تعبیر سیاهی مو در خواب تعبیر موی سیاه در خواب

مطالب: رویای سیاه کردن مو برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای یک زن باردار، تغییر رنگ موهای رنگ شده به مشکی، خواب سیاه شدن موهایم را دیدم.

تعبیر خواب موهای سیاه

 1. موی سر، پول و عمر طولانی است و افسار به صاحب خواب فرق می کند و اگر انسان آن را با نیکی بر سر ببیند برای او افزایش حافظ و اعتبار است و اگر ببیند. ثروتمند، پول اوست و اگر فقیر ببیند گناهش است و موی سر نیکو عزت و جلال است.
 2. هر کس در خواب ببیند موی بلند دارد و از آن خشنود است، ستوده است، مخصوصاً در زنان که از موهای دیگران در زینت استفاده می کنند.
 3. رنگ موی سیاه در خواب برای بیننده نشان دهنده ثبات یا تنهایی و گوشه گیری است
 4. هر کس در خواب ببیند که موهایش را سیاه رنگ می کند، اگر چه موهایش سیاه باشد، در زندگی خود به مرحله جدیدی می رود که اگر در دینش صالح باشد، خوشحال می شود و اگر دور باشد، به بدی گرایش پیدا می کند و نگران است. از عبادت
 5. موهای تیره بیش از حد یا موهای سیاه تیره نشان دهنده نزاع و مشاجره با خانواده، اقوام و دوستان است
 6. برای یک کارگر یا کارمند حرفه ای، نشان دهنده ی مشغولیت او به کار و فراموشی برخی از امور مهم در زندگی اش است.
 7. و برای زن باردار در خستگی و لغزش زایمان
 8. موی انسان در خواب پول و قدرت اوست
 9. و هر کس در خواب ببیند که موهایش می ریزد، این زوال و زوال آنچه در آن است از مصیبت و قرض و نگرانی و مال یا مالی است.
 10. یک گیاه یا ظاهر شدن مو در بدن مرد در خواب ممکن است نشان دهنده بارداری همسر باشد
 11. و هر کس در خواب ببیند که موهای بدنش سفید است و اگر ثروتمند باشد خواب بیانگر زیان مالی است.
 12. اما اگر فقیر باشد و بدهی داشته باشد، خواب بیانگر آن است که بدهی او قابل پرداخت است
 13. و هر کس در خواب ببیند که موی بدنش موی خوک است، بیانگر سختی ها و بلاهایی است که می گذرد.
 14. و هر کس در خواب موهای خود را موی مادیان ببیند، دلالت بر بردگی و خستگی دارد.
 15. مردی نزد ابن سیرین آمد و به او گفت: دیدم موی زیادی بر سینه ام روییده و آن را گره زدم.

تعبیر خواب موهای مشکی – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=f9H2fuej11o

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا