تعبیر زخم کمر در خواب، خواب از ناحیه کمر مجروح شدم

تعبیر خواب کمر زخم معنی زخم کمر برای دختر مجرد برای زن متاهل و باردار و بیوه

زخم پشت در خواب نمادی از بقایای یک درگیری یا درگیری قدیمی است که دیگر تأثیری بر واقعیت بیننده رویا نمی‌گذارد، اما او همچنان در وجدان یا حافظه خود از طریق درد همراه با آن یا خونریزی ناشی از آن زندگی می‌کند. پشت زخم در خواب گاهی اوقات نماد خیانت و بیگانگی بین خانواده و دوستان است در یک رویای مجرد، ناامیدی پس از یک تجربه ناموفق، چه احساسی یا عملی، و این تعبیر را می توان در مورد متاهل، مطلقه و حتی افراد متاهل نیز انجام داد. بیوه است، اما زخم کمر یا شکم در خواب زن باردار فقط یک خودگویی است که مربوط به دوره بارداری یا نزدیک به تاریخ زایمان است، و نه برای آن نماد، اصلا معنای منفی ندارد.

تعبیر زخم در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا