تعبیر خواب کلم خوردن کلم در خواب

معنی کلم کلم چه پخته چه آب پز و چه پر گوشت خرید کلم سبز پر شده برای زن حامله برای مجرد برای زن متاهل برای ابن سیرین

تعبیر نماد کلم در خواب

 1. کلم در خواب یک مرد خشن است
 2. هر که در دست خود کلم ببیند در پی چیزی است که بدون تندخو و تندخویی متوجه نمی شود.
 3. دانه های کلم در خواب نشان دهنده کودکان است
 4. و کاشتن کلم در خواب علامت دارو یا شفا است و دلالت بر زهد و تقوا دارد.
 5. دیدن کلم در خواب ممکن است نشان دهنده هوشیاری شما پس از اتلاف وقت در امور بیهوده باشد و ممکن است نشان دهنده مشکلاتی باشد که ممکن است در زندگی خود با آن روبرو شوید.
 6. وجود کلم یا کلم در خواب ممکن است پیامی برای شما باشد تا تصمیمات مهمی در مورد سازماندهی مجدد زندگی خود بگیرید.
 7. دیدن کلم خوردن در خواب ممکن است نشان دهنده مشکلات غیرمنتظره باشد
 8. خواب دیدن اینکه دیگران در خواب کلم می خورند، بیانگر غم و اندوهی است که ممکن است به سراغ شما بیاید
 9. و کاشت کلم در خواب ممکن است نشان دهنده ثبات در زندگی باشد
 10. درو کردن کلم در خواب ممکن است نشان دهنده نگرانی ها و ترس های خاصی از طرف مخالفان شما باشد
 11. پختن کلم در خواب ممکن است نشان دهنده رفاه باشد
 12. کلم ممکن است نشان دهد که پروژه های جدیدی در زندگی شما وجود دارد
 13. دیدن مقدار زیادی کلم در خواب ممکن است نشان دهنده ترس و تردیدهایی باشد که در مورد پروژه های خود احساس می کنید
 14. کلم ممکن است به فردی هوشیار، راست قامت و جدی اشاره داشته باشد
 15. کلم در یک رویا

  نشان می دهد که دختر به حریم خصوصی یا اسرار خود می پردازد، زیرا او کوچکترین جزئیات را حتی برای نزدیکترین دوستان فاش نمی کند.

 16. دختری که در خواب ببیند که کلم زیاد می خرد محتاج صله رحم و صدقه می شود.
 17. کلم نشان دهنده مرد متکبر است و شاید در خواب یک زن مجرد نشان دهنده داماد بی ادب و بی ادب باشد.
 18. و گفته شد که کلم دلالت بر مال و کسب و تجارت دارد و از نشانه های بخل گاه است و اگر دختر ببیند که آن را می پزد یا می خورد ممدوح است.
 19. تعبیر خواب کلم برای زن متاهل

  پول پس انداز یا رزق در آن سختی و مشقت است

 20. زن متاهلی که در خواب ببیند در حال خرید کلم از بازار است، ممکن است بپذیرد که بیشتر از معیشت خود به دست آورد.
 21. پختن کلم محمود برای کسانی که مریض بودند یا از درد شکایت داشتند نشانه ایمن یا شفا است.
 22. شاید کلم نشان دهنده یک شوهر لجباز یا سرسخت باشد

 23. کلم در خواب یک زن باردار

  ممکن است نشان دهنده یک نوزاد پسر باشد و در عین حال نشانه زایمان آسان و بدون درد و سختی باشد.

 24. کلم در خواب مرد حاکی از پس انداز یا سرمایه گذاری موفق است، به ویژه اگر در خواب آن را سبز و ملایم و تازه ببیند و خوردن آن، پختن و حتی کسب درآمد در تعبیر ستودنی است.
 25. دلالت کند

  کلم سفید

  بر رزق و روزی و کسب پس از تلاش یا سختی و خوردن آن، نشانه منفعتی است که بیننده با تلاش یا استقامت به دست می آورد.

 26. و

  کلم سبز

  بیانگر رفع بیماری ها و ناراحتی ها و نشانه بهبودی بیمار است

 27. در تفسیر، خوردن آن به صورت پخته، آب پز یا پر گوشت، ممدوح است.
 28. رشد کلم در خواب

  برای بیننده نشانه مثبتی است

 29. و کاشتن کلم در خواب بیانگر برآورده شدن علاقه یا رسیدن به امری پس از صبر و انتظار است.
 30. و زنی که در خواب ببیند که کلم می کارد، در بیداری آرزویی مانند حاملگی یا ازدواج را برآورده می کند.

تعبیر دیدن کلم – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا