تعبیر دیدن پر در خواب: دختر آوردن و ترفیع در کار

پرها از جمله چیزهایی هستند که به طور کلی پرندگان را متمایز می کنند و اگر در خواب آنها را ببینند، بیننده خواب از دانستن تعبیر چنین رویایی دچار سردرگمی می شود، به ویژه که پر در تعبیر آن تعابیر و تعابیر مختلفی دارد که با یک شخص متفاوت است. همانطور که برای شما توضیح خواهیم داد بسته به موقعیت اجتماعی فرد رویاپرداز به دیگری.

تعبیر دیدن پر در خواب ابن سیرین برای دختر مجرد

 • بیشتر تعبیرگران خواب تأیید می کنند که پر در خواب، خواب هایی است که نشان دهنده زندگی راحت و تجملی است که این دختر در آن زندگی خواهد کرد، یا شاید آنها نشان می دهند که یک مرد جوان مرفه به این دختر پیشنهاد ازدواج می دهد.
 • اگر در خواب پرها سفید بود، نشان دهنده نزدیک شدن به عروسی برای این دختر است، در حالی که اگر پرها سیاه بود، نشان دهنده ورود این دختر به یک رابطه عاشقانه شکست خورده است که به ازدواج ختم نمی شود.
 • ابن سیرین همچنین معتقد است که پرها ممکن است نشان دهنده رفتار خوب شوهر آینده این دختر باشد.
 • تعبیر دیدن پر در خواب برای زن شوهردار

 • تعبیرگران خواب معتقدند زن متاهلی که در خواب پر می بیند زنی است که مدت هاست در وضعیت مالی با ثباتی زندگی می کند.
 • اگر این زن بخواهد بچه دار شود، دیدن پرهای سفید بیانگر این است که انشاءالله این زن در شرف بارداری است.
 • نبلسی می گوید که پرها به طور کلی در خواب زن متاهل نشان دهنده فراوانی معاش است که شوهر به دست می آورد.
 • شاید پرها اشاره ای به سفر شوهر برای کسب معاش فراوان باشد.
 • تعبیر دیدن پر در خواب برای زن باردار

 • مترجمان رویا به ما می گویند که پرها رویایی است که نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان است و در عین حال خبر از زایمان آسان و بدون درد می دهد.
 • پرهای سیاه نشان دهنده تولد فرزند پسر و پرهای سفید نشان دهنده تولد فرزند دختر است و فقط خدا می داند.
 • اما برخی از تعبیر کنندگان خواب معتقدند که پرها نشان دهنده تولد فرزند ضعیف است و این را بر اساس نازکی و سبکی پرها می دانند.
 • تعبیر دیدن پر در خواب برای مرد و معنی آن

 • النابلسی می گوید پر در خواب مرد از جمله رویاهایی است که موید تحقق تمام آرزوها و آرزوهایی است که این مرد در زندگی خود به دنبال آن بوده است.
 • پرهای سفید مخصوصاً نشان دهنده ازدواج برای مرد مجرد و پرهای سیاه نشان دهنده پیشرفت در کار و کسب بالاترین مناصب است.
 • اگر بیننده خواب تاجر باشد، پر در خواب از جمله خواب هایی است که نشان دهنده سود در تجارت او و کسب سودهای کلان از این تجارت است.
 • اگر مرد اخیراً دچار مشکل مالی یا بدهکاری شده است، دیدن پرها نشان می دهد که این بدهی ها در آینده نزدیک پرداخت می شود.
 • تعبیر دیدن پر در خواب ابن شاهین

 • ابن شاهین معتقد است که پرها مربوط به پرنده ای است که این پرها را دارد، اگر این پرها متعلق به شترمرغ باشد، نشان دهنده ثروت فراوان و پول فراوان است.
 • در مورد پرهای مرغ، آنها نشان دهنده برخی مشکلات و بحران ها در زندگی بیننده خواب هستند.
 • پر برای نوشتن ممکن است نشان دهنده این باشد که برخی از تصمیمات مهم در زندگی بیننده خواب وجود دارد که او را ملزم می کند قبل از تصمیم گیری به دقت فکر کند.
 • پرهای سفید به طور کلی نشان دهنده برآورده شدن رویاها به ویژه رویاهای مربوط به ازدواج است.
 • در مورد پرهای سیاه اگر در خواب زن باشد نشان دهنده مشکلات و بحران هاست، اما اگر در خواب مرد باشد نشان دهنده پیشرفت در کار است.
 • پرهای رنگی نشان دهنده خوش شانسی است که بیننده خواب در زندگی خود دارد، چه مرد باشد و چه زن.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا