تعبیر آرایشگر در خواب دیدن تراشیدن مو و ریش در خواب

مطالب: رویای تراشیدن ریش در خواب دختر مجرد، موی فرج برای زن شوهردار، آرایشگاه با موس، تراشیدن مو برای کودک، کوتاه کردن موها.

تعبیر خواب تراشیدن مو و آرایشگر

 1. هر کس در خواب آرایشگر را با خود ببیند، این نشان دهنده خوبی بیننده خواب در زندگی روزمره است و به هر کسی که او را ملاقات کند کمک می کند.
 2. هر که در خواب ببیند که آرایشگری در تابستان برای او موی خود را می تراشد، این نشان دهنده سود فراوانی است که بیننده خواب در آینده از آن برخوردار خواهد شد. اما اگر در خواب ببیند که آرایشگر در زمستان سر خود را تراشیده است، نشان از نگرانی و مشکلاتی است که با آن مواجه خواهد شد.
 3. اگر بیننده خواب زن باشد و در خواب ببیند که یکی از آرایشگران برای او موهایش را می تراشد، نشان دهنده مرگ یکی از نزدیکان اوست.
 4. هر که در خواب ببیند آرایشگر نیمی از ریش خود را می تراشد، نشانه فقر یا ضرر مالی است که به او می رسد.
 5. هر کس در خواب ببیند که آرایشگری که برای او موهایش را کوتاه می کند، جوانی است که او را نمی شناسد، نشانه آن است که هر کجا که باشد دشمنان منتظر او هستند.
 6. اگر کسی در خواب ببیند که آرایشگری که برای او موهایش را کوتاه می‌کند پیرمرد یا پیرمردی است، بیانگر این است که یکی از نزدیکان او برای او نقشه می‌کشد که او را برپا کند و او را شکست دهد و پولش را غارت کند.
 7. اگر بیننده ببیند که نیمی از ریشش تراشیده شده است، به این معنی است که فقیر می شود و پول و اعتبار خود را از دست می دهد.
 8. تراشیدن ریش برای بیننده خواب، جوانی ناشناخته است که به دست شخصی که با او دشمن است و او را به خوبی می شناسد، جاه شده است.
 9. در همه حال، اگر کسی ریش بیننده خواب را بتراشد، امر خوب نیست، بلکه پیشگویی بدی است که بر او تأثیر می گذارد.
 10. اگر ریش خود را بتراشد، شاید بهتر از تراشیدن با چیز دیگری باشد، زیرا کندن خوب است، اما بیننده خواب را از گرفتن آن خسته می کند.
 11. رؤیای تراشیدن مو در خواب بیانگر وسواس شما قبل از خواب به لزوم تراشیدن و تمیز کردن موهای بدنتان است و شاید وقت شما کم است، بنابراین شما را مشغول این موضوع کرده و در شب در خواب شما منعکس شده است.
 12. برخی از مفسران می گویند که اگر در خواب دیدید که موهای بدن خود را می تراشید، به این معنی است که تغییرات کوچکی در سطح کار و خانواده ایجاد می کنید که ممکن است کمی از کارهای روزمره شما تغییر کند.
 13. اگر در خواب ببینید که شخصی در حال تراشیدن پاهای شماست، این نشانه این است که استقلال خود را از دست خواهید داد. همچنین ممکن است به این معنی باشد که شما برای غلبه بر برخی مشکلات یا زمان های سخت به دیگران تکیه می کنید.توصیه ما به شما در این مورد این است که به خودتان تکیه کنید و اعتماد به نفس خود را برای رویارویی با همه چیز با شخصیتی منحصر به فرد تقویت کنید.
 14. اگر در خواب ببینید که شخصی که می شناسید در حال تراشیدن سر یا بدن خود است، به این معنی است که از درگیری های روانی مربوط به دیدگاه خود نسبت به خودتان رنج می برید. شاید شما در حال منعکس کردن شخصیتی هستید که شخصیت شما نیست و باید خودتان را بر اساس آنچه شما را راحت می کند بسازید نه بر اساس آنچه که دیگران را خوشحال می کند.
 15. اگر در خواب ببینید که سر خود را می تراشید، به این معنی است که در درون شما نیاز و تمایل به نشان دادن بیشتر خود وجود دارد.
 16. اگر مقداری مو روی سر خود باقی بگذارید، این نمادی است که شما هنوز آماده نیستید درون خود را برای دیگران آشکار کنید و از دیدگاه آنها نسبت به خود می ترسید.
 17. به گفته برخی از مفسران، تراشیدن سر در خواب نماد فروتنی شماست
 18. بعلاوه تراشیدن ریش در خواب ممکن است خواب بیننده را پیشگویی کند که پولش از بین می رود یا قربانی فریبکاری می شود یا حتی تراشیدن ریش ممکن است نشان دهنده مرگ ناگهانی پسر یا همسرش باشد.
 19. هر کس در خواب ریش خود را تراشید و مریض بود شفا می‌یابد هر چند به کسی پول و بدهی بدهکار باشد.

تفسیر دید آرایشگر – یوتیوب

دیدن تراشیدن ریش – یوتیوب

توضیح کوتاهی مو – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا