تعبیر خواب آلت مرد

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا 2021 را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النابلسی، ابن شاهین و الوسیمی ارائه می دهیم و شامل تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر خواب آلت مرد دیدن آلت مرد در خواب تعبیر آلت تناسلی ابن سیرین دیدن آلت مرد در خواب برای زن طول آلت مرد در خواب مرد مرد در خواب تعبیر نر در خواب بی جان شد تعبیر انسان مرد در خواب تعبیر خواب بستن او در خواب تعبیر ورود آلت تناسلی به بدن در خواب

ما به شما تصویری از آلت تناسلی مرد برای دختر مجرد برای زن متاهل برای زن باردار آلت مرد را در خواب دیدم، تعبیر بازی با آلت، معنی مکیدن و لیسیدن آلت تناسلی

تعبیر خواب آلت مرد

 1. دستکاری یا بازی با ذکر دیگران بیانگر این است که شما از این شخص به چیزی منتفع می شوید یا به آن نیاز دارید و به این معنی که شما اجتناب ناپذیر هستید ممکن است اشاره به چیزی باشد که روشن نیست یا با اعتقادات و اصول شما در تضاد باشد.
 2. دیدن بریده شدن آلت تناسلی پسرتان ممکن است بیانگر این باشد که او برادران ذکور ندارد، یعنی به دنبال او خواهند آمد، همچنین ممکن است به سفر پدر تعبیر شود.
 3. اگر دیدید که آلت تناسلی شوهرتان بسیار بزرگ است، این خواب بیانگر مسافرت یا بیگانگی است و دیدن طولانی مرد به روشی که ذکر کردید، در این صورت یا بالا رفتن مقام او و گسترش ذکر او است یا اشاره به دغدغه های او دارد.
 4. اگر خواب دیدید که آلت تناسلی شوهرتان بریده شده است، ممکن است به سفر او یا سفر یکی از پسرانش یا تحریم خانواده اش اشاره داشته باشد.
 5. اگر زنی در خواب ببیند که آلت تناسلی او بیرون زده است و به آن چسبیده است، بیانگر آن است که زنی که آلت تناسلی خود را برجسته کرده است، بیانگر این است که در آینده زایمان نخواهد کرد. وضعیت فرزندانش
 6. دیدن زن به گونه ای که مانند مردان آلت تناسلی دارد، ممکن است اشاره به پسر باشد اگر حامله باشد و اگر باردار نباشد و اگر پسر داشته باشد در خانواده خود استاد است.
 7. و اما مکیدن آلت برای شیرده و شیرده خوب است و خیر حاصل می شود و حاجتی برآورده می شود.
 8. هر که در خواب ببیند که یادش دراز است و رشد می کند، نشانه ی فرزندان و پول بسیار است
 9. دیدن ایستاده مرد نشانه فعالیت، جدیت و برآوردن نیازهای فرد است
 10. دیدن از دست دادن یک مرد نشان دهنده از دست دادن یک پسر یا مرگ بیمار و حذف از یک مأموریت است
 11. دیدن مرد دیگری که در آغوش گرفته اید، نشانه آن است که به اندازه موقعیت خود پول به دست خواهید آورد
 12. دیدن خم شدن به طرف نر و مکیدن آن نشانه تسلیم پسران است
 13. دیدن بریدن آلت تناسلی نشان دهنده مرگ، از بین رفتن پول یا دوری طولانی است
 14. دیدن فردی با دو نر بیانگر این است که او دو پسر خواهد داشت
 15. ديدن نر کسي که ديگري را گاز مي گيرد، نشانه اغراق در ستايش است
 16. دیدن نان داغی که از نر بیرون آورده شده، نشانه فقر است
 17. زن را چنان ببیند که گویی مردی مانند مردان دارد، اگر حامله بود پسر به دنیا می آورد و اگر حامله نبود و پسر داشت، خانواده او غالب می شود.
 18. دیدن زخم در مرد نشانه صحبت های زشت است که به آبروی شما لطمه می زند
 19. دیدن اینکه کسی آلت تناسلی شما را لمس کرده نشان دهنده شادی و لذت است

دیدن آلت مرد در خواب

فقهای تعبیر خواب می گویند: اگر شخصی در خواب ببیند که به یاد شخص دیگری که می شناسد بازی می کند، بیانگر این است که این شخص در تنگنا و نیاز شدید است و این شخص به کسی نیاز دارد که او را یاری کند. اگر شخص از این عمل راضی نباشد به زودی کاری انجام می دهد که با اصول و اعتقادات شخصی او در تضاد است.

اما اگر شخصی در خواب ببیند که آلت تناسلی بسیار بزرگ است، بیانگر این است که این شخص به کشوری سفر می کند و بیهوده این شخص بیگانه می شود.

تفسیر آلت ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن آلت مرد در خواب، بیانگر پول و عمر طولانی است، اما اگر در خواب ببیند که آلت تناسلی او بریده شده است، نشان دهنده این است که این شخص یکی از فرزندان خود را از دست می دهد یا این که این شخص از دست خواهد داد. خانواده اش را قطع کن و از آنها دوری کن.

اگر مرد مریض باشد و در خواب آلت تناسلی خود را ببیند، بیانگر این است که این شخص به زودی می میرد، اما اگر مرد موقعیت داشته باشد، نشان دهنده این است که موقعیت و کار خود را از دست می دهد.

دیدن مردی در خواب برای زن

اگر زنی در خواب ببیند که مانند مرد اندام مردانه دارد، بیانگر آن است که به زودی بچه دار می شود و فرزندانش پسر می شوند، اگر در خواب ببیند که آلت تناسلی او را بریده و روی آن گذاشته اند. سر او، این نشان می دهد که دخترش بدون ازدواج بچه دار می شود.

طول نر مرد در خواب

اگر در خواب ببیند که ذکرش طولانی و زیبا شده است، بیانگر پایان غم مرد و خیر و نیکی بسیار در زندگی اوست و راه خود را نمی داند.

مرد مرد در خواب

اگر در خواب ببیند که اطراف آلتش مو روییده است، نشان دهنده مرگ پدر است، اما اگر موها بسیار پرپشت باشد، بیانگر این است که این شخص مرتکب گناهان و گناهان زیادی شده است.

تعبیر نر در خواب بی جان شد

هر کس در خواب ببیند که یادش بی جان شده، مرگ اوست.

تعبیر انسان در خواب

ذکر شخص در خواب، بیانگر پول و فرزند و سن است و هر که ببیند ذکر او قطع می شود، دلیل بر از دست دادن فرزند و قطع سفر یا سن است. هر کس آلت خود را ایستاده یا بلند یا خوب ببیند – و کسانی که سزاوارشان نیست آن را آشکار کند – نشانگر بلندی و مقام و پسری است که او و فقرا را روزی کند. همسر و برای بیماران: سلامتی و ثروت برای فقرا و آسایش برای گرفتاران، زیرا گسترش آن تنها زمانی است که ذهن خالی باشد. اگر از آن بنوشد که دلالت بر نارضایتی دارد، مکروه است، ولی اگر تمام آن را بخورد، مانند خوردن سینه ها است. ولى اگر نر ديگرى بر او روياند كه مانع از منفعت او نباشد، يا گياه يا درختى بر او ظاهر شود و ضررى به او نرساند، اين است: اولاد و منفعت و رزق. اما اگر این به او آسیب برساند، بد می شود. و نر را قطع کن: بر خلاف آن دلالت می کند. ولى اگر واژن زن قطع شود، حامله مى شود، يا بچه مذكور را مى گيرد، يا پول او را مى گيرد.

گردآورنده گفت: حوادث را در ذکر دانست. چنانکه شخصی به من گفت: دیدم که آلت تناسلی من در حال ایستادن آهنی است و نتوانستم با آن همبستر شوم. دیگری گفت: حافظه ام را دیدم و بر آن بنایی بود، گفتم: هر که برای تو مکانی بسازد برایت می میرد. ديگرى گفت: ديدم نر من خون حيوانى نوشيد، گفتم: در حيض نزديكى كردى، يا حيوانى را پايمال كردى، گفت: درست است. ديگرى گفت: ديدم ذكرم را خوردم، گفتم: نياز داشتم تا اينكه به نفرا بركتى فروختم. همین طور دیگری گفت، گفتم: پسرت را فروختی و قیمتش را خوردی. دیگری گفت: دیدم یادم در دستم است در حالی که با آن قنوات و آبراهه ها را جارو می کردم، گفتم: مردم را با آمپول های نافع درمان می کنی. همینطور دیگری گفت غیر از این که به خاک آلوده است، گفتم: شما زیاد ازدواج می کنید و شاید بیشتر آن حرام باشد. دیگری گفت: دیدم چند نر با خود دارم و مردم از آنها وحشت داشتند، گفتم: داری با مار بازی می کنی. دهقانی به من گفت: دیدم حافظه ام قطع شده است، گفتم آهنی که او را با آن شخم می زدند، می شکند. دیگری – و نویسنده بود – گفت: دیدم حافظه ام از بین رفته است، گفتم: قلم عزیز نداری. همینطور گفت چنان که هست گفتم: یک فرسنگ از دست می دهی. همینطور دیگری گفت – و او نجار بود – گفتم: مته ای به تو می رسد. همین طور دیگری گفت، گفتم: یک کلید گم می کنی. و فاکر به من گفت: دیدم یادم گذشته است، گفتم: فقط تو پیش تو می روی. همینطور دیگری گفت، گفتم: تو برو پین، همینطور بود.

تعبیر خوابی که ذکر کرد در خواب گره خورده است

هر کس ببیند که یادش گره خورده است، شهادت را کتمان می کند

تعبیر ورود آلت تناسلی به بدن در خواب

هر کس در خواب ببیند که ذکرش در شکمش وارد می شود، نشان می دهد که شهادت را کتمان می کند

تعبیر دیدن آلت تناسلی مردانه یوتیوب

علم تفسیر رؤیا در اسلام علم بیان رؤیا یا بیان رؤیا نیز نامیده می شود، یک علم حقوقی یکپارچه اسلامی است که احکامی دارد که در وهله اول از قرآن کریم و حدیث نبوی استنباط شده است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و می باشد. در دانشگاه ها و موسسات معتبر تدریس نمی شود. هدف این علم تفسیر رؤیایی است که از جانب خداوند می آید و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیا مفید است یا آنچه به رؤیت راستین یا عادل معروف است، بر اساس عقیده اسلامی و عقیده اهل سنت و جماعت.

ورد تفسير الرؤي في القرآن الكريم في سورة يوسف بلفظ تأويل الأحاديث فقال تعالى: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ومن الرؤي التي وردت في القرآن الكريم :

علم تفسیر رؤیا در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; چنان که در تفسیر رؤیا و تعلیم احکام تفسیر آنها به صحابه از ایشان احادیث نقل شده است و در کتب حدیثی آثاری وجود دارد که حکایت از آن دارد که صحابه و صحابه به تفسیر رؤیا پرداخته اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا