تعبیر دامن بلند در خواب

مطالب: رویای پوشیدن دامن برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، سیاه، قرمز یا سفید زیر زانو.

تعبیر دامن بلند در خواب

 1. دامن بلند در خواب، با توجه به حالت طول طبیعی یا تمیزی و زیبایی شکل آن، نشانه های بسیاری را نشان می دهد.
 2. هر کس در خواب ببیند دامن بلند می پوشد که از زیر پاهایش را می پوشاند، کثیف و پاره نشده بود، خیر و روزی می یابد، اگر مجرد و در سن ازدواج باشد، نشان دهنده نامزدی است.
 3. و کاپشن هم که تمام پاهایش را تا پایین می پوشاند و اگر متاهل باشد خوشبختی زیادی دارد، ممکن است با بارداری یا شادی فرزندانش یا خوب بودن با شوهرش باشد.
 4. و برای زن حامله این برای او امان خواهد بود و می گویند پسری به دنیا خواهد آورد که در زندگی او را حفظ کند، همچنان که لباس کامل زن را از چشم گرگ حفظ می کند.
 5. اما اگر دامن مقداری از پاها و قسمتی از ساق پا را از پایین آشکار کند، هر کس آن را ببیند، ممکن است به چیزی متهم شود که به همان اندازه که پاهایش را آشکار می کند، تقریباً به زانوی پا یا بالاتر رسیده است. ممکن است به اتهام فحاشی یا نمایش برسد
 6. یک زن متاهل ممکن است نشانه ای از یک دوره اختلاف یا فقر داشته باشد که طول آن به اندازه دامن کوتاه است، یک زن باردار با درد یا احساس ناامیدی در دوره ای که می گذرد، و یک دختر مجرد ممکن است متهم به آنچه قبلاً ذکر شد یا وارد رابطه حرام می شود که با صحبت با فردی که اخلاق ندارد و فقط به دنبال شهوت خود است شروع می شود.
 7. در مورد دختر، زن متاهل یا باردار که می بیند دامن پاره یا خیلی کوتاه می پوشد، این نشان دهنده رسوایی برای او است که خبرش به گوش مردم می رسد، ممکن است زن متاهل دچار کمبود پول شود. و فقر شدید، دختر ممکن است انتخاب بدی داشته باشد و پشیمان شود و زن باردار فریب بخورد و اطرافیانش به او دروغ بگویند.
 8. و اگر پارگی و کثیفی دامن با هم جمع شود، کسی که آن دامن را می‌پوشد، با سختی و تهمت مواجه می‌شود و عمر خود را در تنگنای شدید می‌گذراند که به خاطر اعمالی که انجام داده، آرزوی مرگ می‌کند.
 9. و وقتی می بینید دامن بلند بیش از حد لازم بلند شده است به حدی که هنگام راه رفتن به زمین می خورد یا روی خاک می کشد، این نشان دهنده افزایش شادی، خوبی، سلامتی و شادی در افراد مجرد، متاهل یا باردار است. دختر
 10. اگر در خواب دامن جدیدی دیدید، تعبیر او این است که غرور و غرور شما به آنچه متعلق به شماست، شما را در میان دوستانتان مورد تمسخر قرار می دهد.
 11. اگر دامن یا لباسی را دیدید که پاره یا آلوده شده است، به این معنی است که آبروی شما متزلزل شده و خطرناک است.
 12. اگر دختری در خواب ببیند که دامن تمیز یا ابریشمی پوشیده است، این بدان معنی است که او شوهری پیدا می کند.
 13. اگر او متوجه شود که در حین پوشیدن دامن خود سهواً آن را در آورده است، این به معنای شانس تاسف و ناامیدی است.
 14. اگر هنگام راه رفتن در جاده ببیند که دامنش می افتد، نگه داشتن معشوق برایش مشکل است و ممکن است مشکلات و نگرانی های دیگری به دنبال داشته باشد.
 15. اگر در خواب دیدید که دامن پوشیده‌اید، در این صورت خواب به سیگنال‌ها و پیام‌های پنهانی اشاره دارد که مخابره یا ارسال می‌کنید و همچنین نمادی از زنانگی و دیدگاه شما نسبت به تمایلات جنسی است.
 16. این رویا همچنین ممکن است استعاره ای از این مشکل باشد که شما سعی می کنید بیشتر به آن بپردازید و با آن روبرو نشوید.
 17. اگر مرد هستید و در خواب دیدید که دامن پوشیده اید، خواب بیانگر آن است که باید جنبه های عاطفی شخصیت خود را بشناسید.

تعبیر لباس بلند در خواب – یوتیوب

لباس و کفش بلند – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا