تعبیر قلاب در خواب پرنده قلاب در خواب پرستو

شکار پرستو سیاه یا سفید در خانه، گنجشک قلاب در خواب زن مجرد، متاهل و باردار، خوردن گوشت قلاب را برای ابن سیرین برای شما توضیح می دهیم.

معانی ظهور قلاب در خواب

 1. قلاب نشان دهنده مرد سعادتمند یا زن نیکوکار است
 2. هر کس در خواب ببیند قلاب را به دست می گیرد، در مال حرام یا حرام (گناه یا آزار شخصی) است.
 3. هر کس قلاب را در خانه خود ببیند و لانه ساخته باشد و جوجه خود را در لانه ببیند از منفعت یا مالی خوب و حلال بهره می برد.
 4. و قلاب نماد مؤمن یا مؤمن و متقی است که بیننده را سود می بخشد و او را راحت می کند.
 5. هر که ببیند قلاب دسته دسته یا دسته از خانه بیرون می‌رود، نشانگر سفر یکی از خویشاوندان نزدیک یا مهاجرت او به کشوری دور است.
 6. قلاب در خواب بیانگر نیکی در تجارت و پیشه و تجارت است و در تعبیر آن شخص یا دستیار منصوب است.
 7. و هر کس ببیند که به قلاب تبدیل شده یا با قلاب پرواز کرده است، دزدان به خانه یا خانه او نفوذ می کنند.
 8. قلاب در بینش ها مایه خوش بینی و امید است و نماد تجدید حیات است، زیرا در بهار به خانه ما می آید و نشانه دگرگونی های بزرگ است، زیرا مهاجر است و در بینش. نماد خوبی یا موفقیت و کار خوب است.
 9. قلاب سیاه و سفید بیانگر ایمنی، امید و جاه طلبی است
 10. دختری که در خواب قلاب را بدون در دست گرفتن ببیند، به چیزی که از آن ناامید شده بود، امیدی دوباره پیدا می کند که نشانه عشق و لذت است و همچنین نشان دهنده عفت و پاکی روح است.
 11. و اگر دختر ببیند که در خانه اش لانه می سازد، قلاب نشان دهنده ازدواج است
 12. برای زن متاهل، پای قلاب نشان دهنده رزق و روزی یا مسافرت است
 13. اگر زن شوهردار ببیند که یک جفت قلاب از خانه خارج می شود، نشانه سفر یا هجرت برای رزق و روزی است.
 14. اگر ببیند پرنده درنده ای به تنهایی بیرون می آید، این تعبیر او از سفر شوهر است.
 15. اگر زن شوهردار ببیند که قلاب در سقف آشپزخانه لانه می سازد، تعبیر به رزق یا کسب حلال می شود.
 16. قلاب ممکن است حاملگی یک زن را در صورت دیدن لانه، جوجه یا تخم او نشان دهد
 17. پرنده قلاب در رؤیا به شگون دلالت می کند که همین است

  در خواب زن باردار

  منادی یک نوزاد مبارک، یک تولد آسان

 18. با توجه به اکثر مراجع قدیمی، نشانگر پسر پسر است
 19. و دیدن او در لانه خود در حال جوجه کشی تخم مرغ یا غذا دادن به جوجه هایش نشان دهنده حوض بزرگی است که بر سر خانه و خانواده خواهد آمد.
 20. یک زن باردار وقتی این پرنده در خواب ظاهر می شود باید بسیار خوشحال شود زیرا طبیعت آرام او را نیز به تصویر می کشد
 21. شاید این نشان دهنده مهربانی یا سخاوت او باشد و ظاهر او در رویاها اغلب با نشانه های خوب و محرک روحیه و انرژی مثبت است.

تفسیر دید هوک – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا