تعبیر حنا در خواب برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار

معنی حنا روی دست برای مرد مجرد برای مرد دو پا خرید حنا اماراتی حنای سودانی روی دستانم خواب دیدم حنا بر بدنم بگذارم

تعبیر حنا در خواب

 1. اگر دختر مجرد در خواب هنگام حکاکی روی بدن خود احساس شادی کند، نشان دهنده ازدواج نزدیکی است که در انتظار اوست و به همین دلیل برای عروس ها مراسم حنا زنی بزرگی برگزار می کند و از آن خوشحال می شود.
 2. رویای حنا روی دست ازدواج و تغییر است
 3. از سوی دیگر، اگر دختر مجرد هنگام حنا نویسی در خواب خود را غمگین ببیند، این دستور به او هشدار می دهد که با کسی که نمی خواهد و حتی تمایلی ندارد ازدواج می کند، اما مجبور به این کار می شود.
 4. وقتی یک دختر مجرد در خواب کتیبه های حنا بر روی دختران دیگر می بیند، این نشان دهنده احساس اطمینان، آرامش و شادی او در موقعیتی است که در آن زندگی می کند.
 5. تفاسیر کتیبه حنا بین دست و پا متفاوت است.
 6. اگر زن متاهل در خواب نوشته حنا را بر بدن خود می دید، نشان دهنده رزق و روزی، پول و آسایش مادی است.
 7. اگر کتیبه حنا را روی آستین های دستش ببیند، دلیل بر این است که به زودی حامله می شود.
 8. حنا در خواب نماد تغییر برای بهتر شدن است.
 9. حنا روی دست می تواند نمادی از رویای یک دختر مجرد از ازدواج و خوش شانسی باشد
 10. حنا روی دست نمادی از بهبودی نزدیک برای شما در صورت بیماری یا برای بیمار مورد علاقه شما است
 11. اگر متاهل هستید و می بینید که مادرتان به شما حنا می دهد، این نمادی است که شما صاحب فرزند خواهید شد
 12. اگر مجرد هستید و در خواب کتیبه حنا می بینید و هنگام حکاکی آن احساس شادی و نشاط می کنید، نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهید کرد و با حکاکی برای عروس ها خوشحال خواهید شد.
 13. اگر مجرد هستید و بدون احساس خوشحالی در خواب کتیبه حنا می بینید، این به شما هشدار می دهد که عروسی که آرزوی آن را ندارید.
 14. دیدن کتیبه حنا بر روی دیگران نمادی از سعادت قلب، شادی و احساس آرامش و آرامش است.
 15. اگر متاهل هستید و در خواب کتیبه حنا می بینید، خیر کار و رزق و روزی و حلال مال شوهرتان است که در مرحله بعد خانواده را از نظر مالی راحت می کند.
 16. اگر روی کف دست خود نوشته حنا دیدید به این معنی است که به زودی فرزندی خواهید داشت و به دنیا خواهید آمد.
 17. حنا بر روی پاها برای شما یا برای دوست یا خویشاوند دلیل بیگانگی و سفر است.

تعابیر دیگر نمادهای حنا در خواب شما

 1. وجود حنا فقط روی انگشتان مرد در خواب بیانگر تجلیل بسیار است
 2. حنای حکاکی روی دست مرد در خواب، بیانگر فریب اهل خانه از روی ناچاری یا کمبود درآمد است.
 3. و اگر زنی در خواب ببیند که حنا بر دست خود حک کرده است، دلالت بر این دارد که او را با زینت خود بر امری راست فریب می دهد.
 4. و اگر در خواب ببیند که زر حکاکی می کند، بیانگر کسب مودبانه است
 5. ولى اگر دمیدن در خواب از خشت بود، تسبیح بسیار است
 6. و اگر زنی در خواب ببیند که کتیبه با یکدیگر آمیخته شده است، بیانگر آن است که ممکن است در فرزندان خود واقعه یا امری ببیند.
 7. و حکاکی دست در طلا برای مرد در خواب، بیانگر کلاهبرداری و از بین رفتن مال یا از بین رفتن درآمد اوست.

تعبیر حنا در خواب – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=UuvrziXR9lc

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا