تعبیر زن سابق در خواب: همسر سابقم را در خواب دیدم

ديدن زن سابق، چه مرده و چه زنده، ازدواج با گريه غمگين يا شادماني براي ابن سيرين و غيره.

یا نه :

معنای طلاق به طور کلی

 1. خواب بیننده که می بیند همسرش را طلاق می دهد، بیانگر اخراج از کار یا از دست دادن شغل است
 2. می گویند خواب بیننده متاهل در خوابی که همسرش را طلاق می دهد، بیانگر آن است که مشکلاتی در طول زندگی او بر سر راه او قرار خواهد گرفت.
 3. مریضی که ببیند زن را طلاق می دهد تا طلاق او را پس نگیرد، دلالت بر مرگ دارد و اگر زن هم مریض باشد، حکایت از فوت همسرش دارد.
 4. مفسران می گویند که طلاق به تغییر حال بیننده اشاره دارد، اما تغییری منفی به سوی بدتر است، گویی بیننده خواب پس از ثروت در معرض فقر قرار می گیرد.
 5. بینا بیمار که می بیند زن را طلاق می دهد تا طلاق او را پس بگیرد، این نشان دهنده تغییر مثبت به سمت بهتر است.

دوما:

دیدن همسر سابق در خواب

 1. خواب بیننده ای که همسر سابق خود را در خواب می بیند، بیانگر ناراحتی، نگرانی و مشکلاتی است که ناشی از طلاق و جدایی است.
 2. خواب بیننده ای که همسر سابق خود را در خواب می بیند ممکن است نشان دهنده اشتیاق به همسر باشد و اینکه خواب بیننده آرزو دارد او را دوباره ببیند.
 3. خواب بیننده ای که همسر سابق خود را می بیند و او غمگین است یا گریه می کند ممکن است بیانگر مشکلاتی باشد که همسر سابق در زندگی خود با آن مواجه است و به دلیل این جدایی مشکلاتی وجود دارد. شوهر.
 4. بیننده ای که می بیند زن مطلقه به خانه برگشته و با شوهر آشتی شده و حالت شادی به وجود آمده است، این نشان دهنده نیاز هر یک به دیگری است و ممکن است حاکی از تمایل به سازش یا آن باشد. به زودی در واقعیت اتفاق خواهد افتاد
 5. دیدن همسر سابق (زن مطلقه) ممکن است به دلیل شدت فکر کردن به او در واقعیت و ناراحتی صاحب خواب از جدایی او باشد.
 6. در این صورت خواب تعبیر خواب هایی را ندارد که به دلیل فکر زیاد قبل از خواب مثلاً یا در طول روز باشد و بعد هنگام خواب آنها را ببینیم، آن خواب ها بی معنی است و تعبیری ندارد. یا تفسیری که مفسرین بدان اشاره کرده اند.

دیدگاه ابن سیرین عبدالرحمن از آزادگان – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا