تعبیر صحیح خواب قبرستان در خواب ابن سیرین و امام صادق

آخرین به روز رسانی 14 نوامبر 2020

گورستان در خواب

یکی از رؤیاهای دلهره آور انسان در خواب دیدن قبور است که کنجکاوی مردم را برمی انگیزد تا بدانند منظورشان چیست و به چه چیزی دلالت می کنند آیا برای بیننده دلالت می کنند یا برعکس؟ در معنای عام، دیدن قبر در خواب، بیانگر زندان، همسر یا مسافرت است و ممکن است بیانگر رزق و روزی و فراوانی مالی باشد.

تعبیر دیدن قبرستان در خواب

بیشتر مردم بر این باورند که تعبیر دیدن قبرستان در خواب تعبیری دارد که همیشه ستودنی نیست، بلکه برعکس ممکن است حاکی از نیکی صاحب رؤیا و یا مال زیاد برای صاحب بینا باشد. و همچنین ممکن است برای بنده نشانه آن باشد که باید کار نیک انجام دهد.

این عالم بزرگوار ابن سیرین در تعبیر دیدن قبر در خواب برای ما توضیح داد که رؤیایی را تعبیر کرد که خود را در خواب دیده بود که قبرستانی ساخت و تعبیرش از آن این بود که ممکن است دلالت بر این داشته باشد. او یک خانه ساخته بود.

قبرستان در خواب اثر ابن سیرین

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حال ساختن قبرستان است، دلیل خوبی برای بیننده خواب است و اینکه در حقیقت خانه ای می سازد.
 • اگر انسان در خواب ببیند که در حال کندن قبری است و در حین کندن قبر وارد آن شد، بیانگر آن است که مرگ او نزدیک است و باید در تمام امور زندگی خود به خدا توسل کند.
 • اگر در خواب قبر کسی را ببیند که در حقیقت می شناسد، دلالت بر حقیقت دارد، ولی اگر آن قبرهایی که بیننده در خواب دیده، برای کسی باشد که نمی شناسد، دلالت بر نفاق دارد.
 • هر که خواب ببیند قبر را پر می کند و می بندد، دلیل بر سلامت بیننده و عمر طولانی اوست.
 • اگر در خواب ببیند که او را در حال زنده بودن دفن می کنند (یعنی او را در قبر می گذارند) و در خواب احساس می کند که در خواب احساس نگرانی، اندوه، ناراحتی و مشکلات فراوان زندگی او دارد.
 • اگر در خواب ببیند که در حال زیارت قبور است، زیارت می کند که در حقیقت زندانی است، اما اگر ببیند که بر قبور باران نازل می شود، بیانگر رحمت بر اصحاب است.
 • اگر انسان خود را در حال کندن قبر مرده ببیند، نشان دهنده این است که در این دنیا دچار بخت و اقبال می شود و پول زیادی نصیبش می شود و در زندگی خود موفقیت بزرگی به دست می آورد.
 • هر که ببیند ساکت و بی حرکت جلوی قبر ایستاده است، دلیل بر گناه اوست و باید خود را مرور کند و با نیکی به درگاه خداوند توبه کند.
 • در مورد اینکه بیننده خواب می بیند که در قبر زندگی می کند، این نشان می دهد که ممکن است زندانی شود یا با مشکلی روبرو شود.
 • خوانده شده ترین الان می دانم 25 دقیق ترین تعبیر ابن سیرین دیدن خواب مدفوع در خواب.

  تعبیر خواب قبرستان امام صادق

 • اگر خواب بیننده در خواب قبرستان کودکی را ببیند، دلیل بر مرگ کودک کوچکی است که بیننده خواب او را در واقعیت می شناسد.
 • اما اگر بیننده در خواب فضای سبزی در قبور ببیند، بیانگر خیری است که انشاءالله به زودی در زندگی خود به دست خواهد آورد.
 • هر که در خواب ببیند در کنار قبرستان ایستاده است، دلیل بر وجود وسوسه در اطراف اوست.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که بدون مردگان دیگر به قبرستان شخص خاصی می رود، بیانگر زوال برکت زندگی اوست و احساس ناراحتی و نیاز می کند.
 • اگر خواب بیننده در خواب گورستانی باز ببیند، بیانگر نگرانی و ناراحتی است که در واقعیت احساس خواهد کرد.
 • هر کس در خواب ببیند که از قبرستان بیرون می آید، دلیل بر آن است که از چیزی در زندگی خود مانند فقر و نافرمانی و گمراهی نجات می یابد و زندگی او شاد و تغییر می کند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در قبرستان حفاری می کند و مجرد است، نشانگر ازدواج او با زنی بخیل است.
 • اگر خواب بیننده گورستان سفیدی ببیند نشان دهنده جدایی است، شاید یکی از دوستانش یا عزیزی از خانواده او بمیرد.
 • خواندنی ترین ها الان تعبیر دیدن پرواز در خواب ابن سیرین و امام صادق را بدانید.

  گورستان در خواب

  تعبیر قبرستان در خواب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب قبرستانی ببیند، بیانگر آن است که دوران پریشانی و ناامیدی را در زندگی خود پشت سر گذاشته و امید خود را به ازدواج از دست داده است.
 • در مورد رؤیت راه رفتن بین قبور، ممکن است از آن تعبیر شود که در بعضی از امور خوب عمل نمی کند و وقت و هزینه را برای چیزهایی که فایده ندارد هدر می دهد.
 • دیدن دختر مجرد در قبرستان نیز بیانگر ازدواجی است که در زندگی او کامل نمی شود.
 • دیدن قبرهای تاریک در دل شب بیانگر مشکلاتی است که فرد بینا ممکن است در زندگی خود با آن روبرو شود اما به دلیل رفتار خوبش در امور به زودی از شر آنها خلاص می شود.
 • اگر خوابی دیدید و تعبیر آن را پیدا نکردید، به گوگل بروید و یک وب سایت برای تعبیر خواب بنویسید

  تعبیر خواب رفتن به قبرستان برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب به قبرستان برود، بیانگر آن است که در زندگی خود از سوی افراد نزدیک به پدر و مادرش احساس فشار می کند.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده ترس شدید او از آنچه در زندگی اش در صورت ازدواج نکردن در انتظارش است باشد.
 • اگر دختر مجرد ببیند که به قبرستان می رود، ممکن است نشان دهنده این باشد که او به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • گورستان در خواب برای یک زن متاهل

 • اگر زن شوهرداری در خواب یکی از قبرها را در خواب ببیند و قبر باز باشد، بیانگر این است که او در زندگی خود دچار بیماری یا پریشانی است.
 • اگر در خواب ببیند که از قبر بچه‌ای بیرون می‌آید و آن را به چشم خود دید، بیانگر آن است که حامله می‌شود و ممکن است پسری به دنیا بیاورد.
 • هر کس ببیند که در حال مرده بر قبر شوهرش وارد می شود، دلیل بر این است که او بچه دار نمی شود، اما کسی که برای شوهرش قبر کند، نشانه هجرت او به سوی اوست و ممکن است دلالت کند. طلاق یا مشکلات خانوادگی
 • تعبیر خواب قبرستان برای زن باردار

 • اگر ببیند با دست در قبرستان حفاری می کند حکایت از خیر زیادی در زندگی او دارد و انشاءالله به زودی رزق بعدی را خواهد گرفت.
 • اگر خواب ببیند که قبرستانی را می بندد و پر می کند، علامت آن است که از نگرانی ها و مشکلاتی که بر زندگی او تأثیر می گذارد، نجات می یابد.
 • اما اگر زن حامله ای ببیند که در کنار قبرستان قدم می زند، نشان دهنده این است که با شریک زندگی و فرزند بعدی خود به آرزوهای خود می رسد و در زندگی زناشویی خود موفق می شود.
 • و اگر ببیند که از قبر بیرون می آید، این یعنی خیر فراوانی که به زندگی او می رسد.
 • خواندنی ترین تعبیر خواب دیدن زنده مرده در خواب توسط ابن سیرین

  مهمترین 20 تعبیر دیدن قبرستان در خواب

  تعبیر خواب رفتن به قبرستان

 • رفتن دختر باکره به قبرستان و خواندن فاتحه یعنی اینکه ببیند در زندگی اش دچار مشکلاتی شده است، اما انشاءالله چیزهای خوبی برایش نوشته می شود.
 • اگر زن شوهردار ببیند که به قبرستان رفته و برای میت فاتحه می‌خواند و مانند یکی از پدر و مادرش با او خویشاوندی می‌کند، بیانگر نیاز میت به نماز است.
 • اگر زن مطلقه در خواب ببیند که شب به قبرستان رفته است، بیانگر نگرانی و ترسی است که نسبت به آینده خود دارد.
 • اما اگر مردی ببیند که شب به قبرستان رفته و نمی تواند از آن خارج شود، این نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی خود دارد.
 • اگر شخصی ببیند که به قبرستان رفته و بر سر یکی از مردگان گریه کرده است، این نشان می دهد که او از مشکلات و نگرانی هایی که در واقعیت زندگی او را احاطه کرده است خلاص می شود.
 • ورود به قبرستان در خواب

 • اگر انسان ببیند برای دفن وارد قبرستان شده و مرده ای را دفن می کند، یعنی از خدا دور است و باید به سوی خدا برگردد و راه راست را طی کند.
 • ورود به قبرستان از درون نیز حاکی از مصیبت ها و مشکلات بسیاری در زندگی بیننده است.
 • اگر زن متاهل از داخل وارد قبرستان شود، نشان از مشکلات زیادی در زندگی زناشویی او دارد که ممکن است به طلاق برسد.
 • خروج از قبرستان در خواب

 • اگر انسان ببیند از محل دفن اموات بیرون می آید، بیانگر ناتوانی در رهایی از مشکلاتی است که در زندگی او وجود دارد و حالش بهتر می شود و انشاءالله حالش خوب می شود.
 • پرخواننده ترین تعبیر خواب خرد شدن دندان آسیاب در خواب ابن سیرین و تعبیر خواب دندان آسیاب سوراخ شده است.

  تعبیر خواب در قبرستان

 • خوابیدن در قبور به تعبیر محقق نابلسی نشان دهنده ناراحتی در زندگی زناشویی است و ممکن است به زودی مرگ را نیز بیان کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان

 • حکایت از عدم مسئولیت خواب بیننده، دوری او از خدا و گرایش او به مقدسات و امیالش و نیز حکایت از احساس تنگی، تنهایی و دوری از خانواده و دوستان دارد.
 • تعبیر خواب قبرستان در خواب

  تعبیر خواب دویدن در قبرستان

 • اگر مردی در خواب ببیند که در وسط این مکان می دود، بیانگر آن است که از مشکلات زندگی کاری خود خلاص می شود.
 • اما اگر زن متاهل ببیند که با او می دود، این نشان دهنده مشکلات مربوط به زندگی او است، اما به زودی بر آنها غلبه خواهد کرد.
 • اگر زن مطلقه ببیند که در وسط محل دفن می دود، دلیل بر ترس او از آینده نزدیک است و بیانگر زوال مشکلاتی است که پس از جدایی در زندگی او وجود دارد.
 • دیدن دختری که در وسط این تعداد زیاد می دود، نشان دهنده تمایل او به فرار از مشکلات است.
 • تعبیر خواب عبور از گورستان

 • اگر شخصی در خواب ببیند که از کنار قبر می گذرد، ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده شخصیتی درونگرا است و دوست ندارد با اطرافیان خود مخلوط شود.
 • قدم زدن در مقبره نشان دهنده منفی نگری بیننده خواب نسبت به امور زندگی خود نسبت به واقعیت است.
 • تمیز کردن قبرستان در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حال نظافت قبرستان است، بیانگر این است که بیننده خواب در صدد رفع مشکلاتی است که در زندگی خود گیر کرده است و ممکن است بیانگر این باشد که در صدد خلاصی از گناهان است.
 • تعبیر خواب خرید قبرستان

 • اگر شخصی در خواب ببیند که قبرستان خریده است، نشان دهنده این است که او از مشکلاتی که در واقعیت وجود دارد فرار می کند و همچنین ممکن است نشان دهنده ثروت و پول زیاد باشد.
 • تعبیر ابن سیرین دیدن بادمجان در خواب برای زن مجرد چیست؟

  تعبیر خواب غذا خوردن در قبرستان

 • هر که ببیند در این جا غذا می خورد، نشانه این است که با جن سروکار دارد و دید ناخوشایندی است که حکایت از دوری از خدا دارد.
 • تعبیر خواب خواندن قرآن در قبرستان

 • خواندن قرآن در قبرستان در خواب بیانگر این است که بیننده از مشکلات خود خلاص می شود و همچنین ممکن است بیانگر نیاز متوفی به نماز باشد اگر از بستگان بیننده خواب باشد.
 • تعبیر خواب خانه ای در قبرستان

 • بنا به تعبیر عالم بزرگ ابن سیرین، ساختن مکان برای دفن در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب در حقیقت خانه ای می سازد و ممکن است بیانگر پول زیادی باشد.
 • تعبیر خواب مقبره فراعنه

 • دید دختر مجرد از یک مقبره فراعنه نشان از پیگیری شدید او برای چیزی است که در واقعیت می خواهد و تلاش می کند با تمام توان به آن برسد.
 • اگر زن متاهل ببیند که صاحب قبرستان فرعونیان است، نشان دهنده خیانت نزدیکترین افراد به اوست، اما به زودی بر آن خیانت غلبه خواهد کرد و خائن را می شناسد.
 • اما اگر زن شوهردار ببیند که شوهرش مجسمه‌های ارزشمندی را از این مکان‌ها برای او آورده است، نشان از حسن زندگی او با همسرش دارد و از خیر و برکت برخوردار می‌شود.
 • تعبیر دیدن قبرستان بقیع در خواب

 • قبرستان بقیع قبرستان اهل مدینه از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، دیدن قبرستان بقیع در خواب برای بیننده خیر و برکت است.
 • در پایان عرض می کنم که رؤیت از جانب خداوند است و شرایطی دارد که باید محقق شود از جمله اینکه مؤمن در حالت طهارت بخوابد و رؤیا قبل از طلوع خورشید باشد که صحت آنها را تأیید می کند و خداوند متعال می باشد. بالاتر است و بهتر می داند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا