نماد آسمان در خواب

معنی رؤیت نگاه به آسمان اعم از آبی، صاف، ابری، چیزهایی که از آسمان نازل می شود، برای زنان مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای ابن سیرین.

نماد آسمان در خواب

 1. بسیار خوشبخت است کسی که خود را در بهشت ​​ببیند بدون اینکه بداند چه زمانی به آن عروج کرده است و با ورود او به بهشت ​​بشارت داده می شود.
 2. نگریستن به آسمان بیانگر این است که بیننده خواب برای او وارد امر بزرگی می شود و همچنین بیانگر آن است که بیننده خواب از چیزی ناراحت است.
 3. تقرب به آسمان به تقرّب به خدا در صورتی است که از اهل اطاعت باشد
 4. سقوط آسمان به ریزش سقف خانه یا آنچه انسان را می پوشاند اطلاق می شود
 5. انسان چنان است که گویی در پایین ترین بهشت ​​است، نشانه بلندی و مسئولیت است
 6. شکافتن آسمان و بیرون آمدن پیری از آن، نشانه نیکی است
 7. شکافتن آسمان و خروج جوانی از آن نشانه دشمن است
 8. شکافتن آسمان و بیرون آمدن گوسفندان از آن، اشاره به غنایم
 9. شکافتن آسمان و بیرون آمدن شتران از آن، بیانگر باران است، و ظهور شیر، حاکی از فرمانروایی ظالم است.
 10. آسمان سبز است که نشان از سالی پربار و خوب دارد
 11. رنگ آسمان زرد است که نشان دهنده ورود بیماری ها به آن منطقه است
 12. آسمان از آهن ساخته شده است که نشان از کمبود باران دارد
 13. درهای بهشت ​​باز است که نشان دهنده اجابت دعوت است
 14. اگر بسته باشد، باران از مردم دور می شود
 15. هر کس در خواب ببیند که آسمان را با دندان گرفت، خواب بیانگر خشم بر حاکم یا گرفتن چیزی است که با دست خود از عهده آن برنمی آید و ستودنی نیست.
 16. سقوط آتش از آسمان، بر حسب محل سقوط آن است
 17. سقوط آن در بازار قیمت های بالا است
 18. ریزش خرما و زراعت و عسل بشارت است برای بیننده و اطرافیانش

تعبیر دیدن شکافته شدن آسمان در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که آسمان شکافته می شود و می بیند که چیز بدی مانند چیز ترسناک بیرون می آید و به دیگران آسیب می رساند، این خواب دلیل بر این بود که بیننده عاقبت به خیر نمی کند و در آن گناه می کند. زندگی و بنابراین عاقبت او بد خواهد بود.

اگر کسی در خواب ببیند که آسمان شکافته می‌شود، مثل اینکه چیز خوبی از آن بیرون می‌آید و باعث خوش‌حالی بیننده می‌شود و او را خوشحال می‌کند، این خواب دلیل بر این بود که کار خیری که بیننده خواب انجام می‌دهد، خواهد بود. نتیجه اش را نیکو کن و انشاءالله خیر دنیا و آخرت را به دست آورد.

اگر دختر مجردی در خواب دید که آسمان باز می شود و چیزی که دلش را خوشحال می کند از آن بیرون می آید، این خواب شاهد آن بود که به زودی خبرهای خوشی از نامزدی یا ازدواجش به او خواهد رسید.

اگر زن حامله ای در خواب ببیند که آسمان شکافته می شود، مژده است که ان شاء الله به زودی زایمان خواهد کرد.

تعبیر دیدن آسمان در خواب

هر کس در خواب ببیند که در خواب به آسمان نگاه می کند، در حقیقت فردی است که شخصیتی قوی دارد و به دیگران کمک می کند و به آنچه خداوند او را تقسیم کرده راضی است.

اگر کسى در خواب خود را ببیند که در شب به آسمانى که پر از ستاره است نگاه مى کند، این خواب دلیل بر این است که بیننده متدین است و به خدا نزدیک مى شود و ستارگان در خواب کنایه از فرشتگان است و هلال در خواب استعاره ای از شوهر است.

هر کس در خواب دید آسمان را دید اما با دوربین دوچشمی به آن نگاه کرد، این خواب نشانه آن بود که بیننده در معرفت عمیق تر می شود و اگر در خواب دید که از دوربین دوچشمی چیز عجیبی می بیند، این خواب شاهدی است که رویاپرداز خبرهای خوبی دریافت خواهد کرد.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند آسمان آبی بود، این خواب برای او مژده بود که ازدواج خواهد کرد و از شریک زندگی خود خوشحال خواهد شد.

اگر زن حامله ای آسمان آبی را در خواب ببیند، این خواب دلیل بر این است که پسری به دنیا خواهد آورد.

اگر زن متاهلی خواب ببیند آسمان آبی را در خواب ببیند، این خواب برای او نشانه باردار شدن است یا خیر و خوبی در فرزندان و شوهرش خواهد بود، اما در خواب مرد این خواب نشانگر آن بود. از میزان قدرت بیننده خواب و اینکه او دارای اراده ای است که باعث می شود به غیرممکن ها دست یابد.

هر که در خواب دید آسمان را دید، اما در خواب سیاه بود، این خواب شاهد بود که بیننده به آنچه می خواهد نمی رسد و به اهداف خود نمی رسد.

هر کس در خواب آسمان سبز را در خواب ببیند فردی است که از خوش بینی و امید فراوان برخوردار است و برای رسیدن به مقاصد خود با تمام تلاش می کوشد، اما اگر رنگ آسمان زرد باشد این رنگ نشان دهنده بیماری و نگرانی است. اما اگر در خواب آسمان سرخ باشد این خواب نشانه نزدیکی است وقوع جنگ و خونریزی و یا نشانه آن بود که کشور دچار بحران های اقتصادی بزرگ خواهد شد و دچار گرانی خواهد شد. دیدن آسمان و رنگ آن ارغوانی بود، این خواب نشانه آن بود که بیننده در حال تفریح ​​و بازی است و به کار و دین خود اهمیت نمی دهد و به خدا نزدیک نمی شود.

هر کس در خواب ببیند آسمان صاف در خواب ببیند، مردی است با ذهنی توانا در تفکر و تصمیم گیری صحیح که برای او سود و منفعت حاصل شود.

تعبیر دیدن آسمان در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا