تعبیر تعبیر شیر در خواب دیدن شیر در تعقیب من

تصویر شیر برای دختر، برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، حمله به من برای فرار از شیر، دیدن یک شیر، برای کشتن شیر، برای خوردن گوشت از یک شیر

تعبیر دیدن شیر در خواب

 1. شیر در خواب بیانگر وجود دزد، خائن یا دشمن در زندگی انسان است
 2. دیدن شیر در خواب ممکن است مرگ یا گرفتار شدن در تنگنا یا سختی و پریشانی را نشان دهد.
 3. همچنین ممکن است نشان دهنده وقوع ظلم باشد و اگر شخصی در خواب ببیند که شیری وارد خانه او می شود * و اگر در خانه او بیمار باشد، ممکن است هشدار دهد که بیماری برای این امر بدتر می شود. شخص یا مرگ او.این خانه.
 4. و هر کس ببیند که شیری وارد شهرش می شود، ممکن است نشان دهنده هجوم یک بیماری، ویروس، طاعون یا بیماری همه گیر مردم این شهر یا کشور باشد و همچنین نشان دهنده سقوط این کشور یا شهر به دست مردم باشد. پادشاه ظالم یا ورود دشمن به این کشور.
 5. و هر کس در خواب ببیند شیر سوار است، هشدار می دهد که این شخص در شرف مسافرت بدون بازگشت است و وارد امری می شود که عاقبت به خیر نمی شود و به سلامت از آن باز نمی گردد. این نوید می دهد که او از یک خطر نزدیک فرار خواهد کرد.
 6. و هر کس در خواب خود را در حال نوشیدن شیر شیری ببیند، بیانگر این است که با زنی بدنامی همبستر شده و او با دیگری خیانت می کند.
 7. و پوست شیر ​​در خواب بیانگر آن است که انسان از دشمن خود پولی می گیرد، اما کسی که در خواب دید سر شیر را برید، بیانگر این است که این شخص صاحب اختیار و اعتبار می شود. .
 8. و هر کس ببیند که شیر به او حمله می کند و او را می کشد، نشان می دهد که آن شخص تب شدیدی می گیرد و خواب نوید می دهد که از غم ها جان سالم به در می برد و به زودی شادی می کند و هر که ببیند در خواب خود را به شیر تبدیل می کند. این بدان معناست که او فردی ظالم خواهد بود.
 9. در مورد دیدن توله شیر در خواب، این ممکن است نشان دهنده تولد پسر باشد.

تفسیر محقق ابن شاهین و النابلسی با تفسیر محقق محمد بن سیرین تفاوتی نداشت، زیرا تفسیر آنها مشابه همان تفسیر قبلی ابن سیرین بود.

دیدن شیر در خواب خوب است

 1. هر کس در خواب ببیند که با شیری همخوابه است و از او نترسد از بیماری مهلک نجات یابد.
 2. هر کس شیری را در خواب ببیند، ولی شیر او را ندید، مژده است که از بلای خود و چیزی که بسیار از آن می ترسد نجات می یابد.
 3. و هر کس در خواب ببیند که گوشت شیر ​​می خورد، از دشمن پول می گیرد.
 4. هر کس ببیند که سر شیر می خورد، نشان می دهد که پول زیادی به دست می آورد و قدرت زیادی به دست می آورد.
 5. و هر کس ببیند که با یک شیر زن ازدواج می کند، این خبر می دهد که از بسیاری بلاها و وحشت های آینده نجات خواهد یافت.

شرّ دیدن شیر در خواب

 1. هر کس در خواب ببیند که با شیری کشتی می گیرد و او را نمی کشد، نشانه آن است که آن شخص به تب و بیماری شدید او مبتلا می شود.
 2. و هر که ببیند بر شیر سوار است و از آن بترسد، حکایت از آن دارد که انسان به بلای بزرگی می افتد و از آن فرار نمی کند.
 3. دیدن شیر در حال ورود به کشور به این معنی است که یک بیماری همه گیر یا بیماری وجود دارد که به این کشور یا شهر حمله می کند یا این کشور یا شهر مورد بی عدالتی ناعادلانه ای قرار می گیرد.

تعبیر شیر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا