تعبیر خواب دیدن شخص خوابیده در خواب

معنی خواب برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، چه بیدار شدن از خواب بیرون از خانه در خیابان، چه روی تخت روی زمین، با کسی روی تخت برای ابن سیرین و خواب بیشتر

خواب همانطور که می دانیم بی حالی و زیاد خوابیدن باعث خستگی می شود و صبح خوابیدن بر خلاف خواب شب فایده ای ندارد زیرا انسان هنگام خواب رشد می کند.

تعبیر خواب از ابن سیرین

 1. خروپف در خواب بیانگر غفلت بیننده خواب و فریب او از فریبنده است.
 2. بلند كردن صدا و برانگيختن آن بر قومى در شرارت، به گواهى كه از قول حق تعالى مى‏فرمايد: «وَ أَسْفَلُوا صَوْتَكُمْ».
 3. توجه از خواب حکایت از حرکت پدربزرگ و پذیرش او دارد
 4. روی شکم خوابیدن زمین، پول، خانواده و فرزندان را به ارمغان آورد
 5. خوابیدن به پشت، حواس پرتی و ذلت و مرگ است و چه بسا حکایت از خالی شدن کار و رهایی از غم و اندوه دارد، اگر حمد و ثنای خدای عز و جل را به جا آورد.
 6. به پهلو خوابیدن نیکو یا بیماری یا مرگ است و هر کس ببیند زیر درختان خوابیده است نسل او بسیار خواهد بود.
 7. خوابیدن در خواب غافل است و هر که ببیند خواب است یا می‌خواهد بخوابد، بیانگر بطالت است و برای همه بد است مگر کسانی که ترسیده‌اند یا در انتظار ناراحتی یا عذابی هستند که در آن بیفتند.
 8. هر کس در خواب ببیند که در قبرستان یا بر قبر خوابیده است، بیانگر مرگ بر بیمار و برای سالم بیکاری است.
 9. خواب دلیل بر غفلت از منافع و غفلت از آنچه خداوند متعال انسان را به نیکی امر فرموده است.
 10. شاید خواب برای صاحبان طاعت و کوشش و برای ترک دنیا و جشن گرفتن زینت آن سفری پسندیده باشد.
 11. اگر مردم آنها را در خواب ببینند، نشان دهنده مرگ عمومی یا گرانی است
 12. هر که در خواب ببیند که به پشت می خوابد، در این دنیا زندگی می کند، و خواب بیانگر غم و غصه و خواب ناگوار است و برای حاکمان، گوشه نشینی و دیگران را بر فقر و تنگدستی نشان می دهد.
 13. خواب مجرد نکاح است و می گفتند خواب گناه را می برد زیرا قلم فرشتگان خواب را از خواب برمی دارد و می گفتند خواب مستی است که ذهن یا بیماری را می پوشاند.
 14. هر که در خواب ببیند خواب است و ترسید، در امان است، و گفته شده است که خواب، بیانگر غفلت از علایق است.
 15. به پشت خوابیدن حواس پرتی و ذلت و مرگ است و چه بسا حکایت از کار خالی دارد و خوابیدن به پهلو خبر و بیماری یا مرگ است.
 16. اگر در خواب دیدید که در تختی تمیز و راحت می خوابید، این پیش بینی می کند که در سعادت و آرامش و شادی در کنار عزیزتان زندگی خواهید کرد.
 17. اگر در مکان‌های استراحت و انتظاری که برای خواب در نظر گرفته نشده بخوابید، بیماری و توقف کار را پیش‌بینی می‌کند.
 18. اگر با یک کودک کوچک بخوابید، این عشق متقابل و شادی را در خانه پیش بینی می کند
 19. اگر دیگران را در خواب ببینید، بر تمام موانعی که شما را از لذت با زنان دور می کند، غلبه خواهید کرد.
 20. اگر خواب ببينيد با شخص ناخوشايند يا چيز ناپسندي همخوابه ايد، بيانگر آن است كه عشق شما محو خواهد شد و احساسات شما نسبت به معشوق تغيير خواهد كرد و از اين عمل بي ملاحظه پشيمان خواهيد شد.
 21. اگر دختری در خواب ببیند که با معشوق خود یا با یک افسونگر زیبا می خوابد، این به او هشدار می دهد که با میل خود در برابر جذابیت ها و وسوسه های او تسلیم شود.
 22. هر که ببیند خواب است، فساد در دینش است، و چه بسا از مصلحت خود غافل بوده است، زیرا امام بر سخاوت خداوند فرمود: «مردم خوابند و چون بمیرند باز می ایستند و در ادعیه ذکر شده است.
 23. و هر که در خواب ببیند: به پشت خوابیده است، فرمانش را محکم می کند، حالش را می پذیرد، و دنیا زیر دست اوست، زیرا زمین تکیه گاه محکمی است و در برابر دیدگانش است.
 24. و هر که در خواب ببیند که صاف می‌خوابد، پولش از بین می‌رود و قوتش ضعیف می‌شود، و سیر اوضاع را احساس نمی‌کند و نمی‌داند کارها چگونه خواهد بود.
 25. و اگر شادی با چشمانش متوجه تو شد، بخواب، زیرا ترس ها همه در امان هستند
 26. و هر کس در خواب ببیند که خواب او را پوشانده است، به خاطر این که خداوند متعال می فرماید: «هنگامی که خواب بر شما غلبه کند، از او در امان است».
 27. و خواب استراحت است، به فرموده خداوند متعال: «وَ ما خَوْتَکُمْ أَسْتَعْنَا» یعنی استراحت.
 28. در مجموع خواب خواب به هشت جنبه تعبیر می شود: امنیت، آسایش، غفلت، فساد، مرگ، از دست دادن پول، ضعف قوا و شادی.
 29. در مورد هوشیاری، به حرکت، کوشش و تمایل به اطاعت ترجمه می شود
 30. هر که در خواب ببیند: گویا خواب است و بیدار شده، پس در چیزی می یابد که از آن غافل است.
 31. هر کس در خواب ببیند که در خواب بیدار شده او را به راه حق هدایت می کند و برخی گفته اند.
 32. آن دو رهگذر گفتند ای خوابیده ها تا کی می خوابی برخیز و قبل از قیامت تماشا کن.
 33. کسى که در خواب ببیند: کسى او را از خواب بیدار کرد، سپس مانند آن، خواب بیدارى را به پنج صورت تعبیر کرد: اجرت در کار، التزام به امور دینى و دنیوى، برگرداندن حرام شرعى، اسباب زیاد. معیشت و افزایش زندگی.

تعبیر خواب در خواب برای الاحساء

و اما خواب، هر کس خواب ببیند در دینش فساد است و چه بسا از مصلحت خود غافل بوده است، برای آن بیدارش کنید.

تفسیر دید خواب – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=hVp5Frd4whg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا