تعبیر پیراهن در خواب

دیدن پیراهن در خواب اعم از نو، کهنه، پاره، سفید، سیاه، زرد، پهن، باریک، خریدن پیراهن خواب برای ابن سیرین.

تعبیر پیراهن در خواب

 1. اگر می بینید که پیراهن پاره ای پوشیده اید، این نشان دهنده فقر، پریشانی یا بدبختی هایی است که ممکن است در زندگی خود با آنها روبرو شوید.
 2. اگر خواب ببینید پیراهن نو پوشیده اید، نشان دهنده مردی است که با او ازدواج خواهید کرد
 3. اگر در خواب پیراهن پاره شد، بیانگر جدایی شما از یکدیگر است
 4. اگر خواب ببینید پیراهنی به شما می رسد، علامت آن است که مژده خواهید داد
 5. اگر پیراهن پاره شود، این نشان می دهد که شما دچار نگرانی خواهید شد
 6. اگر می بینید که پیراهن پوشیده اید، نشانه آن است که شرایط شما بهتر می شود و ازدواج شما موفق خواهد بود
 7. اگر خواب ببينيد پيراهن هاي زيادي داريد، بيانگر آن است كه در آخرت ثواب بزرگ و اعمال خير فراوان به شما خواهد رسيد.
 8. اگر خواب ببينيد پيراهن سبز پوشيده ايد، بيانگر دين است و پيراهن قرمز نشان دهنده شهرت است
 9. زرد برای بیماری، سیاه برای غم و اندوه
 10. اگر خواب ببینید پیراهن بدون جیب به تن دارید، بیانگر این است که خواهید مرد
 11. اگر خواب ببینید که در حال شستن پیراهن هستید، این نشان می دهد که می خواهید در جمع یا در محیط اطرافتان زیبا به نظر برسید.
 12. اگر خواب ببينيد كه پيراهنى با خود حمل مى كنيد، بيانگر آن است كه راز شما براى عموم فاش خواهد شد
 13. اگر می بینید که با پیراهن راه می روید، این نشان می دهد که به دنبال عشق جدیدی هستید
 14. اگر در خواب پیراهن سفید ببینید، بیانگر خوش شانسی شماست
 15. اگر پیراهن سفید می پوشید، این نشان می دهد که باید به آینده خوش بین باشید
 16. دیدن پیراهن در خواب تعابیر متعددی دارد، از جمله اینکه بیننده کارهای دینی خود را مستقیم انجام می دهد و اگر آن را بپوشد و مردی ازدواج کند.
 17. و پیراهن در خواب اگر زنی آن را ببیند، دلالت بر مردی دارد که با او ازدواج می کند، ولی اگر پیراهن پاره شود از یکدیگر جدا می شوند.
 18. اگر در خواب جیب خاکشیر پاره شود، بیانگر آن است که بیننده در آستانه فقر است.
 19. اگر بیننده در خواب پیراهن های زیادی ببیند، بیانگر آن است که کار بزرگی انجام داده و ثواب زیادی دارد.
 20. پیراهن سفید در خواب بدهی به رویاپرداز است
 21. هر کس در خواب پیراهنی دریافت کرد، بشارت دهد که به او می رسد و اگر پیراهن پاره شد، نگران خواب بیننده است.
 22. اگر بیننده خواب زن باشد و ببیند پیراهنی به تن کرده است، بیانگر این است که شرایط او بهبود می یابد و ازدواجش موفق می شود، پیراهن سفید و سبز نیز نشان دهنده دین، پیراهن قرمز نشان دهنده شهرت و زرد نشان دهنده بیماری است. .
 23. هر کس در خواب پیراهن بدون جیب بپوشد، نشانه مرگ اوست.
 24. پیراهن وارونه در خواب تغییر وضعیت است، برای ثروتمند فقر و برای فقیر ثروتمند است.

و اما پیراهن در خواب زن مرد است و چه بسا امر او در فشار و معاش او باشد و چه بسا دین و بخشش او باشد یکی از چهره های مذکور و چه بسا پیراهن پاره غرق شود. امور صاحبش را بیرون می زند و بر نگرانی او می افزاید یا از همسرش جدا می شود زنی و گفته می شود هر که خواب ببیند پیراهنی به او داده اند مژده است پیراهنش مرگ اوست.

اگر خواب ببينيد كه پيراهن پوشيده ايد، بيانگر آن است كه با رفتار نابهنجار و بد رنگ خود از معشوق خود فاصله خواهيد گرفت. اگر پیراهن خود را گم کنید، این وضعیت بدی را در تجارت و عشق پیش بینی می کند. پیراهن پاره نماد بدبختی و فقر در خانواده است، در حالی که پیراهن کثیف در خواب پیش بینی می کند که شما به یک بیماری عفونی مبتلا خواهید شد.

اگر مردی آن را بپوشد، ازدواج می کند و پیراهن زن، مردی است که با او ازدواج می کند، زیرا خداوند می فرماید: (آنها برای شما لباس هستند و شما لباس آنها هستید). اگر پیراهن پاره شود، مرد همسرش را رها می کند و اگر پیراهن پاره شود از او جدا می شود. و هر کس ببیند که پیراهن بدون کمین می پوشد، به زیبایی او در دینش است. هر که ببیند جیب پیراهنش پاره شد، دری از فقر به رویش باز می شود. و هر کس ببیند که پیراهن های زیادی دارد، در آخرت برای او ثواب بزرگ و نیکی های فراوان خواهد بود. پیراهن سفید یک دین است. و هر که در خواب ببیند پیراهنی به او داده اند، مژده است. و هر کس ببیند پیراهنش پاره و کثیف است، فقر و فریب و پریشانی است. اگر زن ببیند پیراهن نو و گشاد به تن کرده است، حال خوب او در امور دینی و دنیوی یا حسن احوال شوهر است. پیراهن سبز سفید نشان دهنده مذهب، پیراهن آبی ستودنی، قرمز نشان دهنده شهرت و زرد نشان دهنده بیماری است. خیسی در لباس نشان دهنده این است که چیزی مانع سفر او می شود، اگر رطوبت از بین برود، رابطه از بین می رود. و هر کس ببیند که پیراهن بی جیب و وصله به تن دارد، نشان از مرگ او دارد

تعبیر دیدن پیراهن – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=ma9ZE1RGioA

تعبیر دیدن پیراهن ایاد العدوان – یوتیوب

تعبیر دیدن لباس شب ایاد العدوان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا