تعبیر دیدن سر گوسفند در خواب تعبیر دیدن کله گوسفند در خواب

مطالب: خواب سر گوسفند برای دختر مجرد، برای زن باردار، زن شوهردار، الباجه در خواب، خوردن سر بره پخته در خواب اثر ابن سیرین.

معنی سر گوسفند در خواب

  1. سر گوسفند در خواب چند بار معانی دارد، اگر یک سر باشد، «ظلمی است که به شما می‌رسد» و اگر چند سر باشد، «مشکلات خانوادگی و بحران‌های پی در پی» است.
  2. گوسفند در خواب بیانگر فرزند پسری است که مطیع پدر و مادر است
  3. هر کس به او گوسفندی داده شود و زن باردار داشته باشد، مردی مطیع به دنیا خواهد آورد.
  4. هر که ببیند سر گوسفندی را ذبح کرد، پسرش مرد یا پسر یکی از خانواده اش مرد.
  5. هر کس در خواب ببیند که با سر قوچ می آید، سرهای دشمنان خود را می آورد و به دست می آورد.
  6. گوسفند دلالت بر خیر و فضل دارد و شاید گوسفند به پسر اشاره کند
  7. و گفته شد که از بیننده انتظار می رود و آرزویی می شود.
  8. سر گوسفند شاخ دار بزرگ مرد آسیب ناپذیر، فرمانده لشکر یا سلطان است.
  9. سر گوسفندی بدون شاخ نشانه ذلت و انزوا از سلطان است

تصویری از سر یک گوسفند YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا