تعبیر معنی اسم ضیاء در خواب دیدن شخصی به نام ضیاء در خواب

تعبیر نام ضیاء در خواب

به معنی نام ضیاء و نسخه های حاوی نام

معنای نام ضیاء و شخصیت آن

معنی نام ضیاء

دیه دختری است در نور و در نور: آفتاب. و هر که نور باشد، درخشان است و کسانی هستند که آن را روز می گویند و نور قوی تر و روشن تر است.

تعبیر خواب نور یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا