تعبیر شیر در خواب

دیدن شیر در خواب برای شما توضیح می دهیم که شیری را که دنبال من تعقیب می کند یا من را تعقیب می کند، یا گاز گرفتن شیر برای زن مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای زن مطلقه، برای یک مرد، ابن سیرین، امام صادق و تفاسیر بیشتر در زمینه مقاله

شیر در خواب یکی از خواب های وحشتناک و ترسناکی است که در خواب می بینیم اما نه به طور مداوم زیرا در زندگی خود به طور مستمر با شیرها سر و کار نداریم و در صورتی که بخواهیم آنها را کاملاً تصادفی نمی بینیم. به باغ وحش بروید، چون شیر یکی از خشن ترین موجودات روی کره زمین است، او سلطان جنگل است و می توانیم ببینیم که در خواب به ما حمله می کند یا ما را شکار می کند و چیزهای مختلفی که باید تعبیر شوند.

امام صادق (ع) مفسر بزرگ خواب در کتاب های خود معانی بسیاری از دیدن شیر در خواب را با تمام اشکال و اشکال آن بیان کرده است که انسان باید آنها را به خوبی بشناسد و بداند چه چیزی به سراغش می آید.

تعبیر شیر در خواب

الاسد: سلطان، فاتح، توانا، به خاطر بزرگی خطر و شدت جسارت و وحشت خلقتش و قوت خشمش. نشانگر جنگجو، دزد اختلاسگر، کارگر خائن، صاحب شرط و دشمن درخواست کننده است. و ممکن است دلالت بر مرگ و پریشانی داشته باشد، زیرا که نگاه کننده زرد می شود و دلش می لرزد و بیهوش می شود. حکایت از قدرت اختلاس انسان، ظلم بر مردم و دشمن و ظالم دارد. هر کس شیری را ببیند که وارد خانه اش می شود، اگر در آن مریضی باشد هلاک می شود وگرنه ناراحتی سلطانی بر او نازل می شود. اگر یواشکی او را بلعید و پولش را غارت کرد، او را بزند یا بکشد، اگر در خواب روحش را بیدار کرده باشد یا سرش را بریده باشد یا شکافته باشد. و اما ورود شیر به شهر طاعون و شدت و سلطان و نیرومند یا دشمنی است که به دلیلی که در بیداری و خواب دارد بر آنها وارد شود مگر اینکه داخل مسجد شود و بالای منبر برود. زیرا او فرمانروایی است که به مردم ستم می کند و باعث رنج و ترس آنها می شود. و هر که بر شیر سوار شود به امری بزرگ و فریبکاری بزرگ دست می زند، یا اختلاف بر سلطان و پلی بر او و بیگانگی او، یا سوار بر دریا بی خبر، یا در امری واقع می شود که نه پیش می رود و نه پیش می رود. تأخیر، پس با افزایش خواب و مدرک، نتیجه دستور خود را استنباط می کند. هر کس با شیر اختلاف کند، با دشمن یا مرجع یا کسی که شیر به او منسوب است نزاع کرده است. هر که سوار آن شود در حالی که ذلیل یا مطیع او باشد، قدرت سلطانی ستمکار و توانا دارد. و هر که شیر را ملاقات کند یا او را با او ببیند و با او آمیخته نشود، نوعی اختیار به او می رسد و ضرری به او نمی رساند. و هر که از شیر بگریزد و او را از شیر نجوید، از امری که او را تهدید کند نجات می یابد. هر کس گوشت شیر ​​بخورد از سلطان پول می گیرد و بر دشمن او پیروز می شود و همچنین اگر شیر شیر بخورد. اگر گوشت شیر ​​را بخورد، به قدرت و سلطنت فراوان مبتلا می شود. پوست شیر ​​پول دشمن است و سر بریدن شیر برای به دست آوردن پادشاه و اقتدار. و هر که از شیرها حمایت کند با پادشاهان قدرتمند صادق است. زوره اسد تب کرد، زیرا شیر دیوانه شده بود. و هر کس با شیر درآمیزد و با او مخالفت نکند، از شر دشمنش در امان باشد و میان آنان دشمنی پدید آید و دوستی برقرار گردد. این ترس از زانو، بلای سکته است. یک توله شیر به دنیا آمد. می گفتند هر که دید شیری را کشت از همه غم ها نجات یافت. هر کس شیر شود، بر حسب حالش ستمگر می شود. گفته می شود که شیر دختر یک پادشاه است. روایت شده است که مردی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری در دستم است و آن را در آغوش گرفتم. ابن سیرین چون حال بد او را دید و او را شایسته آن ندانست، گفت: با فرزندان امیران چه کار دارید؟ چون فسق او را دید، گفت: شاید همسرت فرزند مردی از شاهزادگان را شیر دهد. آن مرد گفت: به خدا سوگند. مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری را گرفته و به خانه خود آورده ام. و یزید بن المحلب در ایام خروج از یزید بن عبدالملک دید که شیر بر برانکارد سوار است پس رؤیت به پیرزنی رسا گفته شد و گفت: او سوار بر امر بزرگی است و احاطه شده توسط آن

تعبیر شیر در خواب امام صادق علیه السلام

زن مجردی که در خواب شیر می بیند، بیانگر وجود دشمن ظالم است. دیدن دختری که شیر از او گرفته در خواب، دلیل بر نگرانی و پریشانی است که به سراغش می آید. دیدن زن مجردی که گوشت شیر ​​را در خواب می خورد، نشانة سود فراوان و مژده است.

تماشای شیر متاهل در خواب دلیل بر دشمنی است که به او بسیار حسادت می کند. با دیدن زن متاهل که موفق شد شیری را بدون هیچ مدرکی از امرار معاش کنترل کند.

دیدن شخصی که تبدیل به شیر شد و مطیع بود، گواه بر فواید بزرگ است. دیدن توله شیر در خواب، نشانه پسردار شدن است. فرار از شیر، شاهد پیروزی بر دشمن. دیدن فراری از شیر در خواب، نشانه رهایی از ترس است. شیری که در خواب وارد خانه می شود، دلیلی بر وجود بیمار است که به شدت بیمار می شود و می میرد. اگر ببیند شیر وارد خانه او شد، نشانة مصیبت پیش رو است. شخصی که می بیند شیر وارد شهر شده است، گواه شیوع بیماری همه گیر در شهر است. ورود شیر به شهر، دلیلی بر سقوط آن به دست فرمانروایی ظالم. تماشای ورود شیر به شهر گواه سقوط آن به دست دشمن است.

خوابیدن شیر در خواب، بیانگر زوال بیماری است. دیدن شیر برای اولین بار در خواب، نشانه زنده ماندن از بلای بزرگ است. خوردن گوشت شیر ​​در خواب، دلیل بر این است که او بر دشمن خود پیروز خواهد شد. خوردن سر شیر در خواب، دلیلی بر به دست آوردن پول بسیار فراوان است. ازدواج با شیر ماده در خواب، دلیل بر رهایی از مشکلات و وحشت است. عدم کشتن شیر در خواب، دلیل بر بیماری شدید بیننده خواب است. سوار شدن بر شیر، اما با ترس، نشانه بدبختی بزرگی است که به خواب بیننده می رسد.

تعبیر شیر در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب: شیر – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا