تعبیر خواب روغن زیتون – دیدن روغن زیتون در خواب

معنی روغن زیتون برای دختر مجرد، برای زن، برای زن باردار، برای زن مطلقه، اعم از خوردن، آشامیدن، خریدن شیشه زیتون سیاه یا سبز، چربی بدن برای ابن سیرین، نابلسی و امام علی علیه السلام. صادق

تعبیر خواب روغن زیتون

 1. روغن زیتون در زندگی ما کاربردهای زیادی دارد، برای پخت و پز است، می توان آن را مستقیما و حتی برای درمان مصرف کرد، همچنین روغن زیتون در خواب معانی متعددی دارد.
 2. دیدن روغن زیتون در خواب ممکن است بیانگر یک موقعیت خوشایند در خانواده باشد و ممکن است ازدواج باشد
 3. دیدن روغن زیتون در خواب بیانگر پول، شفا، علم و برکت فراوان است
 4. دیدن روغن زیتون در خواب بیانگر بهبود روابط اجتماعی است
 5. دیدن روغن زیتون در خواب شفای مریض است و لاغر چاق می شود.
 6. هر که بطری روغن زیتون ببیند نشانگر همسری متدین و با اخلاق است
 7. دیدن خوردن روغن زیتون بدون احساس سیری، نتیجه خوبی را نشان می دهد
 8. دیدن روغن زیتون در خواب، بیانگر اجابت دعاست
 9. دیدن چربی بدن با روغن زیتون در خواب بیانگر دین و اخلاق نیک است
 10. آلوده شدن روغن خالص نشان دهنده عدم وفای به عهد است.
 11. ریختن و ریختن روغن زیتون روی زمین نشان دهنده بیماری است
 12. روغن در خواب رزق و ثروت و حلال و شفای مسح کنندگان است.
 13. و هر كه ببيند) كه روغن مي نوشد، دلالت بر سحر يا مرض دارد و روغن زيتون علم و بركت و هدايت و نور باطن و روزي حلال است.
 14. چه بسا روغن دلالت بر نور چشم یا نور دل داشته باشد و چه بسا حکایت از شناسایی فرزندان و یا وقوع مرگ یا شکستگی داشته باشد.
 15. اگر روغن خوب بد شد، نشان دهنده عهدشکنی است و اگر روغن بد خوب شد، نشان دهنده حسن برخورد و یقین است.

تعبیر خواب روغن زیتون برای زنان مجرد

روغن زیتون در خواب یک زن مجرد تقریباً بیان صریح خوش شانسی در رابطه با ازدواج، کار و امرار معاش است.

تعبیر روغن زیتون در خواب برای زن متاهل

روغن زیتون

تعبیر روغن زیتون در خواب برای زن باردار

اگر در خواب روغن زیتون ببینید، به معنای رزق و روزی زن حامله و نوزاد است.

تعبیر روغن زیتون در خواب برای مرد

روغن زیتون در خواب مرد بیانگر خیری است که در آینده نزدیک خواهد آمد و نشان از بهبود وضعیت زندگی و پرداخت بدهی پدر و مادر اوست.

تعبیر دیدن روغن زیتون در خواب

روغن زیتون را یکی از نمادهای مهم و نشان دهنده شفا می دانند، دیدن روغن زیتون در خواب ممکن است به مناسبتی خوشایند در خانواده و ازدواج باشد، دیدن روغن زیتون در خواب بیانگر پول، شفا، دانش فراوان است. و صلوات دیدن روغن زیتون در خواب بیانگر بهبود روابط اجتماعی است دیدن روغن زیتون برای بیمار شفا است و لاغر چاق می شود و هر که شیشه روغن زیتون ببیند بیانگر همسری متدین و با اخلاق است. دیدن روغن زیتون بدون احساس سیری، بیانگر نتیجه خوبی است دیدن روغن زیتون در خواب، اشاره به استجابت دعا است، دیدن چربی بدن با روغن زیتون در خواب، بیانگر دین و اخلاق نیکو است، دیدن روغن خالص که بوده است. آلوده، نشان دهنده عدم وفای به عهد است.

تعبیر روغن زیتون در خواب یوتیوب

دیدن روغن زیتون در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا