تعبیر خواب نوشیدن دارو برای ابن سیرین

دیدن نوشیدن دوا در خواب برای زن مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه از داروخانه بخرد، چه قرص بخورد، چه بنوشد، چه مرهم بر امام صادق و علیه السلام بزند. نابلسی

تعبیر خواب نوشیدن دارو برای ابن سیرین

(رؤیت شرب دوا) و هر که ببیند به سبب بیماری با او دوا می نوشد و با او موافق است، این نشانگر نیکی دین اوست و اگر قبول نکرد صلاح دینش خواهد بود. از او ناپدید شود از غم (دیدن رنگ) و امّا چکیدن روغن نیکو ستایش نیکو است و با روغن متعفن مدح زشتی است چربی نشان دهنده نیرنگ و چاپلوسی است.

گفتند هر نوشیدنی زرد رنگ نشانه بیماری است و هر دارویی که خوردن و آشامیدن آن آسان باشد نشانه شفای بیماری است و انسان سالم باید از آنچه ضرر دارد دوری کند.

و خواب نوشیدنی‌هایی که به آسانی می‌نوشند، خوابی است که برای فقیر به‌خاطر آنچه در آن دلیل سلامتی است صحیح است و برای ثروتمند مناسب نیست، زیرا آن را نمی‌خورد مگر در وقت نیاز. بیماری سختی که مجبور به نوشیدن آن می شود. رؤیای السویق خیر و دلیل بر سفر در طاعت خداوند متعال است.

تعبیر دیگری از نماد ظهور دارو در خواب شما

 1. هر بیماری دارویی دارد و یکی از نیازهای اساسی انسان برای بقا و زندگی شایسته است و حضور آن در خواب اشکال مختلفی دارد از جمله:
 2. به طور کلی دیدن داروها در خواب بیانگر بهبودی و بهبود شرایط است.
 3. دیدن دارو در خواب بیانگر جستجوی راه هایی برای رشد و بهبود موقعیت اجتماعی است
 4. نوشیدن داروی شفا در خواب، اشاره به صلاح الدین است.
 5. نوشیدن داروی بد مزه و بد مزه نشان دهنده بیماری است که سلامتی را به دنبال دارد.
 6. مصرف دارو در خواب بیانگر احتمال نیاز شماست، چه در سطح جسمی و چه در سطح اخلاقی، به خصوص اگر دارو منزجر کننده باشد.
 7. نوشیدن دارو بدون نتیجه نشان دهنده بیماری است.
 8. خوردن دارو در خواب در حالی که سرحال و شاد هستید، بیانگر بی پروایی در امور زندگی است.
 9. داروی چشم را بگیر و مراد از صلاح در الدین است
 10. تزریق سوزن پر از دارو در خواب به منظور درمان درد یا بیماری، پس خواب بیانگر بازگشت به امری است که در آن از نظر دینی و اعتقادی صالح هستید.
 11. تزریق سوزن بدون وجود بیماری نشان دهنده کمبود یا عصبانیت شدید است.
 12. دیدن دارو دادن به دیگران نشان دهنده نوید موفقیت در امور تجاری است، به خصوص اگر با مشکل مواجه هستید، همچنین نشان دهنده سود است.

چشم انداز پزشکی – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا