دیدن خال در خواب، رؤیت خال در خواب است

تعبیر خال در خواب ابن سیرین خواب دانه عموی بزرگ خال سیاه روی صورت خواب خال روی بدن در گونه در گردن

خال نشان دهنده غم و اندوه و ناراحتی است

و گفته شد که خواب خال برای زن با جلال و شرافت و برای مرد افزایش مال است.

برداشتن خال یا هر گونه زائده در پوست نشان می دهد که چیزهای خطرناکی که پنهان کرده اید فاش شده است

اگر در خواب صورت زیبا ببینید، بیانگر وضعیت خوب دنیا، مژده و شادی است

هر گونه عیب در صورت مانند ترک، خراش یا زخم، نشان دهنده تکبر و کم حیا است.

و اگر خال در خواب آبی باشد، به فرموده خداوند متعال، بیانگر جنایاتی است که در آن وجود دارد.

اگر سیاه باشد یعنی دروغگو است

اگر برادرتان را با خال سیاه دیدید، ممکن است نشان دهنده بیماری خواهر یا برادر باشد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا