تعبیر خواب داوود علیه السلام در خواب

تعبیر اسم داوود در خواب تعبیر اسم داوود در خواب چیست تعبیر اسم داوود تعبیر دیدن اسم داوود تعبیر اسماء در خواب ابن سیرین دیدن نام انبیا در یک رویا

هر کس به مقام داوود یا سلیمان علیه السلام بیاید پادشاه است یا حالتی را که شایسته اوست به خود می گیرد و از طرف زن نزاع می کند و علم و عبادت برای او فراهم می شود و او می باشد. پس از پیروزی بر دشمنانش بر او پیروز شد و امور بر او غلبه کرد. و از صحابه آنها: صاحب آن که به سوی او کشیده شد مؤلف گفت: داوود و سلیمان را شایسته بیننده دانست. چنانکه شخصی گفت: دیدم داود بودم گفتم: آهنگری هستی گفت: آری. همین طور دیگری گفت، گفتم: شما اعداد را انجام دهید. همچنین زنی گفت: من داوود شدم و از آن شگفت زده شدم، به او گفتم: تو زنی هستی که برای زنان قلمزنی می کنی، گفت: درست است، زیرا داوود گورخری می سازد که شبیه حکاکی است. و همان گفت دیگری، گفتم: تو به خاطر زنی رنج می بری، و همینطور دیگری گفت، گفتم: باید منجنیق یا تیرکمان بزنی، گفت: درست است، زیرا داوود بود. پرتاب با تیرکمان

تفسیر رؤیت حضرت داوود علیه السلام – یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=YA71KdLAQ24

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا