تعبیر دامن در خواب دیدن دامن پوشیدن در خواب

رویایی دامن دختر مجرد برای خانم متاهل برای خانم باردار دامن سیاه سفید قرمز سبز برای ابن سیرین خرید دامن نو پاره بزرگ و باریک و پهن

تعبیر دامن در خواب

  1. اگر در خواب دامن تازه ای دیدید، تعبیر آن این است که غرور و غرور شما به آنچه متعلق به شماست، شما را مورد تمسخر دوستان قرار می دهد.
  2. اگر خواب دیدید دامن پاره یا کثیف دیده اید، به این معنی است که آبروی شما متزلزل و تهدید خواهد شد.
  3. اگر دختری خواب ببیند دامن تمیز یا ابریشمی به تن دارد، تعبیر آن این است که شوهر پیدا می کند.
  4. اگر متوجه شود که در حین پوشیدن به طور ناخواسته دامن خود را در آورده است، این به معنای شانس تاسف و ناامیدی است.
  5. اگر هنگام راه رفتن در جاده ببیند که دامنش می افتد، نگه داشتن معشوق برایش مشکل است و ممکن است مشکلات و نگرانی های دیگری به دنبال داشته باشد.

تعبیر پوشیدن دامن در خواب

  1. دختری که در خواب ببیند دامن یا لباس کوتاه پوشیده است، دید او حکایت از کوتاهی او در انجام عبادات مانند نماز، روزه یا زکات دارد.
  2. اشاره به ترک قرائت قرآن کریم توسط دختر در واقع و سپس از طریق حق و درستی است.
  3. بینایی نشان می دهد که مردی با بینایی از دختر خواستگاری می کند، اما با ویژگی های آن دختر هماهنگی ندارد.
  4. اگر در خواب دامن یا لباس کوتاه باشد، ممکن است اشاره به رسوایی و افشای اسراری باشد که دختر بینا در واقعیت می کوشد آن را پنهان کند و این اسرار برای خانواده و مردم آشکار و معلوم می شود.

تعبیر دامن کوتاه در خواب

اگر در خواب دامن کوتاه یا کثیف بود، ممکن است این حالت نشان دهنده حال بد بیننده باشد و اینکه او از جمله کسانی است که اخلاقش خراب شده یا غرق در شهوات و دوری از خداوند متعال هستند.

تعبیر خرید دامن در خواب

دختر مجردی که در خواب یا خواب می بیند که از مغازه یا بازار لباس نو می خرد، برای او علامت آن است که مورد تحسین کسی قرار می گیرد که همکار یا یکی از اعضای خانواده او باشد. اگر لباس شامل لباس، دامن، پیراهن یا لباس شب باشد، این نشانه نامزدی یا ازدواج است.

تفسیر بینش تنوره – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=MT8l1W5I4p0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا