تعبیر صورت زرد در خواب صورت زرد در خواب

دیدن زردی صورت دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، چه رنگ پریده، چه چهره متوفی، چه لباس زرد بپوشد، چه بیماری زردی ابن سیرین.

 1. تغییر رنگ صورت به زرد در واقع نشان دهنده وجود برخی مشکلات سلامتی است که فرد را درگیر می کند و یا اینکه فردی که رنگ صورت را تغییر داده در زندگی خود با شرایط نگران کننده و ترسناکی مواجه شده است که باعث ایجاد اختلال شده است. و اضطراب برای این شخص
 2. ابن سیرین ذکر کرده است که بیشتر این موارد برای بیننده معانی و دلالت های ناخوشایند و ناخوشایندی دارد، اما این بدان معنا نیست که از این بینش چیزی دلالت بر خیر ندارد.
 3. دیدن صورت زرد روشن در خواب، چه بر شخص باشد و چه بر خود بیننده در خواب، دلیل بر جایگاه بیننده یا آن شخص نزد پروردگارش و پیروزی در آخرت و سعادت اوست. و امان از عذاب
 4. می گفتند زردی صورت در خواب، نشانه اطاعت و عبادت است که بیننده آن را پنهان و از مردم پنهان می دارد.
 5. دیدن زردی بدن به طور کلی در خواب، نشانه بیماری و بیماری است که ممکن است در روزهای آینده به خواب بیننده مبتلا شود.
 6. دیدن صورت زرد در خواب ممکن است نشانه حسادتی باشد که بیننده خواب را در واقعیت خود از سوی برخی افراد مبتلا می کند.
 7. همچنین گفته شد که این خواب ممکن است بیانگر خواری و ذلتی باشد که بیننده در معرض آن قرار می گیرد و از دست دادن مقام و منزلت، به ویژه اگر بیننده در زندگی واقعی که در آن زندگی می کند، صاحب مقام یا قاعده ای باشد.
 8. و کسى که در خواب تغییر رنگ صورت و زردى ببیند که در واقعیت چنین نبود، ممکن است خواب اشاره به نفاقى باشد که در واقع قلب بیننده خواب را پر مى کند تا براى مردم ظاهر شود. پنهان نیست یا اینکه خواب بیننده در اثر وقوع برخی حوادث و شرایط بد در واقعیت ترس و وحشت را تجربه کرده است.
 9. یا اینکه غم و اندوه در بیداری به بیننده مبتلا می شود که باعث می شود غم و نگرانی همراه بیننده در زندگی او باشد.
 10. و کسى که در خواب ببیند صورتش زرد است، ولى بقیه بدنش سفید است، دیدش نشان مى دهد که بسترش بهتر از حالتى است که در برابر مردم نشان مى دهد.
 11. اگر صورت سفید و بدن زرد باشد، دید بر عکس آن دلالت می کند، یعنی حال او در برابر مردم بهتر از بستری است که پنهان می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا