تعبیر دیدن روباه در خواب ابن سیرین را بیشتر بدانید

آخرین به روز رسانی 10 نوامبر 2020

معنی و تعبیر دیدن روباه در خواب

روباه در خواب را بسیاری از افراد در خواب می بینند، اما بسیاری هستند که آن رویا را می بینند و متوجه نمی شوند که تعبیر صحیح آن رؤیا چیست؟ زیرا تعبیر این رؤیا بین دختر مجردی که او را از زن متاهل یا حامله می بیند یا مردی که او را می بیند متفاوت است.

برای تعبیر دقیق و سریع رویای خود، یک وب سایت را که در تعبیر خواب تخصص دارد در گوگل جستجو کنید.

دیدن روباه در خواب:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که روباهی او را تعقیب می کند و سرانجام توانست او را مجروح کند، بیانگر این است که بیننده خواب در دوره آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
 • اگر انسان در خواب ببیند که روباهی او را تعقیب می کند و بیننده همیشه در صدد فرار از او است، اگر بیننده موفق به فرار شود، بیانگر این است که خداوند به او روزی وسیع و فراوان عطا می کند.
 • روباه در خواب نوشته ابن سیرین:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که روباهی وجود دارد و به دلیل تعقیب مداوم سعی در فرار از آن دارد، بیانگر آن است که بیننده خواب از یکی از افرادی رنج می‌برد که موانع زیادی پیش روی او قرار می‌دهد و مشکل ایجاد می‌کند. ، اما بیننده خواب می تواند از شر آن مشکلات و موانع خلاص شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که روباهی به او حمله می کند، بیانگر آن است که آن زن در صورت کار کردن، همیشه دنبال مشکلات زندگی و کارش است، اما تنها با تلاش و استقامت می تواند بر این مشکلات غلبه کند. در موقعیت او
 • روباه در خواب برای یک زن متاهل

 • روباه حیوانی است که به دلیل هوش فوق العاده و توانایی اش در دوراهی ها و مقابله با دشمنان خود از انسان ها شناخته شده است، همچنین از جمله حیواناتی است که می تواند گوشت انسان را بخورد. شایان ذکر است که دنیای واقعی تا حدودی با جهان متفاوت است. از رویاها پس اگر زنی متاهل در خواب خود روباهی ببیند برای هر زنی که این حیوان را در خود دیده است تعابیر مختلف از جمله اینکه نشانه روشنی فریب خوردن او توسط شخصی است برای او خواهد بود. رویا باید هشدار دهد و خود را از هرگونه تقلبی که از جانب دیگران به آن می افتد محافظت کند.
 • خواب نگاه روباه برای زن شوهردار: زن شوهردار اگر در خواب ببیند که روباه به او خیره شده است و هر جا می رود او را مانند سایه خود پشت سر خود می یابد، نشانه آن است که فردی که او را در بیداری تعقیب می کند تا بخواهد وارد زندگی او شود تا از بسیاری از جزئیات دقیق در مورد او بداند تا به آسان ترین شکل به او آسیب برساند.
 • خواب دیدن روباه در جای تاریک: گاهی زن شوهردار می بیند که در مسیری تاریک می رود که از هر طرف تاریکی بر آن حاکم است، ناگهان روباهی بر او ظاهر می شود و این خواب نشانه قوت شخصیت اوست. زیرا او از استقلال نمی ترسد، بلکه برعکس این توانایی را دارد که او را مسئول می کند و می تواند در مقابل هر شرایط زندگی بایستد.
 • خواب حمله روباه: این رؤیا به طور کلی یکی از وحشتناک ترین رؤیاها برای بیننده خواب محسوب می شود و وقتی می بیند که حیوانی قصد شکار آن را دارد در خواب احساس وحشت می کند و وقتی از خواب بیدار می شود خود را می یابد. در حالت تنش تا تعبیر آنچه در خواب دیده است بداند، پس اگر در خواب دیدید زنی که با این رؤیا ازدواج کرده است تعبیر او از او دشمنان بدخواه است و متأسفانه آنها را نمی شناخت و بنابراین این خواب به این معناست که او شروع به کاهش روابط اجتماعی خود می کند و سعی می کند در مقابل غریبه ها زیاد از جزئیات زندگی خود صحبت نکند و هر چه ابهام در مقابل چشمان مردم بیشتر شود، دشمن بیشتر می بیند که آسیب به او خواهد بود. برای او محال است و از این رو مراقبت و احتیاط راز حفظ او از آنهاست، علاوه بر توکل بر خدا و دعا برای حفظ او از هر دشمنی.
 • ديدن نزاع با روباه: اگر زن شوهردار بيند كه با روباهي نزاع مي‌كند، چنان كه در بيداري با بزرگ‌ترها نزاع مي‌كند، خواب نشانة آميختگي او با مردي پست و بد است.
 • خواندنی ترین ها در حال حاضر اگر در خواب ببینم که لباس عروس سفید پوشیده ام و به تعبیر ابن سیرین مجرد هستم چه می شود؟

  تعبیر خواب روباه برای زن باردار:

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که روباهی می بیند، اما رنگ آن را تشخیص نداده است، بیانگر آن است که خداوند به آن زن نر تازه متولد شده ای خواهد داد.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که همان رؤیای قبل را می بیند، اما توانست رنگ این روباه را که سفید بوده است تشخیص دهد، دلیل است که آن زن بچه ای از جنس ماده خواهد داشت.
 • تعبیر روباه در خواب:

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که روباهی در مقابل خود است و آن زن در ماه های آخر بارداری است، بیانگر آن است که آن زن به زودی فرزند خود را به دنیا می آورد و زایمان یکی از زایمان هاست. ساده ترین کارها، و سلامت او و فرزندش در بهترین شرایط خواهند بود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که روباهی در تعقیب و حمله به او است، بیانگر آن است که در آینده نزدیک خبرهای ناخوشایندی به بیننده خواهد رسید.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن سوره کهف در خواب توسط ابن سیرین و ابن شاهین

  نیش روباه در خواب:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که یکی از روباه ها هنگام راه رفتن او را گاز گرفته است، اما کسی که خواب می بیند از آن نیش رنجی نبرده است، دلیل بر این است که بیننده در زندگی شخصی دارد که با او رقابت می کند. عملی یا غیر آن، و این رؤیت نشان می دهد که این شخص دیگر نمی تواند بیننده را شکست دهد.
 • اگر در خواب ببیند که روباهی او را تعقیب می کند و توانست او را ببرد و برخی از او برخاستند اما بیننده درد آن نیش را احساس نکرد، بیانگر این است که بیننده از آن رنج می برد. حجم عظیمی از نگرانی ها و غم ها، اما او می تواند به زودی بر این مسائل غلبه کند.
 • تعبیر خواب روباهی که در خواب شخصی را گاز می گیرد، این گواه بر این است که شخصی در اطراف بیننده است و همواره در تلاش هستند تا دسیسه های زیادی را انجام دهند تا بیننده را به دام بیندازند.
 • تعبیر دیدن روباه در خواب:

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که روباهی در مقابل خود دارد، بیانگر این است که شخصی وجود دارد که همیشه به دنبال این است که در مورد آن دختر، سخنان منفی و بد زیادی پخش کند.
 • اگر زن متاهل رؤیای قبلی را دید، دلیل بر این است که مقداری پول به او می رسد، اما از منبع غیر قانونی است و گرفتن آن از آن بر او حرام است و این رؤیت برای او هشدار است. تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند.
 • روباه سفید در خواب:

 • اگر زن حامله ای در خواب روباه سفید ببیند، بیانگر این است که او فرزند دختری را حمل می کند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که روباه سفیدی می بیند، دلیل بر این است که به او مقدار زیادی پول و غنایم می رسد که وضعیت او را از فقر شدید به ثروتی ناپسند تبدیل می کند.
 • بیرون انداختن روباه در خواب:

 • امام صادق(ع) تعبیر می کند که کسی که روباه را در خواب ببیند، بیانگر وجود شخص ناصالح در زندگی بیننده است و از اینجا می توان تعبیر کرد که اخراج روباه بیانگر این است که بیننده می تواند به دست بیاورد. از شر یکی از افراد نادرست زندگی اش خلاص شود و خدا بالاتر و داناتر است.
 • روباه در خواب از امام صادق

  امام صادق (ع) تصاویر و موارد زیادی در رابطه با خواب روباه قرار داده است که از این قرار است:

 • خط زدن روباه در رؤیا: از آنجایی که روباه از حیواناتی است که دارای پنجه های تیز و نیش قوی است، اگر بیننده خواب او را ببیند و جراحات جسمی به او وارد کند، فاجعه و گرفتاری شدیدی است که خواب بیننده به سبب آن گریه می کند. و نیز همین تعبیر اگر بیننده در خواب توسط روباه گاز گرفته شود، صاحب بینا ممکن است به دلیل ضرر و زیان در معرض ورشکستگی قرار گیرد، شگفت آور در منبع امرار معاش یا تجارت و سلامت و تندرستی او. ممکن است با ابتلا به بیماری که او را برای مدتی ضعیف و ضعیف می کند از او گرفته شود و گاه بلاهایی که به خواب بیننده می رسد به صورت بلاهایی برای فرزندانش می باشد این بینش ممکن است تعبیر یا زوال باشد. در زندگی زناشویی یا شغلی پسرش، و اگر بیننده خواب زنی سالخورده و دارای فرزندان و نوه باشد، همین تعبیر را می‌گویند.
 • تعقیب روباه پشت بیننده خواب: خواب بیننده که روباه در خواب به دنبال او دوید، بیانگر دوستان دروغینی است که می خواهند امروز تا فردا به او آسیب برسانند و هر چه فاصله بیننده خواب و روباه در خواب نزدیکتر باشد، نزدیکتر می شود. خطر این است، اما اگر فاصله بین آنها دور باشد و خواب بیننده به دویدن ادامه دهد تا بر سرعت روباه غلبه کند، این خطری است که تقریباً در بیداری به بیننده نزدیک می شود، اما محافظت الهی او را از هر آسیبی دور می کند. .
 • خوانده شده ترین تعبیر گل در خواب برای زن مجرد توسط نابلسی و ابن شاهین

  تعبیر مرگ روباه

 • اگر زن شوهردار می دید که روباه را اعدام می کند، خواه او را تا مردن کتک بزند، یا به سمت او شلیک کند، هر چقدر هم که روش اعدام متفاوت باشد، توضیحش این است که به زودی خوشحال می شود.
 • چهار تعبیر دیدن مرگ روباه در خواب و آنها عبارتند از; تعبیر اول: با هر انسانی که در زندگی از مشکلاتش خسته شده است رابطه دارد، پس اگر در خواب ببیند که در راه با روباهی برخورد می کند و از او نمی ترسد بلکه او را می گیرد و می کشد. با دست او، این مشکلی است که رویا بیننده را در زندگی اش احاطه کرده و او را مانند یک زندانی ساخته است و نمی تواند شادی کند و آزادانه زندگی کند، اما با قلبی قوی و شجاع با آن مقابله می کند و دوباره بدون تنش و بی خوابی شروع می کند. تعبیر دوم: مخصوص هر مرضی است که در خانه اش بین چهار دیواری حبس شود و از درد ناله کند، مربوط به کسی است که از ترس نابودی دشمنانش در خطر زندگی می کرد، خداوند به او قوت می دهد که او را وادار می کند که آنها را بکشد و زود در هم بکوبد.تعبیر چهارم: شاید بیننده خواب جای خود را رها کند و به محل زندگی جدیدی برود که در آن احساس امنیت و آرامش کند و دور از فشارها و مشکلات زندگی باشد.
 • خوردن گوشت روباه در خواب

  خوردن گوشت روباه در رؤیا حاکی از وجود بیماری در بدن بیننده خواب است، اما مانند بیماری های ترسناک یا بهبودی طولانی مدت نبود، بلکه باعث می شود چند روز در خانه خود زندگی کند. پس از آن با سلامتی کار و تحصیل را آغاز خواهد کرد.

  خواندنی ترین تعبیر دیدن آتش در خانه توسط ابن سیرین و ابن شاهین

  روباه در خواب برای نابلسی

  نابلسی به رؤیاهای متعددی اشاره کرده است که روباه در آنها ظاهر می شود و هر رؤیایی تعبیری متفاوت از دیگری دارد، یعنی:

 • خواب بیننده در خواب با روباه بازی کرد: النابلسی تأیید کرد که تعبیر این رؤیا به دور از هر چیز منفی است، اما تعبیر آن برای هر کسی که در خواب ببیند نیمه دیگر خود را پیدا کرده و در یک داستان عاشقانه زیبا زندگی می کند، امیدوار کننده خواهد بود. با ازدواج در نهایت، بنابراین تعبیر این خواب نشانه ارتباط عاطفی به زودی است.
 • ظهور شیر روباه در خواب: روباه زیر حیواناتی که انسان شیر آنها را می نوشد نمی افتد، پس اگر در رؤیا این اتفاق افتاد و بیننده خواب شیر روباه نوشید، نشان از کوتاهی مدت بیماری اوست و نزدیک به بهبودی
 • صید روباه در خواب بیننده: وقتی بیننده بتواند روباه را با تمام قدرت و هوشی که خداوند به او ارزانی داشته شکار کند، این پیروزی برای بیننده خواب است که به زودی جشن بزرگی به دنبال خواهد داشت. مهمانی باشد برای قدردانی از کارکنان کاری که بیننده خواب به آن تعلق دارد و در آن زمان از خودش بسیار خوشحال و راضی خواهد بود.
 • ظهور روباه در خواب: النابلسی در موردی که بیننده روباه را بدون ضرری از آن دید، چهار تعبیر کرده است، تعبیر اول: به این معناست که بیننده از دروغ گفتن به مردم و گمراه کردن آنها پول خود را به دست می آورد. جادوگری و شارلاتان دروغینی که برای به دست آوردن امانت و پول آنها با تهمت و دروغ انجام می دهد، تعبیر دوم: خواب بیننده مانند شیطان زن پاکدامن را اغوا می کند تا اینکه او را با اعمال شهوانی خود آلوده کند، تعبیر سوم: اگر بیننده خواب ببیند که روباه در رؤیا به طور کامل برای او ظاهر نشد، بلکه فقط پوست او از او ظاهر شد، این نشانه شجاعت و قدرت است که دشمنان را از ترس بیننده خواب فراری می دهد تعبیر چهارم: مربوط به پول است. که به مالکیت بیننده خواب می‌رسد و او آن را از طریق ارث از زنی می‌گیرد، شاید خواهر یا مادرش و شاید عمه یا عمو یا خانمی از خانواده‌اش باشد.
 • تعبیر خواب روباه از ابن شاهین

  ابن شاهین می گوید: اگر بیننده در خواب (شغالی) ببیند که از سگ سانان است و شکلش شبیه روباه است، این علامت چند علامت است، علامت اول: اگر بیننده با او نزاع کرد، این نشانه نزاع است که با یکی از بستگان بیننده روی می دهد، علامت دوم: اگر بیننده خواب ببیند که شغال در رؤیا او را لمس کرد، نشان از ترس او از انس و جن و زیان اوست. از احساس راحتی و اطمینان.

  خوانده شده ترین تعبیر ابن سیرین از خواب زندان در خواب برای زنان مجرد چیست؟

  تعبیر دیدن روباه در خانه

 • بصیرت بیننده که روباهی به خانه او آمد و سپس با ورود اعضای خانه از در وارد شد این نشانه زنی است که از یک قهرمان جذاب لذت می برد که به زودی وارد خانه او می شود. تهمتی که خواب بیننده به زودی به آن می افتد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که روباه در خانه اوست و از آن بیرون آمد، این وسوسه ها و وسوسه هایی است که به خواب بیننده برای جذب او به راه شیطان وارد می شود، اما این گناهان از سر راه او باز می گردد. و بعداً هرگز در معرض آنها قرار نخواهد گرفت.
 • وقتی خواب بیننده در خواب ببیند که روباهی کنار درب خانه او ایستاده و منتظر بیرون آمدن اوست، نشانه آن است که شخصی در بیداری منتظر اوست.
 • اگر روباه را در خانه بیننده خواب ببندند، این زنی از بستگانش است که به حیله گری و پستی شهرت دارد، اما به او آسیبی نزده است و خواب حکایت از حضور جن در این خانه و زندگی اعضا دارد. ممکن است خانه به دلیل آن خراب شود.
 • اگر روباه در خواب در خانه بیننده خواب حضور داشته باشد، اما بیننده هیچ گونه ترس و وحشت به او نشان ندهد، این قوت و عظمت دینی قوی است و همچنین از اعتماد به خداوند برخوردار است که هیچ کدام از آنها آسیبی به او نرسانده است. جن و انس وحشت وحشتناکی از سوی او، این رؤیت نشانه آن است که بیننده خواب باید عبادت خود را برای خدا تشدید کند، همانطور که همه اهل خانه نیاز به مصونیت دینی و خواندن مداوم اذکار دارند تا از شر آن در امان باشند. شر جن و خدای ناکرده.
 • اگر روباه وارد خانه بیننده خواب شد و موفق شد او را بدون هیچ آسیبی از آن خارج کند، نشان دهنده این است که جن در خانه بیننده خواب زندگی می کرد و به زودی از او رانده می شود.
 • منابع:-

  1- کتاب منتخب الکلمات فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000. 2- معجم تعبیر الخواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل براییدی. ، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008. 3- کتاب عطر الحیوان فی بیان الخواب، شیخ عبدالغنی النابلسی. 4- کتاب الاشارات فی عالم الفبارات، الامام المبارک، غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا