تعبیر خواب ماهی بزرگ

رویای ماهی بزرگ برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، آیا برای خرید یک ماهی بزرگ، ماهی زنده خام، ماهی بزرگ برای ابن سیرین و غیره.

تعبیر خواب ماهی بزرگ

  1. ماهی بزرگ نشان دهنده فراوانی معاش و ثروت و دارایی است، ممکن است نشان دهنده موقعیت اجتماعی معتبر، پیشرفت در اشتغال، ازدواج دختر و جوان و نشان دهنده تولد فرزند باشد.
  2. تعبیر کنندگان خواب متفق القول بودند که تعبیر خواب ماهی زنده بزرگ به معنای پول زیاد و رزق وسیع و موقعیت خوب است و یا می توان آن را با موفقیت اهدافی که دستیابی به آنها دشوار بود تعبیر کرد.
  3. صید ماهی بزرگ در خواب، نشانه سود و نیکی است.
  4. هر که در خواب ببیند که در ته آب به ماهی بزرگی یا رودخانه ای یا برکه ای می نگرد و هر طور که می خواهد شکار می کند و غذا می خورد، بیانگر آن است که مال و خیر و روزی به دست می آورد.
  5. خواب گرفتن ماهی بسیار بزرگ و ندیدن ماهی بزرگتر از آن، بیانگر همسر زنی بسیار ثروتمند است.
  6. دیدن ماهی بزرگ و نرم ماهیگیری و امرار معاش و غنیمت

هر کس در خواب ببیند که می خواهد ماهی بزرگ یا نهنگی را صید کند و پس از کشمکش به آن نرسد، بیانگر اختلاف شدید بر سر پول یا حق است.

 • اگر ماهی بزرگی ببیند و از زیبایی و شکل آن خیره شود و ماهی در حالی که در ساحل است خام باشد یا کسی آن را به او بدهد، این شوهر آینده است و ماهی متمرکز، باوقار و پرستیژ بزرگ شده است. .
 • اگر اندازه ماهی در خواب بزرگ است، اما شدید نیست، این نشان دهنده پیچیدگی و کندی امور بیننده خواب و همچنین کند شدن برخی از کارهای مربوط به زندگی او است. شل بودن ماهی در خواب برای بیننده ای که می خواهد با دیگری شریک شود، نشانه خوبی است و هر چه ماهی بدون فلس طولانی تر باشد، بیانگر اعمال باطل است، زیرا ماهی بدون فلس از دست می لغزد.
 • اگر خواب بیننده ماهی مرده را در دریا ببیند، این نشانه چیزی است که او آرزوی آن را دارد، اما به آن نمی رسد.
 • رویای ماهی برای کسانی که آن را می بینند با خوش شانسی همراه است، اگر در دریا، رودخانه یا برکه ماهی در مقابل شما شنا می کنند و رنگ های آن متفاوت و متنوع است، این نماد یک تحول معنوی یا اجتماعی است که تجربه خواهید کرد. در این دوره احساس شادی و آرامش درونی خواهید داشت.
 • اگر می بینید که ماهی می گیرید و یک ماهی یا تعدادی ماهی صید می کنید، این نمادی است که در کار، تحصیل یا هر پروژه ای که در حال انجام آن هستید خوش شانس خواهید بود.
 • اگر در خواب از ماهی مروارید بیرون بیاورید، این مروارید نماد سهم خوبی است که نصیب شما می شود، چه از نظر کسب درآمد و چه از نظر آشنایی با شریک زندگی و ازدواج.
 • خوردن ماهی در خواب نماد موفقیت در پروژه های شما و پیروزی بر دشمنان است.
 • اگر ماهی بد و بدبو ببینید نشان دهنده بدشانسی است و اگر آن را بخورید با مشکل کوچکی مواجه می شوید که برای مدت کوتاهی شما را آزار می دهد و یا ناامید می شوید و باید عاقلانه رفتار کنید تا بتوانید این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارند
 • اگر در خانه خود یک آکواریوم می بینید، این نماد خوش شانسی است که برای شما و اعضای خانواده شما خواهد آمد.
 • تعبیر ماهی بزرگ در خواب

  اگر انسان ببیند که در خواب ماهی بزرگی را زنده صید می کند، این رؤیت حاکی از خیر و رزق وسیع صاحب بیناست. اما اگر در خواب ببیند که ماهی بزرگی صید می کند، اما مرده یا فاسد است، این بینش بیانگر آن است که صاحب آن در زندگی با مشکلات و مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد و حل آنها برای او دشوار خواهد بود. چالش ها و مسائل. اما اگر انسان در خواب ببیند که ماهی بزرگ و رنگارنگی در مقابل او در دریا یا رودخانه شنا می کند، این رؤیت حاکی از خیر صاحب آن و دگرگونی زندگی او به سوی بهتر است. اما اگر فردی ماهی مرده بزرگی را در دریا ببیند، این دید نشان می دهد که در زندگی با مشکلات و سختی هایی روبرو خواهد شد. و اگر در خواب ببیند که در خانه او مخزن ماهی است که ماهی درشت در آن است، این رؤیت حاکی از خیر و رزق برای او و خانواده اش است.

  هر کس ماهی بزرگ و تازه ای را در ته دریا یا رودخانه ببیند و ببیند که آن را هر طور که می خواهد استخراج می کند یا می خورد یا تقسیم می کند، به اندازه ای که از آن ماهی استخراج کرده، غنایم زیادی به دست می آورد. آن را در خواب با خوردن یا تقسیم کردن یا پس انداز کردن برای او خرج می کند و بیانگر نفع و خوبی ماهیگیر است و ماهی بزرگ مال و غنیمت است.

  تعبیر ماهی بزرگ در خواب برای مرد

  از تعبیر ابن سیرین که اگر مردی ماهی بگیرد و در آن مرواریدی بیابد، بیانگر آن است که همسرش پسری دارد. اگر ماهی بزرگ و پر از چربی باشد، نشان دهنده آن است که پول زیادی به او می رسد. ماهی شور کبابی به معنای سفر برای کسب علم یا سفر با همسفران خوب است و ممکن است نشان دهنده غنیمت و گنج باشد. و اگر ببیند که ماهی را خام و الهام شده می خورد، صاحب اختیار و پادشاه می شود و صید ماهی ازدواج با زن است و اگر دو ماهی بگیرد، با دو زن ازدواج می کند. ماهی کوچک نشان دهنده نگرانی، غم و بدشانسی است.

  تعبیر ماهی بزرگ در خواب برای زنان مجرد

  نشان دهنده برآورده شدن آرزوها، موفقیت و تعالی در زندگی او است. ماهی آلوده نشان دهنده نگرانی، غم و ناراحتی در زندگی اوست. خوردن ماهی گندیده بیانگر ارتکاب گناه و نافرمانی و کمبود روزی است.

  تعبیر ماهی بزرگ در خواب برای زن متاهل

  ماهی زنده نشان دهنده بارداری و ماهی مرده نشان دهنده پریشانی، نگرانی و مشکلات فراوان است. دیدن ماهی در کف رودخانه یا دریا نشان دهنده برآورده شدن آرزوهای او در زندگی است و ماهی در بستر او نشان دهنده نگرانی و غم است. اگر شوهرش به او ماهی پخته بدهد، نشانگر فراوانی رزق و روزی و افزایش مال است و اگر یک ماهی خام به او بدهد، نشانگر ازدواج او با زن دیگری است.

  تعبیر ماهی بزرگ در خواب برای زن باردار

  دیدن ماهی های زیاد نشانه ثروت، اعتبار و تغییرات اساسی در زندگی او برای بهتر شدن است. دیدن ماهی به معنای تولد یک نوزاد پسر است.

  تعبیر ماهی بزرگ در خواب برای زن مطلقه

  ماهی بزرگ نشان دهنده خیر و ارث زیاد است و ممکن است نشان دهنده ارتقاء در کار یا شغلی باشد که درآمد زیادی به همراه داشته باشد. ماهی در آب آشفته یا گل آلود نشان دهنده نگرانی، غم و مشکلات فراوان است. ماهی مرده نشان دهنده بدشانسی و مشکلات روانی است

  تعبیر خواب تمیز کردن ماهی بزرگ

  دلالت بر مال، مال، رزق پاک، حلال، رفع غم و چاره جویی برای مشکلات و اختلافات دارد.

  تعبیر صید ماهی بزرگ در خواب

  هر که در خواب ببیند ماهی درشت صید می کند، بیانگر سود و نیکی است. و هر كه ماهى كوچك صيد كند، بيانگر از دست دادن لذت و نفع است. و ماهی نرم و پوست کنده راهنمای خوبی است برای فریب دهندگان پس امور او پنهان است و با حیله مال مردم را می گیرد و پیچیدگی و کندی کار را به دیگران نشان می دهد و بر کندی و سستی دلالت می کند. مربوط به کار. ماهی که قهوه ای نامیده می شود راهنمای خوبی برای کسی است که می خواهد با دیگری شریک شود. و ماهیانی که فلس ندارند و هر چه از آن نوع دراز باشد، حکایت از اعمال بیهوده و خستگی و امید به ناکامل دارد، زیرا از دست می لغزد. و ضخامتی که در چشم است راهنمای آسانی برای خیر است

  تعبیر خواب ماهی – یوتیوب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا