تعبیر دهان در خواب و بیماری دهان در خواب

دیدن دهان دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، بزرگ یا کوچک، باز، بیرون آمدن چیزی از دهان، فلج پیچ در پیچ، کج کج، کج شدن ابن سیرین، دیدن بوی بد دهان.

تعبیر دهان در خواب

دهان نماد گشایش و ختم بیننده است یعنی دیدن انسان به گونه ای که انگار چیزی از بین لب و از دهانش بیرون می آید نماد رزق و روزی و سود است و اما دیدن دهان بسته یا چسبیده. نماد دروغ، کفر، تهمت و دروغ است و دیدن دهان پر از آب نماد زوال و فرسودگی پول است.

مفسر و محقق نابلسی می گوید: دهان در خواب ظرف صلاح یا فساد بیننده است و دیدن آن ممکن است نماد رزق یا حیات و مرگ باشد و دیدن دهان بزرگ نماد ایمنی کار بیننده و فرمان اوست. و دیدن دهان بسته یا بدون دهان نمادی از توقف اوضاع، گرفتاری ها و نگرانی هاست.

جعفر الصادق رضی الله عنه سرآغاز دهان از هفت جه است: مقام، مأوا، خزانه علم، گشایش در امور، بازار و چشم.

آنچه در خواب از دهان خارج می شود، پس تعبیر آن در اصل گفتار خیر یا شر است.

آنچه در خواب از دهان بیرون آمد، در اصل معیشت است.

و دهان بسته و باریک در خواب، بیانگر بیماری شدید یا مرگ است.

دهان گشاد در خواب، اشاره به چیزهای ستودنی در زندگی بیننده است.

بویی که در خواب از دهان بیرون می آید، اگر خوب باشد، گفتار نیک و نیکی است که از بیننده خواب می آید، اما اگر ناخوشایند باشد، زشت یا غیبت است.

پاشیدن گوشت دهان در خواب، بیانگر زیان یا اتفاق ناخوشایندی در زندگی بیننده است.

دهان کج در خواب، چون او را ستایش نمی کنند، ممکن است بیانگر گذشتن از چیزهایی باشد که برای بیننده خوب نیست.

افسار بر دهان در خواب بیانگر این است که بینا از اهل تقوا و صالح است.

دیدن دهان باز در خواب

دیدن دهان باز در خواب بر اساس مطالعات روانشناختی و روانشناسی و همانطور که فروید و کارل گوستاف ذکر کرده اند، دیدن فردی با دهان باز در خواب بیانگر عدم سیری یا محرومیت عاطفی و روانی است.

صرف نظر از نظریه فروید، دیدن دهان باز در خواب بیانگر میل شدید و دلبستگی شدید به لذت بردن از زندگی و جستجوی مداوم برای فرصت های سود است.جامعه دیگران و دهان باز در نتیجه غافلگیری خبر جدید را می دهد.

دیدن فلج یا کج دهان در خواب

دیدن دهان کج در خواب بیانگر مشکلات و گرفتاری های زندگی است که ممکن است در طول سفر زندگی اش به صورت عملی، اجتماعی یا عاطفی با آن مواجه شود.

در مورد دیدن فلج دهان و عدم حرکت آن، تعبیر آن به معنای رزق و روزی و پول است و بنابراین دهان تکان نخوردن نشانه ناتوانی بیننده در کسب پول یا یافتن شغل و تامین معیشت است. سطح فیزیکی، اجتماعی، خانوادگی یا عاطفی

دیدن بیرون آمدن بوی بد دهان در خواب

احساس یا احساس بیننده به گونه ای که انگار بوی نامطبوع یا بدی از دهانش خارج می شود، این به احساس و احساس گناه بیننده نسبت به چیزی یا عملی است که بیننده نسبت به شخصی انجام داده است که ممکن است ناشی از کلمات توهین آمیز باشد. یا فحاشی که بیننده برای دیگران صادر می کند یا اظهارات نادرست بیننده یا شایعات یا بی عدالتی به دیگران با زبان و کلام خود.

دیدن دهان بخار شده (دهانی که بخار یا دود از آن خارج می شود) در خواب بیانگر تهمت و ظلم به دیگران است، زیرا به خوردن از پول های نامشروع یا غیر قانونی اشاره دارد.

دیدن دهان بزرگ و دهان کوچک در خواب

تلقی می شود که دید بیننده از دهانش در خواب بزرگ شده است، ممکن است نشان دهنده این باشد که او علیه دیگران صحبت می کند، اما اگر احساس بیننده نسبت به این خواب خوب باشد، دهان بزرگ نشانه بزرگی است یا نشان دهنده رزق وسیع انشاءالله

و اما دیدن دهان کوچک در خواب دیدن دهان کوچک برای خانم ها خوشایند است زیرا نماد ادب و اخلاق و مهربانی و عفت است و دیدن دهان کوچک در خواب مرد بیانگر رضایت و راستگویی و دوری از آن است. بداخلاقی و ظلم به دیگران

دیدن چیزهایی که در خواب از دهان بیرون می آید

اگر خواب ببیند از دهانش غذا یا نوشیدنی بیرون می‌آید، بیانگر آن است که بیننده چیزی را که مربوط به امرار معاش است، مانند کار یا مالی، از دست داده است.

بینایی دهان – یوتیوب

توضیح چیزی که از دهانش بیرون می آید – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا