تعبیر خواب دیدن بوی بد از بدن در خواب

استشمام بوی نامطبوع در خواب، گواه فریبکاری و دروغ های فراوانی است که در خواب دختر مجرد رخ می دهد چیزی جز شهرت ناپسند در بین مردم، چه مرد باشد و چه زن و بیرون آمدن بوی نامطبوع از بدن زن شوهردار، گناهان و معصیت های زیادی از سوی زن یا شوهر انجام می شود. و باید به سوی خدا برگردد کسانی که بر این باورند که استشمام بوی نامطبوع در خواب فساد اخلاقی یا دینی است و در این مقاله شما با دیدن بوی نامطبوع همراه است در رویاهای یک مرد و یک زن با جزئیات.

بوی نامطبوع در خواب یک زن مجرد

 • زن مجردی که در خواب بوی خوش و مطبوع به مشام می رسد، دلیل بر احساسات و عاطفه شدید و تمایل جدی به رابطه با فردی است که از نظر اخلاقی و مذهبی مناسب است.
 • همچنین بوی بد در خواب دختری که تا به حال ازدواج نکرده است چیزی نیست جز ناراحتی و غم شدیدی که در این دوران تحصیل یا کار به او دست می دهد.
 • بوی بد زن مجرد در خواب هشدار بد آبروی و زیاده گویی در پشت سر او نیز بیماری شدیدی است که خدای ناکرده از آن رنج می برد.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که بوی نامطبوعی از بدن مردی می آید، بیانگر این است که با فردی بلند مرتبه اما بد نامی ازدواج می کند، پس باید دیگری را انتخاب کند و مراقب باشد.
 • بوی بدی که از خانواده یا دوستان می آید، گواه مشکلات و اختلافات فراوانی است که با آنها وجود دارد.
 • بوی بدی از بدن زن متاهل می آید

 • بسیاری از علمای رویا بر این باورند که بیرون آمدن بوی نامطبوع از بدن زن شوهردار، نشانه گناهان و معصیت های بسیار است و باید به سوی خدا بازگردد.
 • بوی نامطلوب در خواب زن متاهل نشان دهنده مشکلات و نگرانی های زیادی بین او و همسرش است و او می خواهد از شر آنها خلاص شود.
 • اگر شوهر زنی در خواب بوی نامطبوعی از خود متصاعد کند، بیانگر خیانت، خیانت و شاید ازدواج با زن دیگری است.
 • اگر در خواب از بدن زن در مقابل شوهرش بوی مطبوع بیرون آید، بینش حکایت از شادی و آرامش و ثبات روانی دارد و بوی بد بغض و دروغ و بد خلقی است.
 • در خواب زن باردار، بوی بد یا متعفن، بیانگر خستگی و درد شدید ناشی از بارداری و زایمان است، چنان که بسیاری از علمای خواب آن را به خستگی و ناراحتی تعبیر کرده اند.
 • استشمام بوهای نامطبوع در خواب مرد

 • بوی بد در خواب مرد متاهل بیانگر مشکلات بزرگی با همسرش است و او می خواهد از شر او خلاص شود.
 • بوهای مطبوع در خواب به معنای زندگی شاد و تغییرات خوبی است که او در محل کار تجربه خواهد کرد بوی بد در خواب مرد به معنای نزاع بین خانواده اوست.
 • دیدن یا استشمام بوی نامطبوع در خواب ممکن است بیانگر ظلم و گناه بزرگ باشد.
 • بوهای نامطبوع در خواب اثر ابن سیرین

 • بیرون آمدن بوی متعفن از فرج چیزی جز نگرانی و ناراحتی شدید نیست و بویی که در میان مردم به مشام می‌رسد غم و اندوه است.
 • اگر بیننده در خواب بوی نامطبوعی ببیند، هشداری است از بد معاشرت و ممکن است بینا او را از عهد اخطار دهد.
 • بوی خوش در خواب انسان را با اعمال نیک به خدا نزدیک می کند و امام ابن سیرین معتقد است که بوی خوش در خواب زن متاهل حاملگی قریب الوقوع و تسکینی از خداوند و حلال مشکلات موجود بین او و همسرش است.
 • اگر زن باردار در خواب بوی نامطبوع ببیند، بیانگر خستگی و درد شدید است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا