تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه در خواب توسط علمای برجسته، پس چیست؟ بسیاری ممکن است گربه ها را در خواب ببینند، برخی با آنها دلشان را آرام می کنند و برخی دیگر با آنها ممکن است بیش از یک تعبیر داشته باشد و تعبیر آن با توجه به شرایط فرد متفاوت است، مثلاً یک زن باردار یا متاهل و غیره مترجمان این مطلب را توضیح داده اند، بنابراین در سطور زیر از طریق سایت Tabirgar.ir تعبیر خواب گربه را به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

تعبیر خواب گربه

بسیاری از مردم ممکن است ببینند که دیدن گربه در خواب آزاردهنده است و همچنین بخواهند توضیح مناسبی برای آن بیابند که ابن سیرین در کتاب خود توضیح داده است:

 • اگر بینایی شامل بچه گربه ها باشد، این نشانه خوبی از یک خبر خوب است که ممکن است مربوط به ازدواج، بارداری یا موفقیت باشد.
 • اگر خواب بیننده گربه نر ببیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که شخصی در خواب بیننده را فریب می دهد.
 • همچنین می تواند نشان دهنده دوست بودن او باشد که نمادی از فریبکاری، حیله گری و ظلم است.
 • اما اگر خواب گربه ماده را از نشانه های خوش شانسی و نیکی فراوان بشمارند.
 • یک گربه سفید کوچک نمادی از یک شریک خوب و همچنین نمادی از امنیت و بی گناهی در نظر گرفته می شود.
 • اگر در خواب گربه گرسنه ببیند، به این معنی است که بیننده خواب نیاز به پول دارد و نمی تواند آن را پیدا کند.
 • در مورد گربه سیاه، این نشان می دهد که بیننده خواب افراد بدخواه دارد که منتظر اخباری در مورد او هستند تا به او آسیب برسانند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب گربه ای که با من صحبت می کند

  تعبیر خواب گربه به روایت النابلسی

 • النابلسی در تعبیر خود گفت: دیدن گربه سفید در خواب، به این معناست که بیننده خواب و پول او در امان است.
 • اگر یک گربه سیاه ظاهر شود، این نشان می دهد که خواب بیننده دشمنانی دارد که منتظر او هستند.
 • اگر گربه خاکستری باشد، روابط خانوادگی متشنج است.
 • اگر صدای میو گربه خاکستری در خواب ظاهر شود، بیانگر آن است که خواب بیننده ماجرایی را پشت سر خواهد گذاشت و در آن به موفقیت بزرگی دست خواهد یافت.
 • اما اگر گربه ایرانی ببیند، بیانگر این است که بیننده خواب برای کارهای خیریه هزینه می کند.
 • وقتی کسی در خواب می بیند که گربه ای به او حمله می کند، نشان دهنده این است که با دیگران نزاع خواهد کرد.
 • اگر گربه در خواب میومیو می کند، این نشان می دهد که دوستی ادعا می کند که شما را دوست دارد.
 • علاوه بر این با کلماتی از پشت به او خنجر می زند که باعث رنجش و جراحت بیننده خواب می شود.
 • اگر در خواب ببیند که در خانه ای که در آن زندگی می کند گربه ای وجود دارد، بیانگر آن است که خانه دارای آرامش و آسایش است.
 • گربه در خواب به طور کلی نشان دهنده شانس، راحتی و مسیر بهشت ​​است.
 • در مورد خواب دیدن گربه سیاه با چشمان قرمز، این بدان معنی است که شما با شخصی دشمن دارید و او علیه شما نقشه می کشد.
 • تعبیر خواب گربه توسط ابن شاهین

  بسیاری از مردم دوست ندارند گربه را ببینند زیرا ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد که در کمین شماست، بنابراین تعبیر این خواب را از نظر ابن شاهین توضیح می دهیم که:

 • اگر در خواب گربه نر ببیند، نشانه خیانت و خیانت اطرافیان شماست.
 • اگر گربه ماده باشد خواب ستودنی و نیکو است.
 • تعبیر خواب گربه در خواب برای زن مجرد

 • اگر دختری مجرد گربه های سفید زیبا و کوچک زیادی ببیند، نشانه آن است که زندگی اش سرشار از شادی و نشاط می شود.
 • به طور کلی، دیدن گربه ها در خواب دختران نشان می دهد که افراد حسود و حسود در اطراف آنها وجود دارند که از دست آنها عصبانی هستند.
 • اگر گربه سیاه باشد، نشان دهنده این است که بیننده خواب دچار سحر و جادو شده است.
 • اگر دختری مجرد خواب گربه ای ببیند، بیانگر این است که فرد بدی در زندگی او وجود دارد که می خواهد با احساسات او بازی کند.
 • دیدن گربه ها در خواب نیز نمادی از زنانگی و تفکر مستقل او است که هیچ کس بر آن تأثیر نخواهد گذاشت.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب گربه سفید در تعقیب من

  تعبیر خواب گربه در خواب برای زن متاهل

 • اگر زنی متاهل بدون توجه به نژاد، رنگ یا اندازه گربه ها را در خواب ببیند، این نشان می دهد که یک فرد خیانتکار می خواهد به بیننده رویا آسیب برساند.
 • اگر زنی اعم از متاهل، مجرد و باردار در خواب ببیند که گربه ای او را می خراشد، بیانگر آن است که در زندگی اش مشکلاتی پیش خواهد آمد.
 • اگر گربه ای را نوازش می کنید، این نشان می دهد که با فردی آشنا می شوید که مدت زیادی غیبت کرده است و باز خواهد گشت.
 • اما اگر یکی از شما در خواب خود را در حال کشتن گربه ببیند، به این معنی است که به کسی توهین و ظلم کرده است.
 • اگر در خواب شما گربه ای به شخصی حمله می کند، به این معنی است که این فرد از مشکلات زیادی در زندگی رنج می برد.
 • تعبیر دیدن گربه در خواب برای مرد

  اگر مردی در خواب گربه ای ببیند تعابیر زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • ممکن است نشان دهد که مشکلی در کار وجود دارد، اگرچه تعداد زیادی از آنها وجود دارد.
 • این ممکن است برای همسرش بیگانگی و همچنین بی ثباتی در زندگی زناشویی او را به همراه داشته باشد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که گربه ای به او حمله می کند تا او را بخورد، نشان دهنده آن است که روزهای ناخوشایندی و مشکلات و دردهای شدیدی را متحمل خواهد شد.
 • اگر ببیند که توسط گربه گاز گرفته یا خراشیده شده است، به این معنی است که مشکل او را تحت تاثیر قرار می دهد و به راحتی قابل حل نیست، همچنین ممکن است نشان دهنده طلاق یا از دست دادن همسرش باشد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که گربه گرسنه است و نیاز به خوردن و آشامیدن دارد، بیانگر این است که وضع مالی او سخت است، اما اگر به آن غذا داد و سیراب کرد، نشان دهنده رفع نگرانی است.
 • در مورد مردی که گربه سفید زیبا را می بیند، این بدان معنی است که زنانی هستند که می خواهند به او نزدیک شوند، اما همه آنها زنان فریبکاری هستند که از او می خواهند کارهای ممنوع را انجام دهد، پس حتما مراقب آنها باشید.
 • اگر مردی ببیند که گربه ای او را گاز می گیرد، این نشان می دهد که دچار مشکلات بسیار جدی می شود که ممکن است باعث شود برخی چیزها را به عنوان یک فرد عزیز از دست بدهد یا چیزهای ارزشمندی را در زندگی خود از دست بدهد.
 • دیدن گربه در خانه مرد نشان دهنده آسایش و برکت در خانه اوست.
 • دیدن گربه باردار در خواب

 • اگر زنی باردار باشد و در خواب گربه ای ببیند، بیانگر آن است که پسری باردار است و این دلیل بر احسان و برکت است.
 • اما اگر دختری باردار باشد باید از حسادت اطرافیانش بترسد.
 • اگر در خواب گربه ای را ببیند که می خواهد او را بخراشد، چه در دوران بارداری و چه بعد از زایمان، احساس خستگی می کند.
 • خواب دیدن گربه سیاه نه چیز ستودنی است و نه ناپسند و نامهربان.
 • اگر زن حامله ای در خواب خود را در حال کشتن گربه ببیند، بیانگر این است که از نگرانی ها و گرفتاری ها خلاص شده است.
 • اما اگر در خواب ببیند که به گربه غذا می دهد، بیانگر این است که به زودی مال حلال به دست خواهد آورد.
 • اگر خواب ببیند گربه ای را در دست گرفته است، به این معنی است که توسط یکی از نزدیکان خود فریب خورده است، پس مراقب باشید که با نزدیکان خود معامله نکنید.
 • دیدن گربه سیاه برای زنان باردار نیز ممکن است تعابیر متفاوتی داشته باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که این یک مرد حیله گر است که می خواهد زندگی شما را خراب کند.
 • تعبیر خواب اخراج گربه از خانه

  اگر کسی ببیند که گربه یا گروهی از آنها را از خانه بیرون می کند، تعبیر کنندگان بسیاری این خواب را چنین تعبیر کرده اند:

 • وجود گربه ها در خانه ممکن است نشان دهنده وجود موانع زیادی بر سر راه او باشد که ممکن است اخیراً در زندگی او ظاهر شده باشد.
 • اگر او را بیرون کند، به طور کامل از شر این موانع از زندگی خود خلاص می شود.
 • علاوه بر توانایی او در غلبه بر تمام موانعی که در آینده با آن روبرو می شود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن گربه در خواب به این ترتیب برای شما عزیزان تعبیر خواب گربه را در نظر گرفته ایم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در زیر مطلب کامنت بگذارید شما بلافاصله

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا