تعبیر دیدن سنجاق در خواب

سنجاق از جمله مواردی است که در زندگی روزمره مخصوصاً خانمها برای مصارف آرایشی و بهداشتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نزدیک شدن کسی به او و ارتباط او با او در مورد کاشتن سنجاق در سر بیننده خواب، بیانگر این است که شخص از جایی سود می برد.

تعبیر سنجاق در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین می گوید: سنجاق در خواب نشان دهنده مردی است که ممکن است این شخص پسر بیننده خواب یا خادم او باشد، چنانکه سنجاق فلزی که قسمتی از چوب دارد بیانگر این است که شخص خادمی دارد که پول و منفعت زیادی به دست می آورد. از رویاپرداز
 • خواب یک فرد از سنجاق ممکن است نشان دهنده این باشد که این شخص از اطرافیانش ترحم و همدردی دریافت می کند.
 • ابن سیرین می گوید وقتی انسان ببیند که سنجاقی که در دست اوست به وسیله ای تیز تبدیل شده است، یعنی آن شخص به مقامی بلند می رسد و مقامش در میان مردم بالا می رود.
 • ممکن است انسان ببیند که سنجاقی به شکم خود می‌چسباند و این رؤیت، به همان اندازه که وحشتناک است، دلیلی بر خیر و معیشت است که به خواب بیننده می‌رسد.
 • دختر مجردی که در خواب سنجاق می بیند

 • وقتی دختر مجردی می بیند که سنجاقی را برمی دارد و حرکت می دهد تا آن را در جای دیگری بگذارد، این خواب به این معنی است که شخصی سعی دارد به او برسد و به قلب او نزدیک شود.
 • اگر دید دختری است که بدون انجام کاری سنجاق را در دست گرفته است، پس این سنجاق بیانگر نامزدی او به زودی است.
 • ممکن است دختری ببیند که در جای خود پایمال می شود، اما سپس به بدن او یا شخص دیگری خنجر زده می شود و این خواب به عنوان هشداری است که کسی او را فریب خواهد داد.
 • تعبیر دیدن سنجاق در خواب مرد متاهل

 • فرد متاهل ممکن است ببیند که سنجاق به دست دارد و این سنجاق در خواب بیانگر این است که آن فرد بچه دار می شود و جنسیت او مذکر خواهد بود.
 • یک مرد یا زن متاهل ممکن است خود را در حال چسباندن سنجاق به اندام های عورت ببیند.
 • اگر متأهل ببیند چند سنجاق به هم چسبیده است، دلیل بر افزایش نعمت برای خانواده و فرزندان است.
 • تعابیر مختلف دیدن سنجاق در خواب

 • ممکن است شخصی ببیند که با یک سنجاق به ناحیه صورت خود می‌کوبد، زیرا این نشان می‌دهد که او به دلیل چیزی در اطراف دوستانش احساس خجالت و شرمندگی می‌کند.
 • اگر انسان ببیند سنجاقی او را بریده و از این زخم خون بیرون می آید، بیانگر آن است که شخص بیننده خواب مورد ظلم قرار گرفته و به او اتهامات واهی وارد می شود.
 • دیدگاه مخالف دیدگاه قبلی این است که شخص خود را در حال چسباندن سنجاق به بدن کسی ببیند، زیرا این دلیل بر این است که او فردی ظالم است و دیگران را به چیزهایی متهم می کند که درست نیست.
 • تعبیر کسی که در خواب روی سنجاق می گذارد

 • اگر زن متاهل ببیند که روی سنجاق های کهنه پا می گذارد، نشان دهنده آن است که اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
 • وقتی بیننده رویا روی یک گروه سنجاق پا می گذارد، این بدان معنی است که با مشکلات نه چندان بزرگی روبرو خواهد شد.
 • تعبیر زن متاهل در حال قورت دادن سنجاق در خواب

 • رؤیت قورت دادن برای زن متاهل، رؤیت خوبی نیست، برای حفظ و حراست از خود، باید به خدا پناه برد و سعی کند رقیه شرعی را روزانه بخواند.
 • برخی از خواب‌هایی که در آن زن متاهل می‌بیند که در حال قورت دادن سنجاق‌ها است، بیانگر این است که سلامتی او رو به وخامت است و ممکن است احساس بیماری کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا