تعبیر خواب اتاق خواب جدید دیدن اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق خواب مجردها

تعبیر خواب خرید اتاق خواب برای زن متاهل

تعبیر خواب یک زن متاهل

تغییر مبلمان اتاق خواب در خواب

تعبیر خواب چیدمان اتاق خواب

تعبیر خواب اتاق خواب قدیمی

تعبیر خواب اتاق خواب زن باردار

تعبیر خواب سفید اتاق خواب

حجره در خواب دلالت بر امنيت از خوف دارد، چنانكه حق تعالي مي فرمايد: «وَ أَنَّهُمْ فِي الْأَجْرِكَ». و اگر مجرد بود ازدواج می کرد و اگر ازدواج می کرد پسر یا کنیز بر زنش بود و حجره زنی نیکو دین بود و هر که او را از دور ببیند بلندی و سعادت بود. و لذّت و اگر از گِل بود، به لذت و دین برانگیخته شد، و اگر به اتاقی ناشناخته رفت و از امنیت بیم داشت، اگر چه مریض به بهشت ​​می رود وگرنه عزت می یابد و ریاست می کند. افراد او با اقتدار، دانش یا رهبری.

و هر که دید: در حجره جدید بود و فقیر بود، ثروتمند شد و اگر توانگر بود در پولش مجروح شد.

هر که ببیند در اتاق خواب است، این دلیل بر امنیت زندگی است و خدا داناتر است. سفر به مکان های دور و دوستان خوب.

تفسیر دید اتاق – یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=pzY5KYZg3qA

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا