تعبیر ازدواج برادر با خواهرش در خواب: دیدم در خواب با خواهرم ازدواج کردم.

دیدن مردی که در خواب با خواهرش ازدواج می کند، محارم محسوب می شود، مانند ازدواج مرد با مادر، عمه یا عمه، با دختر مجرد، با زن شوهردار، با زن باردار، و خواب دیدم که با خود ازدواج کردم. برادر ابن سیرین

  1. دیدن عقد به طور کلی هشدار و اخطار است برای بیننده که اجلش نزدیک است و مرگش نزدیک است، اگر مرد خود را داماد و در روز عروسی ببیند، مخصوصاً اگر زن ازدواج کرده باشد. در خواب او را نمی شناسد
  2. در صورتی که مرد زنی را که با او ازدواج می کند به این معنا که از نزدیک یا از دور دوست او یا خویشاوند با او است بشناسد، تفسیر رؤیت بر اساس نام و شرح حال و درجه ساخته می شود. زیبایی این زن، یعنی اگر زیبا باشد، زندگیش خوب است و نامی زیبا یدک می کشد، این بینش نوید دهنده ثروت و خوشبختی است و بالعکس.
  3. و دیدن مردی در خواب که با زن بدنامی ازدواج می کند، بیانگر آن است که این مرد مرتکب حرام و مرتکب گناهان و مکروهاتی مانند زنا، بدرفتاری، دزدی و… از گناهان و گناهان کبیره می شود.
  4. ازدواج مرد با زنی که او را نمی شناسد، اما زن او را می شناسد، به این معنی است که خانواده او از آن مرد منفعتی می برند.
  5. در مورد اینکه خود مرد (برادر) در خواب با خواهرش ازدواج می کند، این نشانه یا پیش بینی وجود مشکلات و اختلافات عمده بین آنها است، این مشکلات و اختلافات ممکن است از قبل وجود داشته باشد.
  6. یا ممکن است در آینده نزدیک به دلیل چیزی اتفاق بیفتد و آن مشکل و اختلاف نظر منجر به قطع رابطه بین آنها شود.
  7. و ازدواج پسر با مادر در خواب به خواب بیننده هشدار می دهد که با مادرش پسری باطل و ناصالح است و باید خود را در این مورد خوب بررسی کند و سریعاً آن را برطرف کند.

رویای ازدواج خواهری با برادرش – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا