تعبیر خواب خیس و دیدن غذای خیس در خواب

معنی خرمای تر برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای مرد متاهل و مجرد، خواه نخل چیدن، خرید از بازار، خوردن خرمای زرد، قرمز، سیاه و غیره. توسط ابن سیرین، نابلسی و امام صادق

تعبیر خواب خیس

 1. گفته شد: خیس خوردن در خواب، روزی چشم اوست. تر، مژده فرزند ذکور، پیروزی بر دشمنان، برائت از ناموس، و تر، روزی حلال و شفا و تسکین است.
 2. رؤیای خیس خوردن در خواب، خنکی چشم، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَتَفَعْرُوا أَوْلَیْهِ وَ أَرْبَاً».
 3. خیس در خواب حالتی است در دایره کامل اگر در زمان خود باشد. در خواب دیده می شود که در زمان نادرست خیس غذا می خورد، این یک بیماری است. و برای معامله گر خیس است.
 4. هر که ببیند در زمانی که فصلش نیست، خیس بخورد، شفا و رحمت و آسایش می یابد.
 5. خیس در خواب مرد، بیان صریح رزق و روزی خوب و پول حلال است، چنانکه خرما و گلابی و سایر میوه های خرما چنین است.
 6. در خواب زن شوهردار، تر از نشانه های حاملگی است و زن حامله را با پسر بشارت می دهد، در حالی که در خواب مریض شفا می یابد، چنان که از خوردن آن ستایش می شود.
 7. و اما توزیع خیس یا دادن آن به بیننده در رؤیا دلالت بر حمد و شکر یا ثواب دارد و ممکن است دلالت بر افتخاری باشد که بیننده از نزدیکان خواهد گرفت.

تعبیر خیس در خواب ابن سیرین

 1. خیس در خواب رزق حلال و در تعبیر درمان و تسکین است
 2. و هر کس در خواب ببیند که خیس می خورد در حالی که وقتش نیست شفا می یابد یا برکت در خانه اش حل می شود.
 3. گفته شد خیس شدن در خواب مایه شادی داستان حضرت مریم سلام الله علیها است که در قرآن آمده است. حق تعالی فرمود: «و تنه درخت خرما را به سوی تو تکان می دهم تا میوه های تازه خرمن بر تو بریزد. [مريم/25]
 4. از مالک می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شبی در آنچه خفته دید، دیدم که گویا در خانه عقبه بن رافع هستیم.
 5. خرما در خواب به مقدار یا مقدارش پول حلال است
 6. و هر کس از درختی غیر از میوه آن میوه بچیند، به چیزی منفور یا معصیت مشغول است و ممکن است سؤالی کند که بر او واجب نیست یا جایز نیست، یا در گفتار یا کردار خود ستم کند.
 7. میوه درخت در خواب بیانگر کسب علم از عالم، فقیه یا امام است.
 8. و گفته شد ثمره فقیر غنا است و برای اغنیا افزایش روزی و کسب و مال است زیرا خداوند متعال می فرماید: و میوه و پدر – رزق شما و چهارپایان شما.
 9. خرما و توس و خرمای تازه در خواب برای ترسان امان است و خداوند متعال در سوره دخان (آیه 55) می فرماید: برای هر میوه سالمی در آن دعا می کنند.
 10. همچنین می‌گفتند میوه‌های تر رزقی هستند که ماندگار نیستند، زیرا زود فاسد می‌شوند، در حالی که خشک‌ها رزقی هستند که باقی می‌مانند. و هر کس در خواب ببیند که خیس بر او پراکنده شده است، به نیکی و نیکی مشهور است.
 11. ابن سیرین می گوید: هر که در زمستان درختی مثمر ببیند و آن را خوشایند بیابد، ممکن است به کسی نیاز پیدا کند که او را ثروتمند می پندارد.

تعبیر خیس در خواب نابلسی

 1. یکی از نمادهایی است که در تعیین معنای خواب اهمیت فوق العاده ای دارد، زیرا غالباً در زندگی بیننده فال نیک است و رزق حلال است، به ویژه اگر در فصل آن باشد.
 2. خیس در خواب حالتی است در سرزمین پرجمعیت اگر صاحب خواب آن را در وقت خود ببیند
 3. همچنین فرمود: هرکس در خواب ببیند که در خارج از فصل خود چیزهای مرطوب می خورد، گرفتاری هایی برایش پیش می آید.
 4. خیس در خواب تاجر سود و درآمد او یا پول و تجارت اوست
 5. می گفتند: خوردن غذای تر، روزی چشم نواز است و گاهی دلیل بر بشارت فرزند برای زنان شوهردار و زنان باردار است.
 6. خیس در خواب مرد: پیروزی و پیروزی و پیروزی
 7. گاهی نوید بی گناهی یا رستگاری می دهد
 8. رزق و روزی خوب است و بیمار شفا دارد
 9. در تعبیر ستوده است که بیمار در خواب ببیند که در موعد نابهنگام در حال غذا خوردن یا درو کردن است.
 10. اشاره به رزق با کمی خستگی است.
 11. برای یک زن باردار، ممکن است به یک نوزاد پسر اشاره داشته باشد.
 12. اشاره به آسانی در امور و کسب حلال و خوش زندگی است

تعبیر خواب خیس برای خانم های مجرد

 1. مانند خیس شدن در خواب مجرد، مانند خرما یا آبجو، ستودنی است
 2. خوردن آن حاکی از آن است که بیننده عمدتاً در امور رزق و روزی دچار عذاب می شود
 3. گاهی خیس شدن نشان دهنده پایان مشکلات و دردهای روانی است.
 4. اگر دختری ببیند که بین مردم خیس پخش می کند و از آنها تمجید و تشکر می کند، تعبیر خوبی است.
 5. رؤیا ممکن است بیانگر یک رویداد خوشحال کننده و شاید یک خبر خوشحال کننده باشد که درب آن را می زند.
 6. اما اگر دختر مجردی ببیند که مرد جوان عجیبی به او دانه های خیس می دهد، پس این در تعبیر موفق باشید.
 7. شاید در کوتاه مدت آرزویی برای او محقق شود.

تعبیر خیس در خواب زن متاهل

 1. در خواب زن شوهردارى را ببينيد كه گويى خرماى تازه مى خورد، يا ببينيد كه آن را از نخل خرما درو مى كند و در تعبير مانند خرما يا توس نيز همينطور.
 2. اگر زن متاهل امیدوار به بچه دار شدن است و می بیند که اطرافش خیس است، به احتمال زیاد این نشان دهنده فرزند مبارک است.
 3. این به خاطر داستان مریم سلام الله علیها است که در متن قرآن آمده است.
 4. اعراب می گویند: نخل خیس، یعنی وقت آن است که خیس شود یا یک مثقال، بنابراین خیسی ممکن است نشان دهنده حاملگی باشد.

تعبیر خواب خیس برای زن باردار

 1. خیس در خواب زن حامله، مانند تعبیر این میوه برای زن شوهردار تعبیر می شود
 2. اغلب حاکی از یک نوزاد مذکر یا مبارک است و در هر حال فال نیک تلقی می شود
 3. برخی از آن حکایت از ایمنی و رفع حالات یا قطع درد دارد و برخی نشان دهنده برکت نوزاد است.

تعبیر کف دست خیس و خیس در خواب – YouTube دیدن وسیم یوسف خیس – YouTube دیدن چیدن و خیس خوردن در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا