تعبیر خواب دیدن ازدواج یکی از آشنایان من با ابن سیرین چیست؟

آخرین به روز رسانی 15 نوامبر 2020

تعبیر خواب دیدن یکی از آشنایان در حال ازدواج چیست؟

دیدن ازدواج در خواب یکی از رؤیاهایی است که ممکن است بسیاری با آن مواجه شوند و بسیاری در مورد آن سردرگم و نگران باشند، زیرا تعبیر آنها بین خیر و شر متفاوت است.

بسیاری از صاحب نظران تعبیر خواب در این باره روایت کرده‌اند و از این رو به معروف‌ترین تعابیری که ابن سیرین، نابلسی، ابن شاهین و دیگران تعبیر کرده‌اند، خواهیم آموخت.

تعبیر خواب دیدن یکی از آشنایان با ابن سیرین

 • دیدن ازدواج در خواب از رؤیاهای ستودنی است که حکایت از کسب قدرت و اعتبار و لذت بردن از زندگی دارد.
 • اما اگر در خواب با یک دختر مرده ازدواج کند، این نشان دهنده تحقق امیدها و جاه طلبی های طولانی مدت است که دشوار یا تقریباً غیرممکن بود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که دختری را که می شناسد ازدواج می کند و شادی و خوشی خود را نشان می دهد، به زودی نامزد می کند و شوهر خوبی خواهد داشت انشاءالله و اگر قبلاً ازدواج کرده باشد، پس می شود. امرار معاش و احتمالاً حاملگی.
 • دیدن پدر در خواب در حالی که با زنی بسیار زیبا عروسی می کند، بیانگر این است که از تجارت پول زیادی به دست می آورد و نیز دلیل بر خوب بودن حال پدر است.
 • اگر مرد باشد و زنش را ببیند که با دیگری ازدواج می کند، تعبیر او از به دست آوردن مال و روزی زیاد بیننده است.
 • پرخواننده ترین تعبیر دیدن سوره یاسین در خواب ابن سیرین است

  برای رسیدن به دقیق ترین تعبیر خواب خود، یک وب سایت برای تعبیر خواب جستجو کنید که شامل هزاران تفسیر از اساتید ارشد تعبیر است.

  دیدن کسی که می شناسم با یک مرد ازدواج می کند

 • در صورت مشاهده ازدواج فردی که می شناسید با مرد دیگری، نشانه پیروزی بر دشمنان و یا حصول مصالح و منافع در دوره آینده است.
 • دیدی ستودنی و پر از خیر و معیشت است که انسان از آن مرد خواهد گرفت.
 • خواب کسی که می شناسم با محرمش ازدواج می کند

 • اگر بیننده یکی از نزدیکان خود را ببیند و با یکی از خویشاوندان خود ازدواج کند، نشانه آن است که خویشاوندی خود را حفظ می کند.
 • اگر این رؤیت در ماه های حرام باشد، بیانگر این است که انشاء الله برای این سال حج یا عمره را به جا می آورد.
 • تعبیر خواب فردی که می شناسم با یک زن مجرد ازدواج می کند

 • اگر دختر مجردی در خواب مردی ببیند و با دختر دیگری ازدواج کند، تعبیر بر عدم پاکی نیت شخص دیده شده و دلیل بر دروغگویی او است.
 • دیدن یکی از اعضای خانواده در خواب اگر مرد باشد، بیانگر آن است که مقامی به دست خواهد آورد و اگر زن باشد، نشانه خیر و رزق و روزی و اگر مجرد باشد، بینش بیانگر آن است که روز عقدش نزدیک است و انشاءالله معتبر خواهد بود.
 • پرخواننده ترین تعبیر خواب شانه زدن مو در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب دیدن کسی که می شناسم با زن متاهل ازدواج می کند

 • اگر یکی از پسرانش در رؤیت او ازدواج می کند، اما عروس را ندیده، تعبیرش برایش خوب نیست و گفته می شود که مشکل صحی یا بیماری است.
 • تعبیر خواب ازدواج شوهر

 • وقتی زنی ببیند شوهرش با زن دیگری ازدواج می کند، نشان دهنده خیر و رزق است.
 • اگر زنی که قرار است با او ازدواج کند، مرده باشد، نشان دهنده آن است که او به خیر بزرگی دست خواهد یافت که انتظارش را نداشت و ممکن است وارد علائق بزرگی شود و از طریق آن به ثروت هنگفتی دست یابد.
 • منابع:-

  1- کتاب منتخب الکلمات فی تعبیر الخواب، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000.2- معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، آل. -نسخه الکتبة الصفا، ابوظبی 1387.3- کتاب معطر حیوانات در بیان خواب، شیخ عبدالغنی النابلسی.4- کتاب الاشارات فی عالم الفرازات، الامام المبارک غرص اللّه. -دین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت 1993م.

  10 سال است که در زمینه مدیریت وب سایت، نگارش محتوا و تصحیح محتوا فعالیت می کنم، تجربه بهبود تجربه کاربری و تحلیل رفتار بازدیدکنندگان را دارم.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا