تعبیر خواب فروش چیزی، معنی بیع در خواب

فروش خانه در خواب

تعبیر خواب خرید و فروش در خواب

تعبیر خواب فروش در فروشگاه

تعبیر خواب فروش در مغازه

تجارت در رویا

تعبیر رویا خرید در خواب

فروش غذا در خواب

فروش زمین در خواب

خواب بیع: هر که در خواب ببیند که او را می فروشند یا به او می خوانند اگر زنی آن را بخرد شرف و جلال و مقام پیدا می کند، دلیل خوبی است. امّا تسهيل كنندگان و مريضان، اين نشانه شرّ است، و بيع بر حسب اختلاف بيع، در تعبير متفاوت است، و هر چه براي بايع بد بود، به نفع خريدار بود، و آنچه به نفع بايع بود. برای خریدار بد است و گفته شد بیع فات مال است، مبیع خریدار و خریدار فروشنده است و بیع بر مبیع ترجیح دارد، برای داستان یوسف علیه السلام بیع در یک رویا خالی از چیزی است که فروخته است و میل به آنچه خریده است. چه بسا تأثیر دنیا بر آخرت یا ملت در آزادی یا نافرمانی از اطاعت. چه بسا بيع حاكى از ذلت آزاده باشد اگر بيع در خواب صورت گرفته باشد، ولى عاقبت او در مقايسه با داستان يوسف عليه السلام خير باشد.

و اما ابن سیرین خواب بیع را تعبیر کرده است: که در تعبیر به تفاوت مبیع فرق می کند و هر که ببیند آن را می فروشند یا می طلبند اگر خریدار آن مرد باشد. آنها را به دست می آورد و اگر زنی آن را بخرد صاحب اختیار یا جلال و شرافت می شود و هر چه قیمت آن زیادتر باشد سخاوتمندتر است، بیع در خواب مستلزم اکرام مبیع است، چنانکه خداوند متعال در داستان می فرماید. یوسف علیه السّلام: {وَ الَّذِی بَعْرَهُ مِنْ مَسْرَ بِهُوَ الْقَالْهُ مِنْ أَحْسَنَهُ} هر چه برای فروشنده بد بود برای خریدار بهتر بود و آنچه برای فروشنده خوب بود برای خریدار بد است. و گفته شد که بیع زوال مال است و بایع خریدار و خریدار فروشنده است و بیع هیجان بر مبیع است.

تعبیر فروش در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا