تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد، پختن برنج نپخته با گوشت، خرید برنج خشک برای ابن سیرین برای امام صادق(ع)

دیدن برنج در خواب یکی از خواب های ستودنی است، تعبیر کننده خواب ارشد عرب می گویند دیدن کشت برنج در خواب، نشانه خیر و رزق فراوان برای بیننده است.

تعبیر خواب برنج

 1. برنج در خواب دلالت بر نیکی، اصلاح امور، تسهیل امور، رزق حلال، رفع خستگی و رفع غم دارد.
 2. تعبیر خواب برنج برای زن باردار، بیانگر خیر و سلامتی نوزاد و زن باردار، آسایش از خستگی و رهایی از نگرانی است.
 3. تعبیر خواب برنج برای زن متاهل یا برای زن و شوهر در مناسبت ها و لذت های فراوان و رفع مشکل و رهایی از پریشانی و نگرانی.
 4. دیدن برنج در خواب مجردها بر حسنات و تغییر احوال و مژده
 5. و خواب برنج برای یک تاجر بیانگر تجارت زیاد است
 6. تعبير خواب برنج سفيد حاكى از خير و تسهيل و رزق و روزى و آسايش از خستگى است.
 7. و برنج زرد در خواب بیانگر خستگی در بعضی چیزها و تغییر حالات و بیماری سریع یعنی بیماری کوتاه مدت است.
 8. و تعبیر خواب برنج پخته حاکی از نیکی و تسهیل امور و حل امر پیچیده و دلجویی از آنان و برآورده شدن آرزو است.
 9. دیدن برنج با شیر در خواب، بیانگر حسنات و آبادانی امور خانه و حلال و رفع خستگی است.
 10. تعبیر خواب برنج نپخته بیانگر خوبی و آسایش از خستگی و رهایی از نگرانی است.
 11. خواب برنج و گوشت در خواب بیانگر تغییر شرایط و مناسبت ها با مقداری خستگی است
 12. تعبیر خواب برنج خیسانده حاکی از نیکوکاری و تسهیل امور و رفع بسیاری از امور پیچیده و رهایی از نگرانی است.
 13. تعبير خواب برنج و عدس بيانگر خستگي در برخي امور و تغيير حالات و رفتار بدون خرد است.
 14. خواب برنج و مرغ در خواب بیانگر خبر خوش و تغییر شرایط به سمت بهتر شدن است
 15. تعبیر خواب برنج با شیر، بیانگر نیکی، تسهیل امور، عاقلانه عمل کردن و رفتن به مرحله جدید و بهتر است.
 16. خواب خرید برنج در خواب بیانگر خیر و روزی و رهایی از غم و اندوه است.
 17. تعبیر خواب برنج خام حکایت از نیکی، بهبود اوضاع، تسهیل امور و رهایی از نگرانی دارد.
 18. تعبیر خوردن برنج دلالت بر نیکی و آسانی کار و رفع غم و بیماری دارد.
 19. تعبیر برنج که در خواب یا خواب تکرار می شود، بیانگر خیر بسیار، خوش زندگی، تسهیل کارها، نیکی ها و رهایی از غم و اندوه است.

تعبیر برنج در خواب ابن شاهین الظهیری

برنج در خواب پولی است که در آن خستگی و شورش و هذیان است و اگر برنج پخته شود نشان دهنده سود است.

سدر: اگر در خواب ببینید درختان سرو سبز و زیبا می بینید، به معنای موفقیت شادی آور در کار است. اگر او را مرده یا آلوده به آفت دیدید، این نماد ناامیدی است و اگر او را به این شکل ببینید چیزی به دست نمی آید.

هر کس ببیند برنج می خورد، تعبیر به این است که با خستگی و سختی پولی به دست می آورد و جمع آوری یا انبار کردن آن بیشتر آگاه است چون زیاد است و کمتر پخته می شود و اگر شیر به آن بیفزایند محمود و برنج نیست. به پولی گفته می شود که دارای یادگار و مشقت باشد و گفته اند که پختن برنج مالی است که رشد می کند و زیاد می شود.

و هر کس در خواب ببیند که دارد برنج را پوست می کند، پس در تلاش است تا پول را از سوء ظن حفظ کند.

برنج: دلالت بر پولی است که در آن یادگاری و شوق است و حکایت از سود و فال نیک و انسان دارد و دلالت بر موفقیت و دوستی و موفقیت در کار و نیز فال نیک برای کشاورز دارد. با برداشت فراوان اگر در خواب برنج بخورید، شادی و آرامش در خانه را پیش بینی می کند. و اگر دیدی که با خاک و خاک آمیخته شد، یعنی بیماری و دوری از دوستان. اگر دختری خواب ببیند که در حال پختن برنج است، شغل جدیدی دریافت می کند که او را شادتر می کند و او را به ثروت می رساند.

تعبیر خواب برنج برای زنان مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در زمینی وسیع و حاصلخیز برنج می کارد، نشانه عفت و پاکی این دختر است.

تعبیر خواب برنج برای زن متاهل

اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که شوهرش در حال کاشت برنج است، ان شاء الله شاهد خیر و رزق به زودی برای این زن است.

تعبیر خواب برنج برای زن باردار

اگر زن حامله در خواب ببیند که برنج زیاد می خورد، دلیل بر این است که انشاءالله از این زن فرزند ذکور به دنیا می آید، جمال بزرگ و خدا بالاتر و اعلم است.

تعبیر خواب برنج برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که برنج می پزد و در کوچه و خیابان بین بچه ها تقسیم می کند، دلیل بر این است که انشاءالله اوضاع بهتر خواهد شد با او در شادی و ثبات زندگی کنید و خدا بالاتر است. و بهترین می داند.

تعبیر برنج در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب ببیند که در حال کشت برنج است، دلیل بر این است که این شخص به زودی شغل مناسب یا ترفیع شغلی پیدا می کند و من می دانم.

تفسیر رویایی برنج – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا