تعبیر گواوا در خواب دیدن میوه گواوا به رنگ زرد سبز و سفید

مطالب: رویای گواوا برای زنان مجرد درخت گواوا برای زن متاهل آب گواوا رسیده و فاسد من خواب دیدم برای زنان باردار گواوا بخورم خرید گواوا

معنی خواب گواوا

 1. اشاره به رزق و خیری است که بیننده به دست می آورد و در امور زندگی خود موفق می شود
 2. اگر میوه‌های گواوا سبز است، دیدن آن نشان‌دهنده ناپدید شدن برخی از تفاوت‌هایی است که در زندگی شما رخ داده است و به دنبال حل آن‌ها و رهایی از نگرانی‌ها برای بیننده است.
 3. اگر میوه های گواوا زرد است، دیدن آن نشان دهنده نگرانی و خستگی است که بیننده را آزار می دهد.
 4. اگر شخصی در خواب ببیند که گواوا سفید می خورد، این بینش بیانگر آن است که آرامش، اضطراب و استراحت از بین می رود و شرایط به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
 5. اگر گواوا پوسیده باشد و انسان در خواب آن را خورد، دیدن آن بیانگر غیبت و غیبت بسیار است که بیننده در زندگی واقعی خود به آن افتاد و با چاقو به عده ای ضربه زد.
 6. هر که در خواب درخت گواوا ببیند، بیانگر موفقیت در امور زندگی و خیری است که بیننده به دست می آورد و همچنین پیشرفت و موفقیتی را که بیننده در زندگی به دست می آورد.
 7. دیدن گواوا در حال چیدن از درخت خود در خواب، بیانگر زندگی آرام و خوشبختی است
 8. و کسى که در خواب ببیند که میوه گواوا را مى خورد و مى خورد، رؤیت او حاکى از از بین رفتن ناراحتى و غم و اندوه و آسودگى است که بیننده پس از سختى که بر او وارد شده است مى آید.

تعبیر خواب گواوا در خواب زن باردار

 1. زن حامله ای که در خواب گواوا می بیند، بیانگر آسانی و موفقیت در امور بارداری و زایمان است ان شاء الله.
 2. زن حامله‌ای که در خواب میوه‌های گواوا را می‌بیند، دید او نشانگر امنیت جنینش است و به خوبی و بدون هیچ مانعی فرزندش را به دنیا می‌آورد.

تعبیر خریدن گواوا در خواب

 1. و اما خرید گواوا در خواب، خواب بیانگر از بین رفتن نگرانی ها و نگرانی ها، تغییر اوضاع و احوال، آسودگی نزدیک و خیری است که به بیننده می رسد.
 2. هر کس در خواب ببیند که در حال خریدن میوه های گواوا است، رؤیت او حکایت از تسریع در دستیابی به چیزهای مفید برای بیننده دارد.
 3. خریدن گواوا در خواب به این معنی است که بیننده در بعضی از امور عجله می کند، اما نگرانی از او رفع می شود.

تعبیر آب گواوا در خواب

 1. کسى که در خواب ببیند که در حال نوشیدن آب گواوا است، دید او حکایت از حسن کار و حسن خلق او دارد.
 2. همچنین دیدن آب گواوا در خواب، بیانگر خروج غم و نزدیکی عورت است، ان شاء الله و نیز بیانگر رزق و روزی بیننده است.
 3. نوشيدن آب گواوا در خواب گواه بر سهولت و درستي و تسكين امور است.

تعبیر درخت گواوا در خواب

 1. دیدن درخت و خوردن گواوا سبز و زرد و سفید در خواب، اشاره به خیر و روزی است که بیننده به دست می آورد، زیرا دیدن میوه در خواب به طور کلی بیانگر رزق و روزی است و دیدن میوه گواوا در خواب نشان دهنده پایان اختلاف است. و حل آنها
 2. هر کس در خواب درخت گواوا ببیند، دیدن آن، بیانگر روزی و برکتی است که بیننده خواب به دست می آورد و پایان نزاع ها و اختلافات و رفع آنهاست.
 3. همچنین نشان‌دهنده موفقیت و جاه‌طلبی‌هایی است که بیننده به دست آورده است
 4. درخت گواوا در خواب برای رفع مشکلات بین همسران، رفع اختلافات بین آنها و تأمین معاش و موفقیت است.

تعبیر گواوا سبز در خواب

دیدن گواوا که در خواب به رنگ سبز می آید، بیانگر موفقیت و سهولت در تسهیل برخی امور و نیز بیانگر رزق و برکتی است که بیننده خواب به دست می آورد.

تعبیر گواوا زرد در خواب

دیدن گواوا به رنگ زرد نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی است که بیننده با آن مواجه خواهد شد.

تعبیر گواوا سفید در خواب

دیدن گواوا سفید در خواب بیانگر آرامش و آرامشی است که بیننده احساس می کند و همچنین بیانگر خوبی و ناپایداری شرایط برای بهتر شدن در بیننده است انشاالله.

تعبیر چیدن گواوا در خواب

هر کس در خواب ببیند که میوه گواوا را از درختانش می کند، رؤیت او حکایت از دستیابی به آسایش و آرامش و آرامشی دارد که بیننده خواب در زندگی خود در آن زندگی می کند.

تعبیر گواوا پوسیده یا آسیب دیده در خواب

 1. هر که در خواب ثمره گواوای آسیب دیده و پوسیده را ببیند، بینایی او حاکی از پریشانی و ضرر و زیان است و نیز دلالت بر شایعاتی دارد که بیننده در آن می افتد.
 2. اگر بیننده در خواب گواوا پوسیده را دید، این نشانه از دست دادن، شایعات، نفرت و نگرانی است.

تعبیر گواوا رنگین در خواب

 1. دیدن گواوا در خواب بیانگر خوبی و رزق و روزی و حل اختلاف است
 2. گواوا سبز در خواب به این معنی است که همه چیز آسان خواهد بود
 3. گواوا زرد گواه خستگی و فساد در برخی امور است
 4. گواوا سفید نشان دهنده خوبی و راحتی و همچنین چیزهای خوب و تغییر شرایط است

تعبیر گواوا رسیده و نارس در خواب

 1. نابالغ نشان دهنده خوبی است که به شما می رسد و نشان دهنده اخبار و شگفتی هایی است که انتظار دارید اتفاق بیفتد
 2. در خواب بیانگر مژده ای است که به شما خواهد رسید و آن را نمی دانید
 3. بیشتر گواوا در خواب خبر خوبی است
 4. عمدتاً گواوا بر اساس واقعیتی که در آن زندگی می کنید تفسیر می شود
 5. اگر رسیده و روشن باشد نشان دهنده شگفتی های دلپذیر است
 6. و اگر مفسده باشد نشان دهنده مشکلات و آسیب هایی است که به آن وارد خواهد شد

تفسیر بینایی گواوا – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hUB87c32x8Y

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا