تعبیر روزها در خواب

معنی یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای ابن سیرین، تاریخ بعد از یک هفته، تعداد روزها، نشانه شنبه.

تعبیر روزها در خواب

 1. بهترین چیزی که انسان در روزهای هفته در خواب می بیند، خواب جمعه، دوشنبه و پنجشنبه است
 2. مادامی که انسان در خواب این روز را روزی آرام و روشن و نورانی ببیند، به قدر طهارت و روشنایی روز، مژده و فال است.
 3. یکشنبه بیانگر اخلاص در عبادت است
 4. این دو اشاره به تلاش برای خیر و رسیدن به مطلوب است
 5. سه شنبه به استراحت پس از دردسر اشاره دارد
 6. چهارشنبه نشان دهنده ثبات و تداوم است
 7. پنجشنبه بیانگر ملاقات و آشنایی است
 8. جمعه به ملاقات امور و برآورده شدن حاجات اطلاق می شود
 9. شنبه به آزمایش – تقلب و فریب – و وقفه در کار اشاره دارد
 10. جمعه در خواب یکی از بهترین و خوب ترین روزهای هفته به حساب می آید
 11. هر کس در خواب ببیند که همه روزهایش خوب و شاد است، نشانه شادی است که در آینده او را فرا خواهد گرفت.
 12. هر که در خواب ببیند روزهایی که زندگی می کند پر از غم و اندوه است، نشان از اندوهی است که در آینده نزدیک خواهد داشت.
 13. هر کس در خواب ببیند روز جمعه است، نشان از خیر فراوانی است که از آن برخوردار می شود.
 14. دیدن روز یکشنبه در خواب بیانگر تغییرات و تغییراتی است که در زندگی بیننده رویا رخ خواهد داد و شروعی دوباره خواهد بود.
 15. هر کس روز شنبه در خواب ببیند، نشان دهنده تغییر جنبه مثبت و پرهیز از یکی از عادات بدی است که بیننده خواب در زندگی واقعی خود انجام می دهد.
 16. دوشنبه در خواب بیانگر تلاش های زیادی است که بیننده خواب برای رسیدن به آرزوها و آرزوهای خود انجام می دهد
 17. سه شنبه در خواب بیانگر آسایش و آرامشی است که بیننده خواب در دوره بعدی زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد
 18. چهارشنبه در بیننده خواب، ثبات و ثبات در زندگی بیننده خواب است که مدتی است چه در سطح حرفه ای، خانوادگی و اجتماعی آرزوی آن را داشته است.
 19. هر که روز پنجشنبه خواب ببیند، نشانه برکت و خیری است که در روزهای آینده به او و خانواده اش خواهد رسید.
 20. هر کس در خواب ببیند روزها می گذرد که ماه و سال می شود یا روزها را جمع می کند تعبیرهای متعددی دارد که چه بسا همسر نیکو را بیان کند یا لقای حسنه را بیان کند. و تقوا و ترس از خداوند متعال و کفاره گناهان او
 21. هر که در خواب ببیند برمی خیزد و روزها را می شمارد، مفسران گفتند که این رؤیت 5 نشانه دارد که یا بشارت است برای به دست آوردن مقام و حساب و پول و خیر و برکت یا به زودی سفر. .
 22. روز شنبه در خواب گفته شد که بیانگر توقف یا شکست در کاری است که این شخص انجام می دهد، چنانکه الظوهر می گوید.
 23. و هر که در خواب خواب ببیند که روز شنبه است، ولی گمان کنم روز جمعه است، دلالت بر آن دارد که به کاری مشغول است و ممکن است به فال نیک باشد.
 24. دیدن یکشنبه در خواب بیانگر میزان اخلاص و تسلط این شخص در کار است
 25. هر کس در خواب ببیند که روز یکشنبه است و گمان کند روز جمعه است، بیانگر آن است که این شخص با مسیحیان همراه بوده است.
 26. و هر که روز دوشنبه خود را در خواب ببیند، دلالت بر این دارد که این شخص به سوی خیر و امری تلاش می کند و در آن مژده است که آنچه را که می خواهد به پایان می رساند.
 27. دیدن او در روز سه شنبه در خواب بیانگر این است که این شخص پس از تلاش و کوشش فراوان به آرامش خواهد رسید
 28. دیدن سه شنبه در خواب و اعتقاد به روز جمعه، بیانگر همراهی این شخص با مفسدان است.
 29. دیدن روز چهارشنبه در خواب بیانگر ثبات و استمرار این شخص نسبت به چیزی است که بسیار می خواهد.
 30. شخصی که چهارشنبه را در خواب ببیند ممکن است نشانه آن باشد که این شخص اهل بدعت را دوست دارد
 31. دیدن پنجشنبه در خواب، نشانه قوی از ملاقات اقوام و خانواده و وقوع صمیمیت بین آنهاست.
 32. دیدن جمعه در خواب بیانگر برآورده شدن حاجات است

معانی روزهای هفته – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=07JMZTl2Suo

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا