تعبیر افتادن دندان در خواب

دیدن دندان افتادن در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و برای یک مرد جوان مجرد، اعم از جلو، بالا، پایین، پایین، سفید. پوسیدگی روی زمین می افتد، شکستگی ابن سیرین و غیره

افتادن دندان در خواب یا افتادن دندان در خواب یکی از خواب های وحشتناکی است که خواب بیننده را به دلیل تعابیر غلطی که در تمام تعابیر قدیمی رایج است، دچار ترس و وحشت زیادی می کند. دندان یکی از رویاهایی است که دارای معانی، نشانه ها و معانی مهم بسیاری است که برای شخص بیننده خواب دیده می شود که باید به آن توجه زیادی کرد، زیرا یکی از خواب هایی است که اغلب در زندگی می بینیم.

تعبیر افتادن دندان در خواب

 1. افتادن دندان در دست یعنی ضرری که جبران می شود، چه در کار و چه در عشق، و اگر دیدی دندان های سفیدت در دستت می افتد، نشانه این است که به شخصی احترام می گذاری یا عدالت می کنی و دندان های پر از پوسیدگی در دست شما پولی است که منبع آن نامناسب است.
 2. اگر کسی در خواب ببیند که دندان در حال افتادن است که بیننده ببیند دندان هایش به دستش می افتد، این خواب به این معنی است که ضرر بزرگی به او وارد می شود، اما خداوند او را در جبران این ضرر یاری می دهد.
 3. اگر کسی دید که دندان هایش در دستش افتاد و متوجه شد که دندان هایش سفید، سفید خالص و تمیز هستند، این خواب شاهد آن بود که بیننده از پول خود برای کمک به کسی استفاده می کند، اما اگر متوجه شود که دندان هایی که به دستش می افتد در خواب سیاه و پوسیده است، این نشانه آن بود که خواب بیننده منبع پول خود است ممنوع است.
 4. اگر کسی در خواب ببیند که دندان هایش می افتد، چون ببیند دندان هایش به دستش افتاد و به خون آغشته شد، علامت آن است که زن حامله ای که نزدیک اوست به زودی پسری به دنیا می آورد و در سلامت کامل خواهد بود.
 5. اگر دختر مجردی ببیند که دندان های جلویی اش در دستش می ریزد، این خواب نشان دهنده احساس تنهایی و ناامیدی این دختر از همه چیز است و ممکن است برای او نشانه آن باشد که یکی از نزدیکان خود را از دست خواهد داد و خواهد داشت. به دلیل کشف خیانت او با او قطع رابطه کرد.
 6. اگر زن شوهرداری در خواب دید که دندان هایش می ریزد و این زن در آرزوی مادر شدن بود، این خواب برای او مژده بود که انشاءالله به زودی صاحب فرزند می شود.
 7. اگر زن حامله ای در خواب ببیند که دندان هایش در دستش می ریزد، این خواب از ترس او برای نوزادش ناشی می شود، اما نباید بترسد و دندان های او در حال افتادن است، این نشانه نیاز این کودک به آنها بود و که او در مطالعه دچار لغزش شد و برای بهتر شدن نیاز به توجه داشت.
 8. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که دندانهای پایین دستش در حال افتادن است، این تب برای او علامت آن است که همه مشکلات و غم هایش برطرف می شود و انشاءالله به زودی شوهر صالحی خواهد داشت.در این دنیا اما اگر خواب بیننده مرد بود و در حقیقت دچار مشکلات و بحران هایی می شد، این خواب نشانه آن بود که تمام روزهای سخت به پایان رسیده و روزهای بعد بهتر می شود و همه مشکلات او حل می شود.
 9. اگر در خواب ببیند که یک سال از ردیف جلوی دندان هایش در دستش می افتد، علامت آن است که بیننده یکی از عزیزان و نزدیکان خود را از دست می دهد و با او مسابقه می دهد.
 10. ابن سیرین معتقد است که اگر انسان در خواب ببیند که دندان هایش می افتد، همانطور که همه به ترتیب می ریزند، این خواب برای بیننده مژده است که عمر طولانی خواهد داشت.
 11. اگر کسی در خواب ببیند که در خواب دندانهایش در حال افتادن است، اما دندانهای افتاده را نمی بیند، نشانه بیماری فردی از خانواده او است.
 12. اگر کسی در خواب ببیند که دندان هایش می ریزد و در حقیقت پولی از مردم قرض می گیرد و این پول را به آنها بدهکار است، این خواب بشارت است که خداوند او را در ادای قرضش یاری می دهد.

امام و مفسر بزرگ ابن سیرین در کتب و تعبیرات خود، معنای افتادن دندان در خواب را به معانی و معانی مهمی که باید دانست و برای به دست آوردن تعبیر کامل از شخص، توضیح داده است.

تعبیر افتادن دندان در خواب ابن سیرین

دیدن دندان در خواب دلیل بر خانواده و خویشاوندان است. تماشای قسمت بالای دندان در خواب، علامت مردانه است. تماشای قسمت پایین دندان در خواب، علامت زن است. دیدن عاج در خواب دلیل بر تفوق اهل بیت بینا است. دیدن نایب بالا سمت راست در خواب، گواه پسری است که در واقعیت جای پدرش را می گیرد. دیدن دندان در خواب شخص، دلیلی بر سن بیننده خواب است. دیدن دندان های پایین در خواب، گواه مادر یا عمه در واقعیت است. دیدن دندان آسیاب در خواب، دلیل بر پدربزرگ یا مادربزرگ است. مسواک زدن در خواب با خلال، دلیل بر اختلاف صاحب خواب است. دیدن دندان شکسته در خواب، دلیل بر عیب اهل خانه است. دیدن تمیز و سفیدی دندان در خواب، دلیل بر رهایی از نگرانی در آینده نزدیک است. دیدن دندان های بلند و سفید در خواب، بیانگر قدرت آینده بیننده خواب است. دیدن دندان ثابتی که در واقعیت به انسان صدمه می زند در خواب، دلیل بر مصیبت است. دیدن کسی که سعی می کند یکی از دندان هایش را بیرون بیاورد، دلیلی بر قطع رحم است.

دیدن افتادن دندان در خواب

افتادن دندان در خواب نشانه طول عمر است. مشاهده افتادن تمام دندان ها در خواب، گواه این است که خواب بیننده عمر طولانی خواهد داشت. افتادن دندان ها بر روی زمین بدون اینکه توسط شخص دیده شود، دلیل بر فوت یکی از بستگان است. افتادن چین در خواب، دلیل بر برادر، خواهر یا پسر است. افتادن دندان در اتاق او در خانه گواه به دنیا آمدن یک پسر است. دندان های فرد می افتد و نمی تواند غذا بخورد، دلیلی بر کمبود. افتادن دندان های پایین در خواب، نشانه ای از دردی است که فرد در معرض آن قرار می گیرد. افتادن دندان در خواب و بدهکار شدن شخص، دلیل بر انقضای قرض است. یک دندان در خواب افتاد، دلیلی بر انقضای کامل بدهی ها. افتادن یک بار دندان، دلیلی بر بلای آینده برای اهل خانه است. دیدن افتادن دندان در دست، دلیلی بر مرگ کودکان است. افتادن دندان ها در دهان، گواه مشکلاتی است که فرد با آن مواجه است. افتادن دندان های بالا در خواب، دلیلی بر پول فراوانی است که برای شخص در پیش است. افتادن دندان ها در سنگ شخص، شاهد تولد یک مرد

تعبیر افتادن دندان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا