معنی میوه لنکی یا نارنگی، زرد یا سبز، پوست کندن، خوردن، خریدن، چیدن، درخت پوسیده، فروش با پوست، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله و غیره ابن سیرین و امام صادق

معنی میوه لنکی یا نارنگی، زرد یا سبز، پوست کندن، خوردن، خریدن، چیدن، درخت پوسیده، فروش با پوست، برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله و غیره ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب نارنگی در خواب

 1. مفسران گفته اند، دیدن نارنگی در خواب را بر حسب حال او توضیح داده اند.
 2. اگر نارنگی کاملاً نرسیده باشد یا میوه هنوز سبز یا کپک زده باشد، این نشان دهنده وجود بیماری، حسادت یا شر است.
 3. اما اگر شخصی در خواب ببیند نارنگی را در خواب ببیند و وضعیت نارنگی ها کاملاً رسیده یا سبز نشده باشد، به این معنی است که این شخص در زندگی خود یا در زمینه کاری خود تغییر اساسی خواهد کرد و تغییر خواهد کرد. برای بهتر و بهتر خواهد بود.
 4. این تغییر ممکن است در ازدواج یا نامزدی که با ازدواج، یک فرصت شغلی جدید، یا ارتقاء به واحد پول فعلی به پایان می رسد نشان داده شود.
 5. اگر در خواب ببیند که نارنگی را در خواب دیده و پوست کنده شده و آماده خوردن است، یا نارنگی را در سفره ای چیده اند، بیانگر آن است که از منبعی که نمی شناسد، روزی حلال به دست می آورد.
 6. اما اگر نارنگی لوب شده و از یک قسمت جدا شده باشد، این نشان می دهد که مشکلاتی وجود دارد که خانواده این فرد را حل می کند و اغلب به دلیل نفرت یک زن است.
 7. مفسران رؤیت خوردن نارنگی در خواب را بر حسب حال و شکل و ذائقه آن تعبیر کرده اند
 8. اگر نارنگی در حالت پختگی کامل، خوش فرم و طعم لذیذ موجود باشد، این نشان دهنده رسیدن روزی و خوبی است.
 9. اگر انسان فقیر باشد، ثروتمند می شود و اگر واقعاً ثروتمند باشد، از پولش بیشتر است.
 10. هر کس از شما ببیند نارنگی می خورد اگر طعمش شیرین باشد نشان دهنده پول است و اگر ترش باشد نشان دهنده بیماری است.
 11. دیدن نارنگی رسیده و شیرین نشان دهنده کبودی و پول است و پوسیدگی آن یا کسی که به هر دلیلی نمی خورد که میوه اش مشکل دارد، نشان دهنده بیماری یا حسد و غم است.
 12. نارنگی سبز همچنین نشان دهنده شروع زندگی جدید در آینده نزدیک است که ممکن است تغییر کار برای یک مکان بهتر باشد زیرا سبز پس از آن بالغ می شود و بلوغ همیشه نشان دهنده خوبی است و تغییر زندگی ممکن است از طریق ازدواج باشد. ، نامزدی یا لذتی که با خرید آن شروع می شود تا در زمان های بعدی مانند بلوغ تدریجی برای میوه های سبز به دست آید.
 13. و هر کس گمان کند که میوه های پرتقال نارنگی را جمع آوری می کند، اگر خوراکی باشد، پول را با زحمت خود جمع می کند و جایز است یا به دست آوردن آن پول ورثه است و ممکن است مالی باشد که او از مردم می خواهد و از جمع آوری آن ناامید می شود و یا آن را فراموش می کند.
 14. و هر کس ببیند که مقادیر بسیار زیادی از این میوه ها را جمع آوری می کند، در محل زندگی خود به مکان بهتری تغییر می کند و زندگی مجلل و شادتری خواهد داشت.
 15. و اما دیدن میوه ها پوست کنده یا بدون پوست در کاسه یا روی سفره یا محلی برای خوردن، این نشان دهنده غنیمت و مالی است که بیننده خواب از طرفی که انتظارش را نداشت راضی می شود.
 16. و اگر میوه در شیارهای مقاطع داخلی آن تکه تکه شود، نشان دهنده گرفتاری ها و مشکلات و جدایی در خانواده و بین خواهران و برادران به دلیل امر مصنوعی یا کینه ای از زن است.
 17. و وقتی انسان خوردن میوه های پرتقال نارنگی را می بیند بستگی به شکل و پختگی و مزه آن دارد و اگر آن سه چیز خوراکی باشد یعنی شکل آن زیبا و رسیده و شیرین باشد به پول یا غنا تعبیر می کنند. فقرا، سود برای تاجر و افزایش پول برای ثروتمندان.
 18. ممکن است دلالت بر تسهیل راه علم یا کار داشته باشد، ولی اگر در یکی از سه شرط آن عیب باشد که خوب بخورد، ولی بیننده آن را خورد، اگر شکل آن فقر و بی پولی باشد زیرا شکل دلالت می کند. نگاه مردم به آن و شکل زندگی.
 19. و اگر بیننده میوه‌های نارنگی را که فاسد یا غیر قابل خوردن بود جمع می‌کرد و مقدار بسیار زیادی جمع می‌کرد، می‌تواند نشان‌دهنده مرگ او یا بیماری شدیدی باشد که تا زمان مرگ او را تشدید کند.
 20. و اگر مقادیر کم باشد نشان دهنده یک بیماری گذرا است که مدتی در زندگی درمان می شود یا باریک می شود و می گذرد و به حالت قبل باز می گردد.
 21. اما اگر انبار این میوه ها را دور بیندازد، برای او در برابر مردم رسوایی و افشای رازی است که آن را پنهان و پنهان می کرد و در میان خانواده و مردم شهرش ذلیل می شود. .

دیدن نارنگی در خواب توسط ابن سیرین

 1. ابن سیرین در مورد دیدن نارنگی در خواب می گوید که تعبیر بر حالت نظر است.
 2. اگر خوابنده در خواب نارنگی ببیند و وضعیت نارنگی ها سبز و نارس باشد تعبیر این خواب این است که خواب بیننده در زندگی خود تحول بزرگی ایجاد می کند و تغییر به سمت بهتر شدن خواهد بود.
 3. اگر خوابیده در خواب ببیند که میوه ای از نارنگی است که پوست کنده و به صورت میخک بریده شده است، به این معنی است که مجموعه ای از مشکلات در این خانواده حل می شود و توسط یک زن ایجاد می شود.

دیدن نارنگی های گندیده در خواب

ابن سیرین در تعبیر خواب نارنگی در خواب می گوید: اگر انسان در خواب ببیند که میوه های نارنگی گندیده را جمع آوری می کند یا غیر قابل خوردن است، اگر به مقدار زیاد جمع کند، بیانگر آن است که آن شخص جان خود را از دست خواهد داد یا اینکه تا پایان عمر با بیماری شدید سپری می کند و اگر نارنگی را به مقدار کم جمع آوری کند، این فرد در معرض یک مشکل بهداشتی ساده قرار می گیرد و به سرعت از آن بهبود می یابد، اما در در صورتی که فرد این میوه ها را پس از جمع آوری آنها پرتاب کند، به این معنی است که این فرد در معرض یک رسوایی بسیار بزرگ در مقابل مردم قرار می گیرد.

ذخیره میوه های نارنگی در خواب

کارشناسان تعبیر خواب در مورد دیدن جمع آوری و نگهداری میوه های نارنگی می گویند هرکس ببیند میوه های نارنگی را جمع آوری می کند در صورتی که این میوه ها معتبر باشد به این معنی است که این شخص پول حلال خوبی به دست می آورد و یا اینکه ارث بسیار زیادی می برد. ثروت، یا اینکه محل سکونت خود را تغییر دهد تا در مکانی بهتر و زندگی مجلل تری زندگی کند.

در صورت جمع آوری میوه های سبز نارنگی به این معنی است که در مسیر جدیدی قرار گرفته و به او علم و پول داده می شود و از این میوه ها درآمد زیادی به دست می آورد.

تعبیر خوردن نارنگی در خواب

ابن النابلسی می گوید که اگر در خواب ببیند که میوه نارنگی می خورد، اگر این میوه ها خوراکی و طعم شیرینی دارند، این بدان معناست که خداوند به او مال زیادی عطا می کند. دلالت بر تسهیل راه علم و کار دارد، اما اگر مفسده باشد حکایت از غم و اندوه و درد دارد، انسان بزرگی گرفتار آن می شود و ممکن است موجب مرگ یکی از نزدیکان شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا