تعبیر آتش زدن خانه در خواب دیدن آتش سوزی خانه در خواب

ما به شما تصویری از آتش، آتش دختر مجرد، زن شوهردار، زن حامله در خانه، سوزاندن من، آتشی که در خانه ابن سیرین آتش گرفت، تقدیم شما می کنیم.

معنی آتش سوزی خانه در خواب

 1. دیدن آتش در خواب بیانگر درگیری است که بیننده خواب در واقعیت با آن روبرو خواهد شد.
 2. هنگامی که بیننده خواب آتش را روشن می کند، این نشانه عشق قابل توجه او به علم و فرهنگ و مهار آنها به نفع دیگران است.
 3. اگر در خواب آتش روشن کردید تا گرما به دست آورید، این نشان دهنده سود و ثروت فراوان مادی است.
 4. سوختن خانه در خواب بیانگر تغییراتی است که بیننده خواب در سطوح مختلف آن را لمس خواهد کرد.
 5. غالباً آتش سوزی خانه در خواب بیانگر یک فاجعه یا مصیبت است که مردم خانه باید در واقعیت با آن روبرو شوند.
 6. سوختن خانه در خواب نیز هشداری برای بیننده خواب و دعوتی است از او به ترک برخی از کارهایی که در واقعیت انجام می دهد و بر او تأثیر منفی می گذارد.
 7. هر که در خواب ببیند آتش برافروخته است، اگر در خانه اش روشن باشد، نشانه خیر و بشارت و ثروت و جلال است.
 8. و اگر او را در خانه دیگر ببیند، نشانه از دست دادن دوست است
 9. ریزش آتش از آسمان بر خانه‌ها و راه‌ها و بازارها و مردم و اگر زبانه‌هایی از دود داشته باشد، نشان‌دهنده فتنه‌ای است که اگر بر خانه بیفتد به اهل خانه مبتلا می‌شود.
 10. هر کس در خواب ببیند که آتش جلوی در خانه اش بدون دود ایستاده است، خواب نشان می دهد که صاحب آن در حال نوشتن حج است.
 11. و هر کس در شبی تاریک آتشی درخشان ببیند قوت و شادی و عزت بر او تأثیر می گذارد، زیرا خداوند متعال در داستان موسی فرمود: آتش را فراموش کردم پس به قدرت و منزلت و نبوت رسید.
 12. آتش نورانی که در آن دود نیست، مال والی است و تاجر سود دارد و مجرد زنی دارد و نوشیدن آتش سخنی زشت از سلطان است.
 13. هر کس در خانه اش شعله آتش بی دود ببیند، حج می کند
 14. اهل خانه با دیدن آتش وسط خانه از نور و گرمای آن بهره مند می شوند اما خاموش می شود و این نشانه آن است که هر که از این خانه مراقبت کند می میرد.
 15. اگر در وسط خانه فروکش کند و باد بیاید آن را شعله ور کند، یعنی دزدان دزدی می کنند یا وارد این خانه می شوند.

ابن سیرین رویای آتش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا