تعبیر خواب کعبه دیدن کعبه در خواب

تعبیر کعبه در خواب برای دختر، دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، چه دست به راه رفتن از دور، و دعا برای ابن سیرین، نابلسی، امام صادق و غیره.

تعبیر خواب کعبه توسط ابن سیرین

 1. رؤیت کعبه شریفه دلالت بر مسجد و نماز و مسجد دارد زیرا خانه تفریح ​​است و رؤیت به عدالت و مساوات اشاره دارد زیرا همه مسلمانان در این مکان پاک و شریف جمع می شوند و برابر می شوند و بین ثروتمندان فرقی نیست. یا فقیر، مرد، زن، سفید یا سیاه، زیرا همه در یک جا طواف می کنند و مناسک انجام می دهند، یکی چون دیدن کعبه دلالت بر محبت خداوند متعال و التزام به دین مبین اسلام دارد، چنانکه فرمود کعبه اشاره دارد. به بخشش و مغفرت زیرا وقتی مسلمانی به آنجا می رود و حج یا عمره را به جا می آورد تمام گناهان خود را می شوید.
 2. دلالت بر کسی است که از او پیروی می کند و به هدایت او هدایت می شود و به فرمان او باز می گردد و با دیگران مخالفت نمی کند، مانند اسلام، قرآن، سنت، قرآن، سلطان، حاکم، عالم، پدر، ارباب، شوهر، مادر و زن
 3. ممکن است دلالت بر بهشت ​​کند زیرا خانه خداست و بهشت ​​خانه اوست و به آن راه دارد.
 4. ممکن است نشان دهد که مساجد و مساجد در مورد فصول، جماعات، بازارها و فضاهای باز چه چیزی را نشان می دهند.
 5. هر کس ببیند کعبه خانه او شده است، مردم او را می‌جویند و در درگاهش جمع می‌شوند تا مقامی که به دست می‌آورد، یا علمی که می‌آموزد، یا بزرگوار، بلندمرتبه، سلطان یا زاهدی که ازدواج کند.
 6. اگر برده باشد، اربابش او را آزاد می کند، زیرا خداوند متعال خانه او را از دست ظالمان آزاد کرد، اما اگر در اطراف آن بود یا برخی از مناسک آن را انجام می داد، به یک سلطان، یک عالم، یک عابد خدمت می کند. ، پدرش، مادرش، همسری یا استادی با نصیحت و درستی و زحمت و زحمت.
 7. اگر در خواب ببیند که به او وارد شد، اگر مجرد باشد ازدواج می کند، اگر کافر باشد اسلام می آورد، اگر کوتاهی کند به نماز و صالح باز می گردد و در صورت نافرمانی از پدر و مادرش اطاعت می کند.
 8. مگر اینکه برای امری که زیاد شدن خواب و حال او در بیداری به منزله سلطان یا حاکم یا فقیهی وارد شود، مگر اینکه در بیداری بترسد، زیرا از هر که بخواهد در امان است.
 9. اگر مریض باشد، این همان مرگ و پیروزی اوست، به ویژه اگر در خواب او را در حالتی ساکت و بی زبان و پاسخگو و برهنه نزد او ببرند.
 10. ولى اگر او را در وطنى يا محلى ببيند، اگر خواب براى ديدنده خصوصى است، و با ديدن آن گروهى را با خود نديده، به حال او بنگر.
 11. اگر آن را در جاي خود يا در جاي خود ببيند و در حالي كه زن با او است داخل شود، به او داده مي شود.
 12. اگر وارد او شد، به دلیل نزدیکی کعبه از او پس از دوری و سختی دوری، با عجله وارد خانه او می شود.
 13. اگر كسی كه در دین خود سهل انگاری می كند یا نماز را غفلت می كند، در این امر ببیند، برای او انذار و انذار است از ترك كاری كه باید در جای خود انجام دهد.
 14. اگر از واجبان حج است و از آن غفلت کرده، او را در خود یاد می کند و از او می خواهد که نزد او بیاید.
 15. اگر هیچ یک از اینها نباشد و بینش این باشد که عوام در خواب دور آن جمع شوند و در خواب صدایشان از آن سر و صدا کند، یا حاکم عادل که پیشاپیش آنها می آید، یا حاکم، عالم، یا نامبرده. امامی که از زیارت مردم یا سفری دور می‌آید، یا بعد از همسو شدن با حادثه‌ای که برایش پیش می‌آید از خانه خارج می‌شود، یا واجب است، یا مرده‌ای بر او می‌میرد، پس مردم به او اقتدا می‌کنند و دورش می‌گردند. دعا برای او و طلب خیر و برکت از او و غیره
 16. کعبه در خواب خلیفه، شهریار یا وزیر است و سقوط دیوار کعبه بیانگر زوال حکومت یا دولت یا مرگ حاکم است.
 17. دیدن کعبه در خواب مژده است، اگر صاحب خواب ببیند کعبه خانه یا خانه اوست، خدمت حاکم می کند یا در خانه او (کاخ او) ساکن می شود، ایالت یا وزارتخانه قبول می کند.
 18. همچنین گفته شد: هر کس در خواب ببیند که وارد باطن کعبه می شود، به اذن خدا یا حرام آن را زیارت می کند.
 19. و اما کسی که در خواب ببیند که در بالای بام کعبه نماز می خواند، دینش شکسته می شود.
 20. اما اگر مردی در خواب ببیند که ولی اهل مکه است، به اذن و یاری خداوند در امری که آرزویش را دارد مژده است.
 21. اگر مردی در خواب ببیند که به سوی کعبه می رود، دلیل بر درستی امور دینی و دنیوی اوست.
 22. و اما کسی که در خواب ببیند که در کعبه جنایت یا نافرمانی کرده است، در بیداری او اتفاق ناگواری می‌افتد.
 23. نزدیکی به کعبه در خواب نشانه صلح و صفا و آرامش خاطر است.
 24. گفته شد مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر بام کعبه نماز می خوانم.
 25. و شخص دیگری را دید که گویا وارد مسجد اعظم مکه می شود و بر بام کعبه نماز می خواند، پس آن رؤیت خود را در گذرگاهی نقل می کند.
 26. مردی را دید که گویا از کعبه عبور کرده، آن را برای شیخ بن سیرین نقل کرد و گفت:
 27. این مردی است که سنت پیغمبر را زیر پا گذاشته و وارد شور شده، آیا نمی بینی که از قبله عبور می کند؟ چنین بود، زیرا در بیداری آنچه را که جایز نیست، به خود اجازه داد، پس تعبیر ابن سیرین به این امر تأیید شد.
 28. هر كه در خواب يا رؤيا ببيند كه حجر الاسود را لمس مي كند، امامي از اهل حجاز را الگو مي گيرد، مردم گمراهند.
 29. و هر کس در خواب از آب زمزم بنوشد، نیکی کند و عزت پیدا کند.

تعبیر خواب کعبه برای نابلسی

 1. هر کس کعبه را ببیند، خیری را که عرضه می کند یا برایش اداره می کند، به او نشان می دهد
 2. هر کس در خواب ببیند که در آن نماز می خواند از دشمنان در امان می ماند و خیر به دست می آورد و اگر وارد خانه قدیم شد بر خلیفه وارد می شود.
 3. اگر چیزی از او گرفته شود از خلیفه چیزی می گیرد
 4. اگر ببیند دیواری از دیوارهای آن فرو ریخته است، نشانگر مرگ خلیفه است و نگاه کردن به آن از آنچه می ترسد در امان است.
 5. هر که در خواب ببیند اناری از کعبه دزدیده است، محرم می آید
 6. هر کس در خواب ببیند که در مکه در میان مردگان است و از او بپرسند، در شهادت می میرد
 7. هر کس در خواب ببیند در کعبه وضو می گیرد، مصیبتی است که بر امام بزرگوار وارد می شود.
 8. اگر ببیند کعبه در خانه اش است باز هم در بین مردم حجت و اعتبار دارد
 9. هر که ببیند بالای کعبه نماز می خواند، از دین خود مرتد شده است
 10. هر کس در خواب ببیند که در کعبه اشتباه کرده است، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نقض کرده است.
 11. هر کس کعبه را ببیند از بین رفته، نماز را ترک کرده است
 12. هر کس در کعبه کاهش یا افزایش یا تحریف مکان یا تغییر وضعیت آن ببیند، این تعبیر او از امام است.
 13. هر کس در خواب ببیند کعبه را طواف کرده یا برخی از مناسک را انجام داده است، در دین او صلاح است.
 14. هر کس در خواب ببیند که به سوی کعبه می رود، به سوی دین و زندگی دنیوی خود می رود.
 15. دلالت بر مسجد و مسجد دارد زیرا خانه خداست
 16. او دید که کعبه خانه او شده است که مردم به دنبال آن می‌گردند و به خاطر مقامی که او به آن دست می‌یابد، دانشی که می‌آموزد یا کاری که انجام می‌دهد، در آن جمع می‌شوند.
 17. اگر برده ای توسط اربابش آزاد می شد
 18. هر که ببیند دور آن طواف می کند یا یکی از مناسک آن را انجام می دهد، با نصیحت به سلطان، عالم، عابد، پدر، مادر یا استادی خدمت می کند.
 19. هر که کعبه را ببیند، خلیفه یا سلطان را ببیند
 20. هر که در خواب ببیند خانه اش کعبه شده و مردم آن را زیارت می کنند، دنبال چیزی است که مردم بدان نیاز دارند
 21. ممکن است برای گروهی امام باشد یا خیر و فضل بر او باد.
 22. ابن سیرین با دیدن کعبه در خواب می گوید که در مکانی کنار کعبه مشغول به کار خواهم بود و گاهی دلیل بر ازدواج و نزدیکی است.
 23. کسى که در حال بیمارى و هر گونه ناراحتى جسمى، کعبه را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که در مکه مکرمه بمیرد و در آنجا دفن شود.
 24. و هر کس خود را در حال طواف بر کعبه ببیند، مژده به او برسد و با رفتن به مکه برای حج و اقامه نماز واجب شرفیاب شود.
 25. دیدن کعبه در خواب ممکن است به معنای سعادت این شخص باشد که خواب را می بیند، اما کسی که می بیند در مقابل کعبه بسیار گریه می کند، ممکن است ببیند که از مسافرت برمی گردد و نزد او می ماند. خانواده اش و نزدیک شدن به آنها.

تعبیر کعبه در خواب

کعبه در خواب زن مجرد، اگر آن را در ظاهر معروف و پارچه مشکی با شکوه و زرین دوزی ببیند، شرف و شرافت و فضل است و در تعبیر آرزویی است که برآورده می شود.

و اما دختری که در خواب ببیند کنار کعبه نشسته و دستش را به سوی آسمان بلند کرده است، آن دعا برآورده می شود، مخصوصاً اگر دعا همراه با گریه سبک باشد.

تعبیر کعبه در خواب برای زن شوهردار

کعبه در تعبیر حکایت از شرافت و نیکی و آرزوهای برآورده دارد، اگر زن شوهردار او را از دور در قیافه و لباس ببیند امری دست نیافتنی شده است و اگر بخواهد به او می‌رسد. انشاءالله سال او تا رسیدن به آرزویش است زیرا کعبه در خواب نشان است اگر زن شوهردار او را در کت و شلوار زیبا و لباس مشکی دوزی ببیند در تعبیر به طور کلی زن به شدت گریه می کند. دیوار کعبه و سنگ های آن امری ستودنی است ان شاء الله که زن متاهل از خداوند عزت و برکت نصیب او شود.

تعبیر کعبه در خواب زن باردار

در تعبیر دیدن زن حامله به گونه ای که گویی فرزند خود را در کعبه یا نزدیک آن به دنیا می آورد، ممدوح است. همچنین در تعبیر این است که زن حامله حجرالاسود را ببوسد یا آن را لمس کند یا در حضور او با تضرع دعا کند و همینطور گریه بر کعبه شریف در خواب مشروط بر اینکه گریه آن فریاد نباشد.

تعبیر دیدن کعبه و نگاه به آن

ابن سیرین می گوید: کسی که خواب ببیند کعبه را در خواب ببیند و در واقع با چند نفر ملاقات کند، این بدان معنی است که این شخص به دلیل هدف یا مقامی که می خواهد به دست آورد، دور او جمع می شود. افراد با هدف درخواست ازدواج از خواهر یا دختر خود ملاقات می کنند و یا اینکه این شخص دانش زیادی دارد و می خواهد دیگران از این دانش بهره مند شوند.

تعبیر دیدن کعبه و گردش و دخول در آن

ابن سیرین می‌گوید: کسی که در خواب کعبه را می‌پیچد و به آن نگاه می‌کند، به این معناست که این شخص در حال خدمت به یکی از نزدیکان خود مانند همسر، حاکم یا رئیسی در محل کارش است یا اینکه در حال خدمت به پیری است. مرد یا پیرزنی که نیاز به خدمت و مراقبت دارد یا در حقیقت از مادر یا مادرش مراقبت می کند، اما فردا شخصی در خواب دید که کعبه را دید و در خواب وارد شد، اگر مجرد باشد نشانگر آن است. که به زودی ازدواج خواهد کرد.

تفسیر دید بیمار به کعبه و دخول در آن

اگر بیمار در خواب ببیند کعبه را دید و وارد آن شد و در خواب احساس خوشبختی و خشنودی کرد، این بدان معناست که این شخص می میرد، اما در آخر عمر مورد رضایت خداوند قرار می گیرد.

نماز خواندن در کعبه در خواب

هر که خود را در حال نماز در کعبه تماشا کند، آرزوی او برآورده شود و نشانه ای از جانب خداوند متعال در صراط مستقیم باشد.

اگر انسان کعبه را ببیند، دلیل بر آن است که وارد بهشت ​​می شود و به هر آنچه در دین می خواهد می رسد، و اضافه می کند که به دلیل علم و کرامت دینی که دارد، در میان مردم از جایگاه خوبی برخوردار است و خانه اش مقصد می شود. برای همه مردم

طواف دور کعبه در خواب

و هر کس در خواب ببیند که در کعبه طواف می کند، دلیل بر سالهای باقی مانده از عمرش باشد و در کل به معنای طواف کعبه با روزی و جست و جوی جدی برای برآورده شدن خواسته هایش باشد. در دنیا آرزو می کند و هر که ببیند در مقابل کعبه ایستاده و پروردگارش را می خواند، مژده است برای رسیدن به خواسته های او و کسب عالی ترین مقام ها و ترفیعات به حق.

گریه در مقابل کعبه در خواب

هر که ببیند در مقابل کعبه گریه می کند غم و اندوه را از خود دور می کند و به آسایش و شادی نزدیک می شود و از بیماری شفا می یابد و از خداوند متعال آمرزش می گیرد، دیدن کعبه در خواب نشانه و دلیل بر یک انصاف انسان و محبت خداوند نسبت به او، زیرا او بینشی خالصانه برای او فرستاد که امید و تقرب به خدا را افزایش می دهد.

تعبیر دیدن کعبه در جای اشتباه

 1. دیدن شخصی که بر کعبه طواف می کند ولی در جای معلوم نیست، فقها و علما در تفسیر آن اختلاف نظر کردند، ممکن است دلیل بر عجله انسان در تصمیم گیری باشد و گاهی نشانه آن باشد که بعد از ازدواج ازدواج کند. انتظار طولانی و اینکه با زنی صالح ازدواج می کند و به آنجا برمی گردد، پس از غفلت طولانی او در زندگی عادی است.
 2. و هر کس ببیند کعبه سر جای خود نیست و ببیند که مردم در اطراف آن هلهله می کنند، ممکن است از حادثه یا گناه کبیره ای که مرتکب شده بیرون بیاید.

در خواب کعبه را در خانه دیدم

هر کس در خواب ببیند کعبه خانه توست، باز هم در میان مردم بندگان و مقام و مقام و مقام و منزلت دارد، مگر اینکه کعبه را بد ببیند، پس خیر او نیست.

تصویری از کعبه یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا