تعبیر سیاهپوست در خواب – معنی سیاه پوست در خواب

تعبیر خواب سیاه پوست ، تعبیر سیاه پوست در خواب – جوان سیاه پوست در خواب سیاه پوست را در خواب دیدم

اگر در خواب دیدید که سیاهپوست در باغ سبز شما ایستاده است، به این معنی است که ابری از غم و اندوه و مشکلات برای مدتی شما را احاطه خواهد کرد، هر چند آینده قابل پیش بینی شما پر از شادی ها، خوبی ها و لذت ها خواهد بود. اگر در خواب دیدید که سیاه پوستی با جثه درشت دیدید، پیشگویی می کند که کسانی هستند که از نظر کار و علاقه با شما رقابت می کنند. اگر خواب ببينيد كه با سياهپوستي در مشكل هستيد، بيانگر آن است كه نمي توانيد بر شرايط اطراف خود غلبه كنيد.

و همچنین ناامیدی و بدشانسی شما. اگر دختری سیاه‌پوست را در خواب ببیند، به این معنی است که او مجبور است برای تأمین هزینه زندگی خود کار کند یا در عشق خود شکست خواهد خورد. دیدن بچه‌های سیاه‌تر در خواب بیانگر بروز ناراحتی‌هایی است که به زودی برطرف می‌شوند. اگر دختری در خواب ببیند که سیاه‌پوست او را در آغوش گرفته است، به این معنی است که او مجبور است کارهای زیادی را انجام دهد که از آنها متنفر است و با بهترین دوست خود دعوا می‌کند. اگر در خواب دیدید که سیاه پوست پیری را می بینید، بیانگر آن است که از بیماری رنج خواهید برد

اگر سیاهپوست برهنه را دیدید به معنای غم و ناامیدی در نتیجه حیله گری و خیانت دیگران است زیرا دشمنان به شما آسیب می رسانند و از غایبان خبرهای ناراحت کننده دریافت می کنید. اگر یک سیاهپوست خوب را در جایی دیدید که انتظار دیدن او را ندارید، به این معنی است که کسی که به او اعتماد دارید به شما خیانت می کند. رفتار برخی از خدمتگزاران و کارگران شما را آزار خواهد داد

اگر در خواب دیدید که به گروهی از سیاه پوستان موعظه می کنید ، این به معنای هشدار است که باید به علایق خود توجه کنید ، زیرا دوستان دروغین به آنها آسیب می زنند. اگر در خواب بشنوید که یک سیاهپوست موعظه می کند ، این بدان معنی است که شما مضطرب خواهید شد و نگران امور مادی خود خواهید بود و کارگران شما برای شما مشکل ایجاد می کنند.

تعبیر مرد سیاهپوست در خواب یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا