تعبیر سوتین در خواب

تعبیر خواب سینه بند برای ابن سیرین برای دختر مجرد

سوتین نیز مانند هر لباس دیگری همین تعبیر را دارد، برای زن مجرد است و برای زن شوهردار نشان دهنده زایمان است.

اگر در خواب دیدید که شخصی به شما سوتین می دهد، هر هدیه ای نشان می دهد که از این شخص یا هر شخص دیگری یا از محبتی که بین شما وجود دارد بهره ای می برید، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند (جمع شوید). و یکدیگر را دوست داشته باشند).

نشان دادن سینه به زن متاهل نشان دهنده تلاش برای دستیابی به پول است

زیرا مادر وقتی سینه خود را نشان می دهد، فرزند برای رسیدن به روزی از او تقلا می کند و برای مجرد نشان دهنده ازدواج است.

تعبیر لباس زیر در خواب – یوتیوب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا