تعبیر سطل در خواب دیدن سطل در خواب

خواب سطل را برای شما تعریف می کنیم، خالی، پر، سوراخ، وارونه، نو، بزرگ، کوچک، در آن آب، طلا، نقره، مس، آهن، خریدن سطل و غذا خوردن با سطل در آن. یک زن رویایی، مجرد، متاهل و باردار.

معنی سطل در خواب

 1. سطل در خواب بیانگر مردی است که با حیله یا فریب پول استخراج می کند
 2. اگر بیننده خواب ببیند که درخت خرما یا باغی را با سطل آبیاری می کند، ازدواج می کند.
 3. و سطل در خواب زن بیانگر قدرت شخصیت و توانایی او برای تجدید یا نوآوری است.
 4. تعبیر دلو در یک خواب

  نشان دهنده خوشحالی است که اگر سطل پر از آب باشد، زندگی او در آینده پر از شادی خواهد شد

 5. سطل سنگین نماد اراده یا عزم برای ساختن آینده ای روشن یا امیدوارکننده است
 6. دلو نمادی از ارزش وفاداری یا وفاداری یک خویشاوند، دوست یا معشوقه است
 7. تعبیر دلو در خواب زن متاهل

  با توجه به فلز، رنگ و محتوای آن معانی زیادی را به همراه دارد

 8. سطل ساخته شده از قلع یا مس نماد شانس کمی در زمینه کسب درآمد و پول است
 9. یک سطل پر از آب بیانگر احساس امنیت در کنار شوهر است
 10. سطل معکوس بدشانسی در تجارت یا تجارت است
 11. سطل طلایی نماد پسر یا پسر است
 12. دیدن سطل سوراخ شده نشان دهنده مشکل و ضعف است
 13. سطل سوراخ شده در خواب زن متاهل نماد اتلاف یا اتلاف وقت و تلاش در امور بیهوده است.
 14. تعبیر خواب دلو در زن باردار

  نماد فرزند ذکور و خوبی در پر شدن از آب یا شیر است، زیرا این بیانگر نعمتی است که پس از زایمان یا پس از زایمان به خانه او می آید.

 15. سطل پر از آب بهتر از سطل خالی است، زیرا اولی بیانگر رزق و روزی است و دومی به معنای اقبال کم است.
 16. سطل خالی بهتر از سطلی است که با نوشیدنی دور ریخته شده یا آب آشامیدنی کثیف پر شود، زیرا نوشیدنی حرام یا مردود حکایت از باطل یا گناه دارد.
 17. دیدن یک سطل یک دید مثبت است، چه سطل پر باشد چه خالی
 18. سطل سنگین و سبک در خواب

  ثقل اشیا و ظروف و ظروف در بینش ها ستودنی است و بیانگر وزن ترازو در زمینه عمل صالح خواه مربوط به دنیا و آخرت است و سطل سبک بیانگر تهی فکر و دل است.

 19. هر کس در خواب ببیند سطلی بر دوش دارد و در آن خوراکی از قبیل برنج یا میوه ای مانند انگور یا سیب می گذارد، در این صورت مال یا ثمره تلاش خود را درو می کند.

تعبیر گلدان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا