خواب به روایت ابن سیرین و نابلسی

بسته به تعداد و نوع و شکل و حالت ماهی و همچنین آنچه بیننده خواب می بیند اعم از زن یا مرد و متاهل یا مجرد، تعبیر خواب ماهی در خواب متفاوت خواهد بود. بینش او حاکی از معانی، تعابیر و تعابیر بسیاری از قبیل خیر و شر، شادی، غم، معاش غنی یا بی خیالی، موفقیت یا شکست است.

عبدالغنی النابلسی خواب ماهی را در خواب تعبیر می کند

 • کسی که خود را در حال ماهیگیری در آبهای تیره و تار ببیند، در خطر ابتلا به یک بیماری جدی است.
 • هر كه او را در حال صيد چهار ماهي ديد، حاكي از حضور انبوه زنان يا ازدواج او با چهار زن است.
 • هر که بفهمد قبل از ازدواج از بازار ماهی خریده، ازدواج می کند و اگر آن ماهی بزرگ باشد، ممکن است نشان دهد که او با زن نعوظ ازدواج کرده است.
 • چه کسی می تواند ماهی بزرگی را ببیند که در رودخانه یا دریا شنا می کند، اما اغلب بدون فکر از ماهی خود سود می برد که نشان دهنده پول زیاد یا خوب است.
 • هر کس او را در حال ماهیگیری در آب شیرین ببیند، نشان می دهد که خانه او فواید زیادی دارد.
 • هر کس به جای خوابیدن روی تخت، ماهی را روی تخت ببیند، نشان دهنده بیماری اوست و هر چه ماهی بزرگتر باشد، احتمال بیماری او بیشتر می شود.
 • هر که در خواب ببیند که ماهی قهوه ای می شود، این برای کسانی که می خواهند ازدواج کنند، خوب است.
 • هر کس در خواب ببیند ماهی می میرد، به آرزوهای خود می رسد.
 • و هر که در خواب ماهی سرخ شده ببیند، دلالت بر مستجاب شدن دعوت دارد و اگر کباب شود، دلالت بر آن دارد که برای طلب علم به دیار رفته است.
 • اگر ماهی از دریای شیرین به دریای آرال و بالعکس حرکت کند، نفاق است.
 • کسی که نهنگ را در خواب می بیند وزیر پادشاه است، دریا پادشاه است و ماهی سرباز پادشاه است.
 • هر کس ماهی زیاد ببیند اما نداند ماهی چند است یعنی پول و خیلی چیزها.
 • هر که ماهی نرم را ببیند، باکره را نشان می دهد.
 • همچنین بخوانید: درخواست طلاق را برای مجرد، متاهل، بیوه و مردان در خواب توضیح دهید

  تعبیر ابن سیرین دیدن ماهی در خواب

  ابن سیرین در تعبیر دیدن ماهی در خواب گفت

 • هر که خود را در حال ماهیگیری در آب گل آلود ببیند، منظره ناخوشایند و فال بدی است.
 • هر كه خود را در حال صيد ماهي بزرگ ببيند، فوائد زيادي دارد و ماهي كوچك بيانگر زوال اين نعمت است.
 • هر که در خواب خود را در حال خوردن ماهی شور ببیند، احساس خستگی و استرس می کند.
 • هر که در خواب ببیند که به بازار می رود و فقط ماهی می خرد، کنیز می خرد.
 • هر که در خواب از بیرون بازار ماهی بخرد ازدواج خود را نشان می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که غذای لذیذ را ترک کرد و سپس ماهی فاسد خورد، این بدان معناست که ازدواج شرعی خود را ترک کرده و به شرارت و حرام پرداخته است.
 • و هر گاه ببیند ماهی از دهانش بیرون می‌آید، دلیل بر این است که در سخنان آن زن دروغ گفته است، زیرا به او ظلم کرده و با سخنانش ارزش او را دست کم گرفته است.
 • هر کس در خواب نهنگ بزرگی را ببیند که دهانش را برای او باز می کند، می تواند ثابت کند که پیامبر به زندان می افتد، اما این عادلانه نیست.
 • و هر كه در خواب او را در حال شكار در خشكى بيند، يعنى زنا كرده و گناهان زيادى كرده است و در آن هنگام بايد مواظب باشد كه اين اشتباه را مرتكب نشود.
 • هر کس در خواب ببیند ماهی را که می خواست به دست نیاورد، به کسی مدیون می شود، ولی این شخص منکر گرفتن پول می شود و نمی تواند آن را پس بگیرد.
 • هر کس ببیند که ماهی خود را در حالی که در دریا روی تخت شنا می کند غرق می شود.
 • هر کس خود را دید که به قعر دریا نگاه می کند و ماهی مرده ای را دید، دلیل بر برآورده نشدن خواسته اش است.
 • اگر ناظر بخواهد در علاقه شخص به واقعیت شرکت کند و سپس قهوه ای را در خواب خود دید، این نشانه موفقیت بین شرکا است.
 • مردمی که ماهی زیاد می دیدند می گفتند پول و دارایی زیادی دارند.
 • هر کس او را ببیند که به دهان ماهی نگاه می کند ثابت می کند که پول زیادی خواهد داشت و ثروتمند می شود و فقط یک نفر می تواند همسرش باشد یا از آن زن بچه دار شود.
 • هر کسی که بتواند او را در حال شکار ببیند می تواند ثابت کند که تجارت او رونق و موفقیت آمیز است.
 • هر کس او را در حال ماهیگیری در آب پاک ببیند، چه فرزند داشته باشد و چه پسرش، ثابت می کند که مرد خوبی است.
 • هر کس ببیند ماهی را بدون پوست گرفتن می‌تواند صید کند، فریب می‌دهد و بعضی کارها و دلیل بر تقلب یکی از آنها را پیچیده می‌کند.
 • اگر دختر مجردی در خواب خود را در حال خرید ماهی ببیند، نشانه موفقیت و خوشبختی در زندگی بعدی اوست و از تحقق آرزوی او خبر می دهد.
 • اگر دختر مجردی در خواب خود را در حال خوردن ماهی بیابد، این دلیلی بر هماهنگی او با معشوقش است.
 • تعبیر خواب ابن شاهین در مورد ماهی

 • اگر شخص او را در حال خوردن ماهی بزرگ ببیند، این نشان دهنده فواید بسیاری است و دانش آموز خوشحال می شود.
 • هر که نهنگی را در برکه یا حوض کوچکی دید، اما مکان با نهنگ تناسب داشت، نشان می‌دهد که کسانی هستند که بیننده را نابینا می‌کنند و از او خلاص نمی‌شوند، مگر اینکه با مشکل و خستگی مواجه شود.
 • هر که در خواب ماهی کوچکی ببیند، بیانگر غم و اندوه دانش آموز است.
 • هر که ببیند او ماهی زیادی می خورد که ماهی بزرگ و کوچک به آن برخورد می کند، این نشان می دهد که دانش آموز پول زیادی به دست می آورد.
 • هر که در خواب ببیند ماهی نرم صید می کند، بیانگر آن است که به زودی ثروتمند خواهد شد.
 • دیده می شود که با یک ماهی برخورد می کند و با خانواده اش مخالف است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب خوردن ماهی با برنج برای مرد و زن متاهل و بیوه و مجرد

  تعبیر خواب ماهی در خواب زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ماهی پخته ببیند، این بدان معناست که نوزاد پس از زایمان فواید زیادی خواهد داشت و اگر پخته نشود، در آینده روشن پسری به دنیا خواهد آورد و موفق خواهد شد. .
 • اگر یک زن باردار ماهی زیادی ببیند، به این معنی است که زندگی او بهتر خواهد شد.
 • اگر معلوم شود که ماهی رویایی است یا ذکر شده، ماده والولید.
 • توضیح زنی متاهل که در خواب ماهی می بیند

 • اگر در خواب ماهی ببیند رزق و روزی زیاد است، اگر شغلی داشته باشد مال زیادی دارد و این نشان دهنده ثبات او در بسیاری از جهات از جمله مادی، اخلاقی و اجتماعی است.
 • اگر متوجه شد که ماهی کبابی می‌خورد، به این معنی است که کسی او را دنبال می‌کند و او باید مراقب باشد.
 • اگر بفهمد ماهی را از شوهرش گرفته است یعنی در همان سال حامله بوده است.
 • اگر او یک ماهی مرده دید، پس این نشانه غم و اندوه است.
 • اگر متوجه شد که شوهرش فقط به او ماهی داده است، این دلیلی بر ازدواج او با دیگری است.
 • اگر او خود را در حال خرید ماهی بیابد، این به معنای خوش شانسی و خوشبختی است.
 • اگر خودش را پیدا کند که ماهی پخته و سرخ می کند، خدا پول زیادی به او می دهد، اما آن را خرج چیزهای بیهوده و بیهوده می کند.
 • اگر او ماهی را روی تخت دید، این نشان دهنده بیماری و بحران مالی است.
 • اگر در قعر دریا ماهی دید، این گواه بر غنا و توفیق لطف خداوند است.
 • تعبیر ماهی در خواب

 • اگر او متوجه شد که ماهی پخته می خورد، به این معنی است که او پول زیادی دارد و امرار معاش می کند.
 • اگر در خواب ماهی دیدید، به این معنی است که مدت زیادی منتظر بودید تا این رویا محقق شود، این می تواند تجارت یا ازدواج باشد.
 • اگر او متوجه شد که ماهی بدون صدف می خورد، به این معنی است که او یک دروغگوی حیله گر را تشخیص می دهد، پس مراقب باشید.
 • اگر گمان کند که ماهی آلوده خورده است، نگران و اندوهگین است.
 • اگر متوجه شدید که او ماهی نپخته می خورد، به این معنی است که او خبر بدی خواهد داشت، که ممکن است به این معنی باشد که او از حالت خوب به بد رفته است.
 • رؤیای مردی را برای دیدن ماهی توضیح دهید

 • اگر او متوجه شد که مقدار زیادی ماهی نپخته می خورد، به این معنی است که او بچه های زیادی خواهد داشت.
 • اگر در خواب خود را در حال خوردن ماهی کبابی بیابد، این بدان معناست که وارث نفرت به او خواهد رسید.
 • اگر متوجه شد که ماهی نپخته می خورد، به این معناست که با زنی ازدواج می کند که در تمام عمر به اعتقادات مذهبی و اخلاق نیک معروف است.
 • دید او نسبت به ماهی نشان می دهد که خداوند منبعی غنی از امرار معاش به او خواهد داد.
 • اگر معلوم شود که ماهیگیری می کند و تاجر است، کارش رونق می گیرد.
 • اگر او خود را در تلاش برای صید ماهی ناموفق ببیند، به این معنی است که در واقعیت چندین بار تلاش می کند که فقط می تواند از خستگی سود ببرد.
 • تعبیر خواب جوانی در مورد ماهی

 • اگر جوانی در خواب ببیند که ماهی پخته ای می خورد که طعم بی نظیری دارد، به این معنی است که به زودی با دختر معشوقی که در خواب دیده است ملاقات می کند، عاشق او شده و با او ازدواج می کند و فرزند او خواهد شد
 • اگر متوجه شد که می خواهد ماهی بگیرد اما موفق به صید ماهی نمی شود، به این معنی است که کارهای زیادی دارد که نمی تواند انجام دهد و تمام تلاش خود را می کند تا به هدف نرسد.
 • اگر او خود را در حال خوردن ماهی شور ببیند، این بدان معناست که خداوند به او روزی غنی خواهد داد.
 • مرد جوانی که در خواب ماهی می بیند می تواند زن و تمایل او به زن یا تعدد زوجات را تعبیر کند.
 • همچنین بخوانید : ابن سیرین همسرش را در خواب دید و زنا همسرش را در خواب دید

  توضیحات ماهی فروش را ببینید

 • دیدن ماهی فروشان که ماهی سرخ شده می فروشند نشان دهنده اضطراب، غم و اندوه فراوان است.
 • دیدن ماهی فروشان که ماهی تازه می فروشند حکایت از رزق حلال و مال زیاد دارد.
 • از این رو بر اساس تعابیر ابن سیرین، ابن شاهین، النبسی و برخی از روانشناسان، توضیحی در مورد خواب ماهی در خواب ارائه کرده ایم و امیدواریم بتوانیم تمامی جوانب تعبیر را پوشش دهیم. دیدن ماهی در خواب .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا