تعبیر خواب عروسی، معنی عروسی در خواب

تعبیر خواب عروسی برای زن مجرد

عروسی برای یک زن متاهل در خواب

عروسی در خواب اثر ابن سیرین

تعبیر خواب عروسی

تعبیر شادی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب عروس متاهل

تعبیر عروسی در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب ازدواج برای نابلسی : ازدواج در خواب حکایت از عنایت خداوند متعال دارد و چه بسا عقد دلالت بر خانواده و دین و غم و اندوه باشد و با عروسی بنابر عرف مقام یا خیر باشد. شهرت و ازدواج بیانگر حرفه است پس هر کس ببیند که با زنی ازدواج کرده و زن بمیرد در حرفه ای کار می کند که جز کار و مشقت و نگرانی به همراه ندارد و مسیحی است زیرا در حرفه ای تلاش می کند که در آن کار می کند. باطل است و اگر زرتشتی باشد صناعت بی دین است اگر صلاحیت آن را داشت پادشاهی به دست آورد وگرنه ولایت را بر عهده می گرفت و هر که مرده ای ازدواج کند مرده ای به دست آورده است. از او ناامید شد و از شوهر مادرش مال خود را می فروشد و اگر زن حامله ببیند که ازدواج کرده است کنیز به دنیا می آورد و اگر روشن عروس باشد پسر می آورد و اگر زن ببیند. و پسری دارد که ازدواج کرد، سپس پسرش را به عقد او درآورد و فقیر شد و هر که دید زن و شوهر یا زنانی داشت، به اندازه زیبایی و ظاهر گرفتار اختیار و اختیار شد. زن اگر او را ببیند و او را بشناسد، زنی اگر با پیرمرد ناشناس ازدواج کند، نیکی بسیار کند و اگر مریض باشد از بیماری شفا یابد، حریف سرسخت یا پادشاه، و تمام آنچه را که زمین به او نشان می داد از آسایش، خستگی، خیر یا شر، برای نشان دادن او به همسرش نیز همان را نسبت داد.

تعبیر خواب ازدواج، عروسی یا عروسی در خواب توسط شیخ عبدالرحمن بن سیرین – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=aBg6vDgp7YY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا