تعبیر شیر در خواب نوشیدن شیر در خواب

معنی شیر اعم از پاک و کثیف و گرم و سرد سینه دادن شیرخشک در خواب به زنان مجرد و متاهل و حامله به ابن سیرین و تقسیم شیر و غسل و شستن با شیر امام صادق علیه السلام.

تعبیر شیر در خواب

 1. دیدن شیر نشانه غریزه و مادری و مهربانی و رحمت بیننده خواب است
 2. دیدن شیر حاکی از عقل سلیم بیننده است و همچنین نشان دهنده معیشت و مالی است که بیننده از راه حلال به دست می آورد.
 3. می گفتند دیدن شیر در خواب بیانگر زندگی شاد و آرامی است که در آن آسایش و رفاه مهیا است
 4. شیر زیاد در خواب، نشانه ثروت زیاد و مقام بلند است
 5. هر کس در خواب ببیند که شیر زیاد است و تجارت می کند، خواب بیانگر سود و مالی فراوانی است که بیننده در واقع به دست می آورد و به دست می آورد.
 6. اگر بیننده در خواب شیر را به طور رایگان بین مردم تقسیم می کند، در این صورت خواب به اعمال نیکی اشاره دارد که بیننده در واقعیت خود انجام می دهد.
 7. حمام کردن با شیر در خواب بیانگر همراهی خوب و دوستان وفادار است که بیننده در حقیقت دانش آنها را به دست می آورد.
 8. نوشيدن شير در خواب اشاره به بركت و خيرى است كه بيننده خواب نصيب آن مى شود
 9. اگر بیننده کشاورز است، دیدن شیر خوردن او در خواب بیانگر نعمتی است که بر محصول او تأثیر می گذارد و سود و پول فراوانی برای او به همراه دارد.
 10. اگر بیننده مسافر باشد، بینش او حاکی از موفقیت و کمکی است که در سفر خواهد یافت
 11. و مجرد یا مجرد اگر یکی از آنها در خواب ببیند که شیر می خورد، دید او حاکی از شادی و لذتی است که در روزهای آینده وارد قلب و ازدواج او می شود.
 12. اگر زن شوهردار در خواب شیر بخورد، دیدن او بیانگر رزق و روزی فرزند و حاملگی است
 13. در موردی که زنی باردار است و در خواب می بیند که شیر می خورد، بینایی او حاکی از تسهیل و سهولتی است که در زایمان پیدا می کند و همچنین سلامتی و ایمنی که جنین از آن برخوردار است.
 14. دیدن شیر از دور در خواب بیانگر جستجوی شما برای محافظت، گرما و راحتی است
 15. دیدن لبنیات در خواب بیانگر باروری است
 16. وجود شیر در خواب مجردها بیانگر انعقاد روابط جدی جدید است
 17. شیر نماد شانس و دوستی های خوب و صمیمانه است
 18. نوشیدن شیر در خواب بیانگر باروری و سلامتی است
 19. ریختن شیر بر زمین در خواب بیانگر ضرر مالی است که ممکن است در تجارت باشد
 20. دیدن شیر کشک در خواب بیانگر نزاع است
 21. ديدن شير مادر يا ديدن مادري كه به نوزادش شير مي دهد، نشانه خوشبختي و خوشبختي است
 22. شیر در خواب ممکن است نشان دهنده یک نوزاد جدید باشد
 23. دیدن شستن با شیر در خواب برای زنان نیکو و برای کسانی که می خواهند ازدواج کنند، فال نیک است
 24. در مورد مردان نیز این خواب نشان دهنده انتخاب اشتباه به خصوص در زمینه کاری است
 25. نوشیدن شیر سرد در خواب، نشانه محافظت از بدشانسی است
 26. نوشیدن شیر داغ نشان می دهد که یک زن می خواهد شما را بدنام کند
 27. نوشیدن شیر از سینه زن نشان دهنده این است که شما در حال تسلیم شدن به کنترل و قضاوت زنی هستید یا اگر او را بشناسید با او دوست می شوید.
 28. خرید شیر نشان دهنده خوشبختی، رفاه و ثروت است
 29. ديدن شير در خواب كه بيانگر خستگي و خستگي و مشكلات در واقع است
 30. کسى که در خواب شیرى را ببیند که پاک نیست و مقدارى چرک در آن وجود دارد، بینش نشانگر مشکلات و مشکلاتى است که بیننده خواب با آن مواجه مى شود، ولى دیرى نخواهد ماند.
 31. اگر شخصی ببیند که شیر روی زمین می ریزد، خواب بیانگر آن است که بیننده تجارت خود را از دست می دهد یا در حقیقت ضرر می کند.
 32. شیر با درجه حرارت بالا حاکی از مشکلات فراوانی است که بیننده برای رسیدن به برخی از اهداف خود سعی در رفع آنها دارد که انشاءالله می تواند بر آنها فائق آمده و به هدف خود برسد.

تعبیر شیر در خواب وسیم یوسف – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا