تعبیر قبر در خواب ابن سیرین خواب حفر قبر

دیدن قبر برای زن مجرد برای زن شوهردار برای زن باردار برای زن مطلقه اعم از باز، کنده شده، بسته، راه رفتن بین قبر، کندن قبر میت توسط امام صادق(ع) توسط ابن سیرین و غیره.

تعبیر قبر در خواب

هر خوابی که مربوط به دیدن قبور باشد، دلالت بر مصیبت دارد، خواه مرگ باشد و خواه فراق، و قبر فرزندان دلیل بر تولد فرزندی است که در جوانی از دنیا می رود و قبر باز حزن بزرگ را پیش بینی می کند. و قبر سفید بیانگر از دست دادن دوست است که ممکن است با مرگ نباشد، بلکه با جدایی یا فرار باشد. و اگر قبر پوشیده از گل و سرسبزی زیبا باشد، این نشانه از بین رفتن مشکلات یا نشانگر زندگی است که در آن برکاتی وجود دارد که شما را راضی می کند، خانواده یا طایفه شما. و اگر ببينى کسى را در قبرى دفن کرده اند و بميرند، نشانه پريشانى يا ناراحتى است که او را در غل و زنجير قرار مى دهد. اما اگر دیدی شخصی از قبر بیرون می آید، نشانه آن است که از دنیای بدی ها یعنی فقر و بیماری و جهل بیرون آمده ای. هر که در خواب قبر کند با زنی بخیل ازدواج می کند

تعبیر قبر در خواب

قبر در خواب زن مجرد تنگ و افق بسته است که نشانه یأس در ازدواج است و یا نشان از کمبود فرصت های زندگی و موفقیت دارد.

تعبیر قبر در خواب برای زن متاهل

زن شوهرداری که در خواب قبر خود را می بیند طلاق می گیرد، کسی که قبر شوهرش را می کند او را رها می کند، کسی که شوهرش را دفن می کند از او بچه دار نمی شود، هر کس قبر باز را مبتلا به بیماری می بیند. هر کس ببیند فرزندی از قبر یا قبرستان بیرون می آید، پس حامله است یا پسری به دنیا می آورد.

تعبیر قبر در خواب زن باردار

قبر در خواب زن حامله نیکو است که نشانه ولادت بدون دردسر است و کندن قبر در خواب رزق است و پرکردن آن از غم و اندوه می رود، مانند او راه رفتن امان است، با او ایستادن امید است. .

تعبیر قبر باز در خواب

قبر باز در خواب زن غم و اندوه است که نشانه افسردگی است و افق پر از غم و اندوه است که نشان از وجود اختلافات خانوادگی دارد در خواب مرد قبر باز فقر یا بدشانسی است. و گفته شد که پول از بین رفته است. قبرهای باز نشان دهنده فساد و بی عدالتی جامعه و پیشگویی فاجعه ای عمومی مانند زلزله، سیل، جنگ و قحطی است.

تعبیر زیارت قبور در خواب

زیارت قبور، افزایش علم یا بهره مندی از انسان است، پس هر کس قبر جدش را زیارت کند عمر طولانی دارد و هر کس قبر برادرش را زیارت کند در میان مردم جایگاه خوبی دارد و هر که قبر جدش را زیارت کند. هنگامی که مادرش مرده باشد، رحمت یا ثواب او در اثر نیکی‌هایی که در دنیا انجام داده به او می‌رسد و هر کس قبر را زیارت کند پدرش ازدواج کرده یا پسری دارد.

تعبیر راه رفتن در میان قبور در خواب

راه رفتن در ميان قبرها در خواب، نشانه تعقيب بيهوده در دنياست، و تماس با آنچه از نظر مقام و منزلت از شما پستتر و بلندتر است، و گفته مي شود مرگ معوق يا بيماري ناگهاني است.

تعبیر: قبر خود را در خواب دیدم

این خواب حکایت از شدت التزام به امور دنیوی دارد و کسی که قبر خود را در حال مرگ یا زندگی سختی ببیند گرفتار بیماری یا فقر است.

تعبیر قبر در خانه

اگر در خواب قبرى در خانه خود ببينيد، نشانه خلأ روحى است، اگر مجرد يا مجرد هستيد غم و درد تنهايى است و اگر متاهل يا متاهل هستيد، يكى از اعضاى خانواده تان است. می میرد، بیمار می شود یا از خود بیگانه می شود.

قبر در خانه نشانه مرگ عشق بین زن و شوهر است قبر در خانه شما شکستی است که در انتظار شماست نماد بحرانی است که زندگی شما را زیر و رو می کند قبر در خانه خبر غم انگیز مربوط به مرگ یا بیماری است قبر در خانه دلی است بدون ایمان یا فکری بدون فکر قبر در خانه است پسر نافرمان یا شوهری که به وظیفه خود عمل نمی کند که نماد طلاق یا طلاق است جدایش، جدایی

تعبیر دیدن قبر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا