تعبیر حرکت در خواب دیدن نقل مکان به خانه جدید در خواب

مطالب: رویای نقل مکان به مکان یا خانه جدید برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، نقل مکان به خانه جدید برای ابن سیرین، خانه بزرگ قدیمی.

تعبیر خواب خانه جدید

 1. رفت و آمد و حرکت از جایی به جای دیگر، حرکت از حالتی به حالت دیگر، بنا به نام دو مکان
 2. تعبیر خواب جابجایی با توجه به شرایط و محل سکونت شخص و این موضوع با توجه به آنچه بیننده می گذرد اعم از منفی یا مثبت به او برمی گردد.
 3. هر کس در خواب از جایی به جای دیگر حرکت کند و مکانی که به آن کوچ کرده بهتر از محلی است که در آن حضور داشته است، بیانگر این مطلب است.
 4. با این حال، وضعیت او بهتر می شود و به آنچه می خواهد می رسد و بالعکس اگر جایی که در آن است بهتر از جایی باشد که می رود.
 5. اگر مسافر بداند کدام مکان برای او بهتر است و نداند در کجا سکونت دارد، این امر حاکی از پراکنده بودن و دوری از وطن است یا از خانه ای به خانه دیگر نقل مکان می کند و یا گاهی حاکی از وداع است. به کسی یا در چیزی باخت، اما وضعیت او پس از آن تثبیت می شود
 6. کسى که مسافرت کند و مایحتاج او را ببرد، فرمانش نشانگر آن است که حالش خوب است و اگر چیزى با خود نبرد، خلاف آن است.
 7. هر كه در حال بيماري از جايي به جاي ديگر نقل مكان كرد، امر حاكي از مرگ او بود و هر كه صالح بود و از جايي به جايي رفت، به عزت رسيد و غم او را برطرف كرد.
 8. به طور کلی دیدن حرکت در خواب بیانگر حرکت از مکانی به مکان دیگر یا از موقعیتی به موقعیت دیگر است
 9. جابجایی از خانه قدیمی به خانه جدید در خواب بیانگر توبه و بخشش و ترک گناه یا معصیت و تابو است. جابجایی از یک خانه قدیمی به خانه جدید نیز نشان دهنده تغییر از یک شغل یا شغل به شغل دیگری است که بهتر از آن است. و حرکت یا حرکت به طور کلی بیانگر مسافرت در خواب است
 10. خانه در خواب برای کسی که آن را می بیند بیانگر طبیعت زندگی دنیوی اوست، مثلاً هر که در خواب خانه جدید و کاملی ببیند اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر مضطرب باشد. نگرانی او برطرف می شود و اگر حتی در دین خود نافرمانی کند، توبه می کند و به راه راست باز می گردد.
 11. اگر خانه جدید در خواب بزرگ باشد، به این معنی است که دنیای بیننده خواب بزرگ است و در آن درس می‌گیرد و سخاوتمند نیز می‌شود. اگر خانه تنگ باشد نشان دهنده خسیس است و خانه جدید در خواب به معنای تجدید کار است.
 12. خانه ای که از آهن ساخته شده در خواب نشان دهنده طول عمر صاحبش است و خانه گلی.
 13. اگر بیننده خواب در مکانی نامعلوم خانه بسازد و مجرد باشد ازدواج می کند. علاوه بر این، شایع شده است که هر که در خواب خانه ای بسازد، یکی از بستگان یا فرزندانش مرد و هر که خانه اش را فروخت، زنش را طلاق داد.
 14. تعبیر خانه در خواب دارای معانی بسیاری از جمله راحتی، حریم خصوصی و امنیت است.
 15. ظاهر خانه در خواب بیانگر احساسات مختلف و حالات مختلف عاطفی و روانی است، برای مثال سقف خانه نشان دهنده تفکر و ذهن است، در حالی که طبقه پایین نشان دهنده ناخودآگاه است.
 16. اگر خانه خالی است، این نشان دهنده عدم احساس امنیت است.
 17. اگر در خواب تغییراتی در خانه دیدید، بیانگر تغییر در شخصیت و افکار شماست.
 18. اگر می بینید که خانه را تمیز می کنید، این نشان می دهد که از ایده های جدید متقاعد خواهید شد.
 19. اگر در واقعیت در خانه ای شلوغ زندگی می کردید و خواب دیدید که خانه خالی است، این نشان می دهد که در واقعیت آرزوی رهایی دارید و آرزوی زندگی مستقل دارید.
 20. خانه های قدیمی بیانگر عقاید و عقاید قدیمی است.
 21. اگر در خواب خانه جدیدی ببینید، این نماد پایان یک دوره در زندگی شما و آغاز یک دوره جدید است.
 22. خانه جدید نماد شروع مرحله جدیدی است، چه در سطح عاطفی، مالی، حرفه ای و اجتماعی. منتظر عواملی باشید که روزهای آینده برای شما به ارمغان می آورد و زندگی شما را به طرز غیرمنتظره ای تغییر می دهد.
 23. اگر در خواب دیدید که شخصی به خانه شما نفوذ کرده است، به این معنی است که خانه شما مورد تجاوز قرار می گیرد
 24. علاوه بر این، اگر بیننده خواب خانه جدیدی بسازد و آن را خراب کند، موضوع حکایت از مرگ او دارد و اگر خانه جدیدی بسازد یا آن را بخرد، خیر نصیبش می شود.

تعبیر خواب نقل مکان به آپارتمان جدید – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZjUppgw6S0

تعبیر دیدن حرکت شخصی در خواب از خانه ای به خانه دیگر – یوتیوب

توضیح حرکت از خانه – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا